Idź do treci
 1. W czym specjalizuje się Wasza szkoła?
 2. Na jakiej platformie prowadzicie kursy językowe dla firm online?
 3. Jak organizujecie szkolenia językowe dla firm?
 4. Czy w ofercie macie tylko angielski dla firm online?
 5. Na jakich poziomach zaawansowania prowadzone są kursy językowe?
 6. Jakiego rodzaju kursy językowe dla firm oferujecie?
 7. Jakie są kwalifikacje i doświadczenie Waszych lektorów?
 8. Jak długo trwają pojedyncze zajęcia i ile zajęć obejmuje firmowy kurs językowy?
 9. Jaką metodykę nauczania stosujecie?
 10. Czy używacie podręczników? Z jakich materiałów korzystacie?
 11. Jak dopasowujecie kursantów do grup?
 12. W jaki sposób monitorujecie i analizujecie postępy kursantów?
 13. W jaki sposób przekazywana jest kursantom informacja zwrotna nt. postępów?
 14. Jak radzicie sobie z kursantami o różnym poziomie zaawansowania w tej samej grupie?
 15. Czy macie jakąś platformę e-learningową do nauki?
 16. Jak duże są grupy językowe, które prowadzicie?
 17. Jakie zajęcia są skuteczniejsze: indywidualne czy grupowe?
 18. Ile czasu potrzeba żeby pracownik nauczył się języka na tyle, żeby mógł samodzielnie pracować po angielsku?
 19. Jak pracujecie z różnymi typami kursantów np. z introwertykami? Czy macie specjalne metody?
 20. Czym różni się kurs biznesowy od branżowego?
 21. Na czym polega kurs językowy Angielski dla IT?

1. W czym specjalizuje się Wasza szkoła? 

Dostarczamy szkolenia językowe dla firm, przede wszystkim dla branży IT i e-biznesu. Nasze kursy prowadzone są przez doświadczonych lektorów, którzy biegle posługują się językiem angielskim i posiadają odpowiednią wiedzę branżową. Wyróżnia nas elastyczne podejście i dostosowywanie treści i metod nauczania do potrzeb, celów i preferencji naszych klientów. Rozumiemy, że każdy kursant ma inny styl uczenia się i cele, dlatego personalizujemy nasze kursy. Oferujemy możliwość połączenia uczestnictwa w kursach z lektorem z samodzielną nauką na naszej platformie e-learningowej. 

2. Na jakiej platformie prowadzicie kursy językowe dla firm online?

Korzystamy z platformy Zoom, która zapewnia wysokiej jakości komunikację audio i wideo w czasie rzeczywistym, możliwości udostępniania ekranu przez lektora i kursantów, tablicę interaktywną i pokoje konwersacyjne, a także wygodny czat oraz możliwość przesyłania różnych załączników. Ponadto, posiadamy własny system zarządzania nauczaniem (LMS), który zapewnia naszym kursantom dostęp do wszystkich istotnych informacji na temat kursu i zajęć oraz pozwala na kontakt z lektorem. Znajdują się tam linki do zajęć, materiały lekcyjne, dodatkowe zasoby i wszelkie inne niezbędne informacje.

3. Jak organizujecie szkolenia językowe dla firm?

Oferujemy kompleksową organizację kursów językowych. Dbamy o wszystkie szczegóły – od przygotowania indywidualnej oferty, poprzez ocenę poziomu biegłości pracowników i stworzenie harmonogramu zajęć. Bierzemy na siebie całą komunikację z kursantami, obsługę bieżących zapytań od kursantów i sprawną obsługę nowych zgłoszeń w trakcie semestru. Zapisy są łatwe i bezproblemowe. 

Przed rozpoczęciem zajęć organizujemy bezpłatnie krótkie spotkanie online dla uczestników, aby przedstawić zasady udziału w zajęciach, metody i narzędzia oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z kursem. Koordynator kursów po stronie klienta ma stały dostęp do e-dziennika, rozliczeń, podgląd zrealizowanych godzin, raporty etc. Każda firma ma też swojego opiekuna klienta dla zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi.

4. Czy w ofercie macie tylko angielski dla firm online?

Nie. Uczymy również innych języków. Do najpopularniejszych należą niemiecki, francuski, hiszpański oraz polski dla obcokrajowców. Organizujemy zajęcia językowe na życzenie klienta i jesteśmy w stanie przeprowadzić kursy szwedzkiego, chińskiego i innych języków, którymi klienci mogą być zainteresowani.

5. Na jakich poziomach zaawansowania prowadzone są kursy językowe?

Nasze kursy językowe są dostosowane do wszystkich poziomów zaawansowania: od zupełnie początkujących (A0) do zaawansowanych (C2).

