Idź do treci

“Firma EWORK Group Sp. z o.o. korzysta z kursów językowych świadczonych przez Eklektika Sp. z o.o. od stycznia 2016 roku.

Eklektika świadczy nam usługi językowe stacjonarnie lub zdalnie.

Dotychczas w szkoleniu językowym wzięło udział 45 Uczestników (zajęcia grupowe i indywidualne), średnio w ciągu roku Eklektika zapewnia nam ok. 700 godzin zajęć z języka angielskiego, a także zajęcia z języka szwedzkiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Tematyka kursów: angielski specjalistyczny (Business English, Technical English, Presenting in English, English for HR, English for IT).

Usługi powyższe Eklektika wykonuje należycie. Z pełnym przekonaniem polecam usługi językowe oferowane przez Eklektikę.”

Monika Niewiadomska – HR Partner