Idź do treci
Jak zostać lektorem języka obcego?

Znajomość języków obcych otwiera przed nami mnóstwo nowych możliwości. Możemy swobodnie i bezpiecznie podróżować, odkrywać kulturę kolejnych krajów, ze wszystkimi jej niuansami i zwyczajami, bez przeszkód zawierać zagraniczne znajomości i przyjaźnie, bez granic (dosłownie i w przenośni) rozwijać swoje pasje i bez lingwistycznych ograniczeń szukać nowych wyzwań zawodowych… A jeśli naszą pasją jest nauczanie? Zawód lektor jest w zasięgu naszych możliwości! Sprawdźmy jakie formalne warunki musimy spełnić oraz jakie umiejętności i predyspozycje posiadać, by móc zostać lektorem języka angielskiego. Gotowi? Czy raczej: are You ready?

Kim jest lektor języka angielskiego?

Słowo lektor doczekało się minimum kilku znaczeń. Tym mianem nazywa się choćby osoby czytające teksty w programach radiowych i telewizyjnych czy po prostu… osoby czytające komuś na głos. Ale lektor to również nazwa dawnego stopnia naukowego, a stąd już blisko do znaczenia, o które nam chodzi. Nazwa lektor języka obcego używana jest w stosunku do nauczyciela języka obcego pracującego w prywatnej szkole językowej, prowadzącego rozmaite kursy i szkolenia językowe oraz nauczyciela języka obcego prowadzącego zajęcia na uczelniach wyższych, w ramach tzw. lektoratów. Dość często zresztą słowo lektor i nauczyciel stosowane są zamiennie, choć przyjmuje się, że nauczyciele języków obcych są osoby uczące w przedszkolach oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Jak zostać lektorem języka angielskiego?

Po pierwsze: trzeba perfekcyjnie znać język, po drugie: posiadać predyspozycje do nauczania języka, a po trzecie… po prostu tego chcieć! Lektor języka angielskiego (i każdego innego języka obcego) to osoba, która powinna w sposób pewny i mądry kierować rozwojem językowym swoich Kursantów. Lektorzy angielskiego muszą więc posiadać szerokie kompetencje zarówno w zakresie znajomości gramatyki, jak i słownictwa – pozwalające im na swobodne prowadzenie zajęć / kursów na różnych poziomach zaawansowania. To oczywiście nie oznacza, że lektor jest nieomylny i zna odpowiedź na każde pytanie (podobnie zresztą, jak każdy nauczyciel)! Ale zdecydowanie oznacza, że stale się dokształca, poszerza zasób swojego słownictwa (również o słownictwo specjalistyczne / branżowe), doskonale wie, gdzie szukać sprawdzonych źródeł informacji. Czujesz, że to zawód dla Ciebie?

Zawód lektor – jakie trzeba mieć kwalifikacje?

Aby zostać zawodowym lektorem języka angielskiego, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, uprawniających do wykonywania pracy związanej z nauczaniem angielskiego. Lektorem może zostać dobry nauczyciel języka angielskiego (posiadający wykształcenie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyplom filologii lub lingwistyki stosowanej oraz przygotowanie pedagogiczne), a także osoby doskonale władająca językiem obcym oraz posiadające zaświadczenie lub dyplom potwierdzający odbycie odpowiedniego kursu metodycznego / przygotowania pedagogicznego (np. w ramach specjalizacji nauczycielskiej na studiach, w kolegium nauczycielskim lub w ramach dodatkowych kursów specjalistycznych, a także dyplom CELTA czy dyplom DELTA, etc.).

Lektor do zadań specjalnych – nauczanie angielskiego branżowego

Lektorzy angielskiego zatrudniani w szkołach językowych w celu prowadzenia kursów branżowych to osoby, które poza przygotowaniem do nauki języka – posiadają najczęściej również dodatkowe, specjalistyczne kompetencje i branżowe doświadczenie lub pogłębione zainteresowania w danym kierunku. Tacy lektorzy potrafią współpracować ze specjalistami wysokiego stopnia i przedstawicielami konkretnych zawodów, skutecznie rozwijając ich uniwersalne kompetencje językowe w oparciu o aktualne słownictwo z branży, którą reprezentują, np.: IT, marketingu, finansów, medycyny, prawa, inżynierii itp.

