Idź do treci
Jak jest najlepsza metoda nauki angielskiego?

Najlepsza metoda nauki angielskiego? Taka, która szybko daje rewelacyjne efekty! Mamy różne predyspozycje językowe, reprezentujemy różne typy uczenia się (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy) oraz preferujemy różne sposoby podejścia do nauki. Skuteczna metoda nauki języka angielskiego powinna więc równocześnie być metodą uniwersalną, którą każdy z nas z łatwością dopasuje do siebie i swoich konkretnych oczekiwań. A zatem… jak najlepiej uczyć się angielskiego? Przestawiamy strategię podejścia do nauki języka, która sprawdza się w każdym przypadku, na każdym poziomie zaawansowania oraz w dowolnej specjalizacji. To trzy kluczowe metody, które wystarczy zgrać z indywidualnymi potrzebami. Zaczynamy!

Po pierwsze: solidna baza słówek

Wiecie, że najpopularniejszy, oksfordzki słownik języka angielskiego, zawiera blisko 200 tysięcy słów? Tymczasem znajomość już 1000 słówek pozwala dość sprawnie komunikować się po angielsku. Oczywiście nie może to być pierwsze lepsze 1000 słówek! Wkuwanie na pamięć słów rzadko i bardzo rzadko używanych, skutecznie obciąża (lub wręcz przeciąża) pamięć i może prowadzić do frustracji i spadku motywacji: dlaczego dalej nic nie rozumiem? Przecież poznałem już tyle słów! Solidna baza słówek powinna składać się z wyrazów najczęściej używanych, które stosuje się wiele razy w ciągu dnia, w różnych sytuacjach.

Baza 1000 słówek po angielsku

Najszybszą metodą nauki angielskiego jest nauczenie się bazy słówek, które są najczęściej stosowane w naturalnej komunikacji w języku angielskim. Co to za słówka? Ot choćby takie: I, You, we, they, want, is, have, can, what, when, how, and, with, to, very, name, through, just, for, form, in, maybe, ther, say, think, that, mean, before, as, cause, too, same, well… Gdzie znaleźć informacje, o słówkach, które powinny wejść w skład Twojej angielskiego bazy lingwistycznej? W sieci znajdziemy mnóstwo podpowiedzi, portali i aplikacji, które pozwolą Ci w krótkim czasie opanować wybraną ilość słówek. Miłośnicy tradycyjnych książek, mogą również skorzystać z publikacji poświęconych stricte tej tematyce oraz pakietów papierowych fiszek do nauki angielskich słówek.

Rozbudowywanie i specjalizacja

Naszym celem jest nauka branżowego angielskiego? Podstawową bazę możemy dowolnie rozbudowywać, skupiając się na specjalistycznym słownictwie z naszej branży. W szkole Eklektika, w oparciu o tę właśnie zasadę, konstruujemy wszystkie kursy dla specjalistów z branż IT oraz szeroko rozumianego biznesu i marketingu.

Po drugie: struktura najczęściej używanych zdań

Znasz już bazę kilkuset słówek? A może osiągnąłeś już pułap tysiąca słówek i zaczynasz rozszerzanie bazy o słownictwo branżowe? To doskonały moment, aby rozbudować naszą metodę nauki angielskiego o poznanie struktury najczęściej używanych zdań! Aby rozumieć wypowiedzi po angielsku (przede wszystkim mówione, ale również pisane) oraz skutecznie i pewnie komunikować się po angielsku naprawdę nie trzeba od razu znać całej gramatyki i wszystkich czasów! Podobnie, jak w przypadku słówek – najlepsza metodą nauki angielskiego jest opanowanie określonej ilości konstrukcji zdaniowych, które są najczęściej stosowane i powtarzane, a co za tym idzie, najbardziej przydatne w codziennych i służbowych konwersacjach.

Najważniejsze schematy tworzenia zdań po angielsku

Rzeczownik, czasownik i cała reszta… – to oczywiście najprostsza konstrukcja zdania, uniwersalna i stosowana w niemal wszystkich językach świata. Podobnie jak uniwersalna jest zasada tworzenia pytań po angielsku, poprzez przestawienie szyku (pierwszy czasownik, drugi rzeczownik) lub dodanie słówka pytającego (słówko pytające, rzeczownik, czasownik). Ponadto warto poznać kilkanaście zwrotów / konstrukcji, takich jak choćby: Could I use the phone, please?; I would like to make a reservation, please; I like / don’t like going to the shopping center – wystarczy podmienić czasownik i rzeczownik, by móc stworzyć niemal nieograniczoną ilość grzecznych zapytań o interesujące nas w danym momencie kwestie ora dowolnych komunikatów.

Po trzecie: otocz się językiem

O otaczaniu się językiem pisaliśmy już przy okazji omawiania metod skutecznej nauki języka angielskiego. Już w trakcie opanowywania bazy słów oraz poznawania najpopularniejszych konstrukcji zdań – warto zadbać o zanurzenie się w języku, czyli m.in.: słuchanie piosenek po angielsku, słuchanie podcastów i oglądanie filmów w oryginale, czytaniu angielskiej prasy, przeglądaniu brytyjskich lub amerykańskich portali i czytaniu beletrystyki po angielsku. Szybko zauważymy, że z każdym tygodniem rozumiemy więcej, przy równoczesnym zmniejszeniu wysiłku, który musimy w to włożyć. Jeśli uczymy się słówek / zagadnień z konkretnej dziedziny / branży – warto przez dłuższy czas skupić na konkretnym wycinku wybranych materiałów i np. codziennie wysłuchiwać tego samego wywiadu czy podcastu.

Podsumowanie

Najszybsza skuteczna metoda nauki angielskiego? To strategia, która opiera się na trzech filarach: solidnej bazie słówek, umiejętności formułowania zdań oraz otoczeniu się językiem. Kluczem do efektywnego uczenia się angielskiego jest jego… zrozumienie. Gdy zdamy sobie sprawę, że do zrozumienia większości treści wcale nie musimy perfekcyjnie znać gramatyki – będziemy mogli ruszyć z miejsca, efektywnie realizować kolejne kroki strategii i w krótkim czasie po prostu poczuć się bezpiecznie w języku. Co więcej, ta swoista metoda trzech filarów to uniwersalny sposób na naukę angielskiego, który możemy dopasować do poziomu znajomości języka oraz indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym m.in. nauki języka branżowego.