Idź do treci
Kariera

Dlaczego warto z nami pracować?

 • Cenimy jakość i profesjonalizm
  I to samo chcemy zaoferować swoim lektorom: dajemy szansę rozwoju poprzez liczne warsztaty i konferencje, umożliwiamy rozwój na polu tworzenia autorskich materiałów (dodatkowo płatne).
 • Wiemy, że przygotowanie i przeprowadzenie dobrych zajęć wymaga czasu
  Dlatego oferujemy bardzo dobre stawki godzinowe. Zapewniamy stabilne godziny zajęć oraz terminowe rozliczenia z lektorami.
 • Diversity & Inclusion
  Staramy się zapewnić naszym lektorom uczestnictwo w przyjaznym i otwartym środowisku, tworząc bezpieczną przestrzeń do wyrażania swoich opinii i doświadczeń oraz słuchania ich z zainteresowaniem i szacunkiem.

Wypełnij formularz rekrutacyjny już dziś

Administratorem danych jest EKLEKTIKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 15/31, kod 02-368, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493181. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [email protected] formularz kontaktowy pod adresem eklektika.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 226228669 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
 • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
  Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Klienci

Zaufało nam ponad 200 firm. Od start-upów po największych graczy. Sprawdź dlaczego!