Idź do treci
Najczęściej używane słówka w języku angielskim

Opanowanie komunikatywnej znajomości języka angielskiego otwiera przed nami wiele możliwości, zarówno prywatnych (związanych z bezpiecznym podróżowaniem po świecie i zawieraniem znajomości), jak i zawodowych (komunikatywna znajomość angielskiego jest jedną z ważniejszych i najczęściej wymienianych kompetencji na różnych stanowiskach pracy). Podstawa maksymalnie skutecznej strategii uczenia się języka angielskiego. Najczęściej używane słówka angielskie! Ich poznanie i zapamiętanie to pierwszy krok do swobodnego prowadzenia rozmów po angielsku. Jakie popularne słówka w języku angielskim warto znać?

Baza najczęściej używanych słówek angielskich

Zastanawialiście się kiedyś, ile słówek znajduje się w jednym z najpopularniejszych i najbardziej opasłych słowników języka angielskiego, czyli słowniku oksfordzkim? Blisko 200 tysięcy! A zastanawialiście się, jaki procent z tych słówek faktycznie jest na co dzień używany? Niecały 1%!

Większość lektorów języków obcych, nauczycieli angielskiego i native speakerów przyznaje, że wystarczy opanowanie około 1000 najważniejszych słówek po angielsku, by móc poprawnie i dość swobodnie komunikować się w tym języku. To tzw. baza 1000 słówek, na którą składają się wyrazy najczęściej stosowane w codziennym życiu, w różnych sytuacjach. Sprawdzamy, jakie to słówka i wymieniamy te najczęściej używane słowa w języku angielskim z tłumaczeniem!

Popularne słówka po angielsku

Aby móc sprawnie komunikować się po angielsku (ale również w jakimkolwiek innym języku), musimy znać słówka będące różnymi częściami mowy. Zdecydowanej większości spraw nie da się bowiem załatwić, używają wyłącznie rzeczowników lub posługując się tylko czasownikami. We wspomnianej wyżej bazie 1000 słówek znajdują się zarówno rzeczowniki i czasowniki, jak i najczęściej używane przymiotniki, zaimki, przyimki i spójniki. Poniżej przedstawiamy krótką listę, na której umieściliśmy najpopularniejsze i najczęściej używane angielskie słówka.

Najpopularniejsze angielskie słowa z tłumaczeniem

Poniżej znajdują się słowa w języku angielskim (z tłumaczeniem i przykładami zastosowania!), które najczęściej powtarzają się w języku angielskim. Ich znajomość zdecydowanie ułatwi nam rozumienie języka i komunikację po angielsku.

Oto one:

