Idź do treci

“Szkoła zapewniała nam lekcje indywidualne dla zainteresowanych pracowników. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego lektora – Native Speakera w oparciu o najwyższe standardy nauczania języków obcych aktywizowały Uczestników i znacząco podniosły kompetencje językowe naszych Pracowników. Szkoła zapewniła nam również bardzo dobrą obsługę administracyjną kursów.

Bardzo pozytywnie oceniamy współpracę z Eklektika.”

Mirosława Zimoń-Niewczas – HR Manager