Idź do treci

PayU SA korzystało z usług językowych Eklektika Sp. z o.o. w latach 2012-2018. Łącznie: 150 Uczestników

Tematyka: angielski specjalistyczny (English for IT, Technical English, English for Online Payments, English for HR, Legal English, English for Finance). Usługi powyższe Eklektika wykonała należycie. Eklektika jest godnym polecenia partnerem do realizacji projektów językowych.”

Katarzyna Szymczak – HR Manager