 • and (i, a), przykład: My dog ​​is small and cute. (Mój pies jest mały i uroczy.)
 • to (do), przykład:  Let’s go to the cinema! (Chodźmy do kina!)
 • be (być, bądź), przykład:  You can be whatever you want. (Możesz być kimkolwiek chcesz.)
 • is (jest), przykład: It is the largest building in the city. (To jest największy budynek w mieście)
 • of (z, od, o), przykład:  Have you heard of Freddie Mercury? (Słyszałeś o Freddie Mercury’m?)
 • in (w ), przykład: She is in the building right now. (Ona jest teraz w budynku.)
 • that (ten, że, który), przykład: I think that he might have read it. (Myślę, że on mógł to czytać.)
 • have (mieć), przykład: We have two dogs. (Mamy dwa psy.)
 • I (ja), przykład: I can do this. (Ja mogę to zrobić.)
 • it (to), przykład: I can take it. (Mogę to wziąć.)
 • for (dla, za), przykład:  I will do it for you. (Zrobię to dla Ciebie.)
 • not (nie), przykład: Today is not a good day. (Dzisiaj nie jest dobry dzień.)
 • on (na, przy), przykład: The book in on the table. (Książka jest na stole.)
 • with (z), przykład: Come with me. (Chodź ze mną.)
 • he (on), przykład: He is ma soon. (On jest moim synem.)
 • as (jak, jako), przykład: I’ll do it s soon as it possible. (Zrobię to tak szybko, jak jest to możliwe.)
 • you (ty), przykład: You are so nice. (Jesteś taka miła.)
 • do (robić, zrobić), przykład: What can I do for you? (Co mogę dla Ciebie zrobić?)
 • at (na, w), przykład: She studied at Jagiellonian University. (Ona studiowała na UJ.)
 • this (ten, to), przykład: Can I take this? (Mogę to wziąć?)
 • but (ale, oprócz), przykład: It’s ok, but I prefer a different solution. (Jest ok, ale ja wolę inne rozwiązanie.)
 • his (jego), przykład: His outfit is very elegant. (Jego strój jest bardzo elegancki.)
 • by (przez, przy), przykład: Cake made by my mum. (Tort zrobiony przez moją mamę.)
 • from (od, z), przykad: I’m from Poland. (Jestem z Polski.)
 • they (oni), przykład: They are my friends. (Oni są moimi przyjaciółmi.)
 • said (powiedzieć, czas przeszły od say), przykład: She said: read it! (Powiedziała: przeczytaj to!)
 • her (jej, ją), przykład:  I gave her another chance. (Dałem jej kolejną szansę.)
 • she (ona), przykład: She is very busy. (Ona jest bardzo zajęta.)
 • or (albo, lub), przykład: To be or not to be. (Być albo nie być.)
 • will (wola, życzyć sobie; być, czas przeszły od be), przykład:  I will buy a new dress. (Kupię nową sukienkę.)
 • my (mój), przykład: My dad is a soldier. (Mój tata jest żołnierzem.)
 • one (liczebnik: jeden), przykład: One step closer to the goal. (Jeden krok bliżej celu.)
 • all (wszyscy, wszystko), przykład: All of us are from Poland. (Wszyscy jesteśmy z Polski.)
 • would (tryb przypuszczający, np. zrobiłby/zrobiłaby), przykład: I would try to do that. (Spróbowałbym to zrobić)
 • there (tam), przykład: Lets go there! (Chodźmy tam!)
 • their (ich), przykład: Their house is huge! (Ich dom jest ogromny!)
 • what (co, jaki), przykład: What is that? (Co to jest?)
 • so (więc), przykład: I have a cold so I don’t go to work. (Jestem przeziębiona, więc nie idę do pracy.)
 • up (w górę), przykład: Don’t look up! (Nie patrz w górę!)
 • out (na zewnątrz, zewnętrzny), przykład: Let’s go out! (Chodźmy na zewnątrz!)
 • if (jeśli, gdyby), przykład: What should i do if i finish early? (Co mam zrobić, jeśli skończę wcześniej?)
 • about (o), przykład: What was this film about? (O czym był ten film?)
 • who (kto), przykład: Who is this? (Kto to jest?)
 • get (dostać), przykład: He’ll get a car from his father. (On dostanie auto od swojego ojca.)
 • which (który, która), przykład: Which is more convenient? (Który jest wygodniejszy?)
 • go (iść, jechać), przykład: Ee will go to Paris next year! (Pojedziemy do Paryża w następnym roku!)
 • me (mnie), przykład: Can you see me? (Czy możesz mnie widzieć?)
 • can (móc), przykład: I can tell you a secret. (Mogę zdradzić Ci tajemnicę.)

Podsumowanie

Najczęściej używane słówka angielskie to słowa, które po prostu najczęściej powtarzają się w języku i są stosowane w codziennym życiu, zarówno w domu, jak i podczas podróżowania czy załatwiania rozmaitych spraw zawodowych. Najpopularniejsze słowa po angielsku to baza, która gwarantuje nam mniejszą lub większą swobodę w komunikowaniu się po angielsku w wielu sytuacjach oraz solidne podstawy do poznawania kolejnych słów w języku angielskim.

Wśród najpopularniejszych słówek języka angielskiego znajdują się zarówno czasowniki (np. be, have, do, say), jak i rzeczowniki (home, work, shop, school) oraz długa lista zaimków, przyimków i spójników. Poznanie najczęściej używanych słów w języku angielskim umożliwia zrozumienie języka w zaskakująco dobrym stopniu, a baza popularnych słówek gwarantuje dobry wstęp do nauki języka.