Idź do treci

“Korzystaliśmy z kursów języka angielskiego biznesowego z lektorem polskim oraz dodatkowo z udostępnionych przez Eklektikę narzędzi on-line wspomagających naukę języka angielskiego. Szkoła dysponuje bardzo dobrze przygotowaną kadrą nauczycielską oraz oferuje odpowiednie materiały dydaktyczne.

Polecamy Eklektikę jako właściwe miejsce do uzupełniania i poszerzania wiedzy z zakresu języków obcych w biznesie.”

Gabriela Rolka | Esprit Polska