Lektor native speaker – z przygotowaniem metodycznym

Native speaker może być lektorem, który skutecznie zarazi nas miłością do języka, odkrywając przed nami jego meandry oraz osadzając kolejne słówka w kulturze i zwyczajach kraju anglojęzycznego, z którego pochodzi, dzięki czemu nauka będzie bardzo skuteczna i bardzo przyjemna. Native speaker zna angielski w doskonałym stopniu, ale to odpowiednie przygotowanie metodyczne zadecyduje w znacznej mierze czy będzie on również w stanie efektywnie wyjaśnić nam gramatykę i przygotować do wybranego egzaminy językowego.

Umiejętności i predyspozycje lektora idealnego

Formalności to nie wszystko! Można posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe, potwierdzone zaświadczeniami i dyplomami z rewelacyjnymi ocenami, ale… No właśnie! Lektor języka angielskiego to osoba, która nie tylko doskonale zna język obcy, ale również potrafi skutecznie tą wiedzą się dzielić. Pod hasłem predyspozycji pedagogicznych kryje się szereg cech i umiejętności, które powinny charakteryzować dobrego lektora. O czym mówimy?

Kompetencje interpersonalne

Dobry lektor angielskiego to osoba otwarta, potrafiąca uważnie słuchać i podążać za swoimi kursantami, wspierając ich w taki sposób, którego w danym momencie potrzebują. Ważna jest pasja i zaangażowanie w podejściu do nauczania i umiejętne odnajdywanie dróg dotarcia do zróżnicowanych grup i osób indywidualnych. Skuteczna nauka powinna dawać mnóstwo satysfakcji obydwu stronom tego procesu, a to jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy ta odbywa się w dobrej atmosferze, pełnej wzajemnego zaufania i gotowości do mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami.

Kreatywność i otwartość na nowe metody

Lektor angielskiego nigdy nie powinien “osiąść na laurach”! Wykształcenie i doświadczenie to nie wszystko! W tym zawodzie niezwykle ważna jest kreatywność i otwartość oraz ciągłe szukanie nowych metod / sposobów nauczania. Lektor angielskiego, w zależności od swojej specjalizacji, może prowadzić zajęcia indywidualne lub grupowe, w których uczestniczą dzieci, młodzież lub dorośli. Metody i sposoby kształcenia powinny być każdorazowo dobierane do potrzeb i umiejętności oraz specyfiki danego ucznia / kursanta lub grupy i jej dynamiki.

Chęć stałego podnoszenia kwalifikacji

Lektor języka obcego powinien być pasjonatem, który stale się rozwija i podnosi swoje kompetencje. Realizowanie kolejnych projektów wspierających samorozwój lektora, poszerzających jego lingwistyczne horyzonty i pogłębiających wiedzę z zakresu dydaktyki i metodologii są najlepszym dowodem na pełne zaangażowanie lektora w jego pracę i podejście do wykonywanego zawodu. Lektor czy lektorka języka angielskiego zyskują w oczach kursantów, jeśli podczas kolejnych zajęć bazują na najnowszych, anglojęzycznych artykułach z prasy, wiadomościach telewizyjnych, filmach czy treściach z anglojęzycznych blogów i v-logów.

Podsumowanie

Lektor języka angielskiego (lub innego języka obcego) to osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w szkole językowej i na wyższej uczelni, a w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień – również w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz w przedszkolach. Dobry lektor angielskiego to nie tylko osoba doskonale znająca język obcy, ale również potrafiąca efektywnie uczyć, skutecznie skupiając uwagę grup i angażować słuchaczy, sięgając po rozmaite metody i dostosowując je do indywidualnych predyspozycji uczniów / kursantów.