6. Jakiego rodzaju kursy językowe dla firm oferujecie?

Oferujemy szeroką gamę kursów indywidualnych i grupowych, w tym język ogólny i biznesowy, a także kursy językowe dla konkretnych branż takich jak IT, e-commerce, HR, czy logistyka. Prowadzimy także warsztaty English + soft skills np.: Praca zespołowa po angielsku, Rozwiązywanie problemów po angielsku, Zarządzanie projektami po angielsku etc. Ponadto, mamy w ofercie przygotowanie do egzaminów językowych, również certyfikaty Business English.

7. Jakie są kwalifikacje i doświadczenie Waszych lektorów? 

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, w tym wielu native speakerów. Wszyscy nasi lektorzy mają wykształcenie kierunkowe lub ukończone kursy i szkolenia w zakresie nauczania języków obcych oraz posiadają certyfikaty i dyplomy renomowanych instytucji. Współpracujemy z ponad 150 profesjonalistami, którzy biegle władają językami obcymi, a także mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów firmowych z zakresu języka biznesowego i branżowego. Średni staż pracy naszego lektora to 9 lat.

8. Jak długo trwają pojedyncze zajęcia i ile zajęć obejmuje firmowy kurs językowy? 

Kursy Eklektiki są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co oznacza, że długość pojedynczych zajęć, jak i całego kursu jest elastyczna. Najpopularniejsze warianty to spotkania 60-minutowe (2 x w tygodniu) lub 90-minutowe (1 x lub 2 x w tygodniu). Prowadzimy też kursy bardzo intensywne np. 5 x w tygodniu, a także webinaria dla większych grup np. 1-2 x w miesiącu. 

Z punktu widzenia metodyki nauczania języka, im częstszy kontakt z językiem, tym lepiej, dlatego polecamy kursy min. 2 x w tygodniu lub połączenie spotkań z lektorem (1 lub 2 x w tygodniu) z samodzielną pracą na platformie e-learningowej.

Typowy kurs angielskiego dla firm składa się z dwóch semestrów, trwających po 5 miesięcy każdy lub obejmuje określoną liczbę spotkań w zależności od częstotliwości zajęć (np. 20, 30, 60 godzin). Kursy najczęściej rozpoczynają się we wrześniu i trwają do końca czerwca, z krótkimi przerwami w okresie wakacyjnym i świątecznym (na życzenie klienta). Zajęcia mogą być też kontynuowane w okresie letnim.

Warsztaty językowe trwają wybraną liczbę godzin, najczęściej 10, 20 lub 30 godzin. 

Zarówno kursy językowe online, jak i warsztaty językowe można rozpocząć w dowolnym momencie.

9. Jaką metodykę nauczania stosujecie?

Stosujemy eklektyczne podejście do nauczania języków obcych, łącząc różne metody, takie jak Communicative Language Teaching (podejście komunikacyjne), Task-Based Language Learning (podejście zadaniowe) oraz elementy metody kognitywnej i bezpośredniej. W ten sposób  jesteśmy w stanie stworzyć wspierające środowisko, w którym nauka języka jest zarówno skuteczna jak i przyjemna. Dostosowujemy kursy do indywidualnych potrzeb i celów naszych kursantów, zapewniając dynamiczne i angażujące szkolenia językowe dla firm oraz dbając o to, aby kursanci rozwijali praktyczne umiejętności językowe, które mają bezpośrednie zastosowanie w ich miejscu pracy.

10. Czy używacie podręczników? Z jakich materiałów korzystacie?

Tworzymy własne materiały językowe, obejmujące tematykę ogólno-biznesową i branżową np. z zakresu IT, e-commerce, HR, finansów, logistyki i innych dziedzin. Wykorzystujemy także materiały autentyczne oraz uwzględniamy aktualne treści związane z bieżącymi trendami i nowinkami technologicznymi, wiadomościami ze świata biznesu oraz bieżącymi wydarzeniami. Ponadto, współpracujemy z renomowanymi wydawnictwami, takimi jak Pearson i Macmillan, uzupełniając nasze kursy o wartościowe materiały przygotowane przez międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nauczania języków obcych.

11. Jak dopasowujecie kursantów do grup?

Zapewniamy odpowiednie dopasowanie do grupy przeprowadzając dwuetapową diagnozę językową. Obejmuje ona pisemny test online oraz rozmowę z metodykiem. Test ocenia poziom języka w zwięzłych ćwiczeniach leksykalno-gramatycznych. Po teście online odbędziesz rozmowę z naszym metodykiem, który oceni Twoje umiejętności komunikacyjne, wymowę i płynność mówienia. Jest to również okazja, by zadać pytanie lub omówić potrzeby i cele związane z nauką języka.

