Idź do treci

„Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. korzysta z usług Eklektika w zakresie kursów językowych od lutego 2009 roku. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania: od A1 do C1.

EKLEKTIKA organizuje zajęcia z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. Lekcje prowadzone są w sposób profesjonalny. Szkoła zapewnia wykwalifikowanych lektorów powyższych języków o wysokiej kulturze osobistej i solidnym przygotowaniu merytorycznym. Współpraca z EKLEKTIKĄ również pod względem organizacyjnym nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Z pełnym przekonaniem polecamy usługi Eklektiki w zakresie kursów językowych.”

Marek Płóciennik – Dyrektor Administracyjny