12. W jaki sposób monitorujecie i analizujecie postępy kursantów?

Opracowaliśmy optymalny system testowania w celu monitorowania i oceny postępów uczestników kursów językowych, potwierdzony analizą wyników u wielu klientów. Przykładamy bardzo dużą wagę do analizy danych, oceny efektywności kursów i indywidualnych postępów. Wykorzystujemy Learning & Teaching Analytics, czyli narzędzia umożliwiające nam gromadzenie informacji na temat wzorców uczenia się, zaangażowania i postępów w trakcie całego kursu. Dzięki temu możemy zidentyfikować trendy i przekazywać informacje zwrotne, a w rezultacie gwarantujemy skuteczną i dostosowaną do potrzeb naukę języka.

Nasz system monitorowania postępów dostępny jest w wersji standard i premium.

Standard (w cenie kursu):

– dwuetapowa diagnoza językowa (test online + rozmowa z  metodykiem);

– testy cząstkowe prowadzone w trakcie kursu (kwartalnie lub semestralnie);

– prace pisemne z informacją zwrotną od lektora;

– ocena aktywności na zajęciach;

– pisemny test końcowy;

– regularny feedback od lektora;

– raport zbiorczy nt. kursantów (poziom, zrealizowane godziny, wyniki testów, rekomendacja na nowy rok szkolny).

Premium (dodatkowo płatne):

– wszystko co w wersji standard; 

oraz

– szczegółowy test wstępny (pre-test);

– English Assessment Centre – egzamin ustny w formie pracy grupowej nad case study z lektorem w roli asesora, ze szczegółową informacją zwrotną dla uczestników;

– raport indywidualny wraz z analizą mocnych stron, obszarów do rozwoju i rekomendacjami.

13. W jaki sposób przekazywana jest kursantom informacja zwrotna nt. postępów?

Skupiamy się na następujących sposobach udzielania informacji zwrotnych:

 • ustna informacja zwrotna przekazywana podczas zajęć w formie rozmowy z kursantami i udzielania wskazówek językowych dot. wymowy, gramatyki i słownictwa; 
 • pisemna informacja zwrotna na temat zadań i prac domowych, wskazująca mocne strony kursanta, a także obszary do poprawy, oraz zawierająca konkretne sugestie i rekomendacje; 
 • peer feedback, czyli informacja zwrotna od pozostałych kursantów (tzw. feedback koleżeński), która pozwala na wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie wzajemnie;
 • ocena własna poprzez ćwiczenia autorefleksyjne i kwestionariusze samoewaluacji; 
 • pisemny raport indywidualny – w wersji premium.

14. Jak radzicie sobie z kursantami o różnym poziomie zaawansowania w tej samej grupie?

W przypadku niespójności poziomów w grupie, lektorzy konsultują się z metodykiem i wspólnie opracowują plan działania. Zanim zaproponujemy zmianę grupy, lektor rozmawia z kursantem. Naszym celem jest zapewnienie każdemu uczestnikowi kursu wsparcia, którego potrzebuje, aby robić postępy językowe. Jeśli zmiana grupy nie jest możliwa, klient jest powiadamiany o różnicy w poziomach, a lektor otrzymuje wsparcie metodyka, aby skutecznie prowadzić zajęcia z grupą o zróżnicowanych umiejętnościach. 

15. Czy macie jakąś platformę e-learningową do nauki? 

Tak, mamy autorską platformę e-learningową. Nasza platforma do nauki języka angielskiego zawiera kursy związane z tematyką IT, e-commerce oraz e-biznesem, a także zagadnienia ogólno-biznesowe i moduł gramatyczny. Pełną ofertę kursów e-learningowych znajdziesz tutaj.

16. Jak duże są grupy językowe, które prowadzicie?

Rekomendujemy kameralne grupy max. 6-osobowe (małe 2-3 osobowe lub standardowe 4-6 osobowe). W takiej konfiguracji każdy uczestnik ma szansę swobodnie się wypowiedzieć i uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach i ćwiczeniach komunikacyjnych (praca w parach i małych grupach). Oferujemy także zajęcia indywidualne, które umożliwiają pełną personalizację metod pracy i tematyki kursu. 

17. Jakie zajęcia są skuteczniejsze: indywidualne czy grupowe?

Wszystko zależy od Twoich potrzeb i celów. Jeżeli masz bardzo indywidualne potrzeby i sprecyzowane cele (np. przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, prelekcji na konferencji branżowej, czy egzaminu z Business English) to rekomendujemy zajęcia indywidualne. Jeżeli natomiast zależy Ci na pracy nad pewnością, płynnością i poprawnością wypowiedzi
w środowisku przypominającym codzienne relacje biznesowe, to polecamy kursy grupowe, na których ćwiczysz komunikacyjne aspekty języka, uczysz się od innych uczestników kursu, masz przestrzeń do wymiany doświadczeń i przyjemność z obcowania z innymi podczas dyskusji, symulacji spotkań biznesowych, scenek sytuacyjnych i innych ćwiczeń komunikacyjnych. Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich oczekiwaniach, a my zaproponujemy najbardziej odpowiednie edu-rozwiązanie. 

18. Ile czasu potrzeba żeby pracownik nauczył się języka na tyle, żeby mógł samodzielnie pracować po angielsku?

Jest to kwestia indywidualna. Samodzielnym użytkownikiem języka stajemy po opanowaniu poziomu B1 (średniozaawansowanego), który umożliwia skuteczną komunikację w większości sytuacji dnia codziennego i typowych sytuacjach zawodowych. Natomiast swobody porozumiewania się nabieramy osiągając poziom B2 (średniozaawansowany wyższy). 

Według Cambridge Assessment Centre następujące poziomy biegłości językowej osiągamy po zrealizowaniu odpowiedniej ilości godzin: 180-200 godzin – poziom A2, 350-400 godzin – poziom B1, 500-600 godzin poziom B2, 700-800 godzin poziom C1 i 1000-1200 godzin – poziom C2. Godziny z poprzednich poziomów się kumulują, a zatem po zrealizowaniu 200 godzin i osiągnięciu poziomu A2, potrzebujesz kolejnych 150-200 godzin nauki, aby osiągnąć poziom (B1). 

Na tempo nauki wpływają naturalne predyspozycje kursanta, ale także jakość zajęć, komfort nauki, a także motywacja.     

19. Jak pracujecie z różnymi typami kursantów np. z introwertykami? Czy macie specjalne metody?

Przy doborze metod pracy i typów aktywności językowych bierzemy pod uwagę różnice osobowościowe i preferencje kursantów. Odpowiednio dobieramy partnerów do pracy w parach lub grupach, a także umożliwiamy pracę indywidualną, zapewniamy adekwatne wsparcie i udzielamy informacji zwrotnej indywidualnie, a nie na forum. Jeżeli kursant potrzebuje dużego wsparcia i okresu adaptacyjnego przed dołączeniem do grupy, istnieje możliwość zorganizowania zajęć indywidualnych, które będą jednocześnie “rozgrzewką” językową i okazją do budowania komunikacyjnej pewności siebie. 

20. Czym różni się kurs biznesowy od branżowego? 

Kursy języka biznesowego skupiają się głównie na języku i umiejętnościach komunikacyjnych związanych z biznesem, takich jak: prezentacje, negocjacje, obsługa klienta, pisanie e-maili, przygotowywanie ofert, czy raportów. Tematyka jest bardziej uniwersalna, a zagadnienia poruszane podczas zajęć są charakterystyczne dla środowiska korporacyjnego. Celem tych kursów jest rozwinięcie umiejętności językowych umożliwiających swobodną i skuteczną komunikację z klientami, kontrahentami i  współpracownikami. Natomiast kursy języka branżowego skupiają się na specyficznych zagadnieniach, słownictwie specjalistycznym i umiejętnościach związanych z daną branżą lub dziedziną np. IT, finanse, HR, czy digital marketing.

21. Na czym polega kurs językowy Angielski dla IT?

Kurs “angielski dla IT” to kurs skoncentrowany na potrzebach osób pracujących w branży IT lub zainteresowanych tą tematyką. Głównym celem jest rozwinięcie umiejętności językowych w kontekście technologii informatycznych i komunikacji w środowisku IT. Kurs łączy naukę terminologii specjalistycznej w oparciu o materiały autentyczne z powtórką praktycznych zagadnień gramatycznych i niezbędnego do komunikacji języka funkcyjnego. Wielu naszych kursantów z branży IT bardzo dobrze radzi sobie z terminologią techniczną, ale ich problemem jest osadzenie słownictwa w kontekście komunikacyjnym, aby skutecznie przekazać informacje, dać feedback współpracownikowi, zapytać klienta o potrzeby, czy też przedstawić postępy w projekcie. Uzupełniamy braki, uczymy przydatnych zwrotów i ćwiczymy porozumiewanie się w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto, rozwijamy umiejętności miękkie, m.in: umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, krytycznego myślenia, czy zarządzania czasem w języku angielskim.