Idź do treci
Znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym – co to oznacza?

Hasło komunikatywny angielski jest jednym z najczęściej padających w kontekście wymagań lingwistycznych stawianych osobom ubiegającym się o rozmaite prace, zwłaszcza te związane z pośrednią lub bezpośrednią obsługą klientów w firmach i korporacjach międzynarodowych. Sami o sobie w CV również często piszemy, że znamy język angielski na poziomie komunikatywnym, czasami dodając, że owa komunikatywna znajomość angielskiego dotyczy mowy i pisma lub wyłącznie mowy. Czym jest komunikatywny angielski i kiedy możemy o sobie powiedzieć, że cechuje nas znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym?

Angielski na poziomie komunikatywnym? To nie to!

Zanim odpowiemy sobie na pytanie: czym jest komunikatywna znajomość języka angielskiego – ustalmy, czym na pewno nie jest! Jeżeli nasze umiejętności językowe pozwalają nam na poradzenie sobie w większości codziennych sytuacji, np. przedstawieniu się nowo poznanej osobie, odpowiedzeniu na pytanie o godzinę, wskazaniu drogi na parking lub do toalety, a nawet zrobieniu zakupów w sklepie czy złożeniu zamówienia w restauracji i… na niewiele więcej – to zdecydowanie nie możemy o sobie powiedzieć, że władamy angielskim w stopniu komunikatywnym (tak, mimo że przecież się komunikujemy!). Ten poziom znajomości języka możemy określić jako podstawowy.

Angielski w stopniu komunikatywnym – skuteczna komunikacja

O znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym możemy mówić, gdy jesteśmy w stanie prowadzić i podtrzymywać swobodną i skuteczną komunikację w różnych sytuacjach życiowych. Jeśli nie jest dla nas problemem załatwienie dowolnej sprawy w urzędzie, na poczcie lub w banku, rozumiemy osobę, z którą rozmawiamy po angielsku i potrafimy z łatwością poruszyć z nią dowolny temat, związany choćby z bieżącymi sprawami społecznymi, hobby czy pracą zawodową, a oglądnięcie filmu, wysłuchanie audycji radiowej czy przeczytanie prostej książki beletrystycznej po angielsku również nie przysparza nam większych trudności – możemy śmiało powiedzieć o sobie, że posiedliśmy znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Co oznacza komunikatywna znajomość języka angielskiego w praktyce?

Jeśli wydaje nam się, że nasz angielskie jest na poziomie komunikatywnym, ale nie jesteśmy tego pewni – wystarczy odpowiedzieć sobie (szczerze!) na kilka pytań:

 • czy rozumiemy komunikaty podawane w języku angielskim na lotnisku, na dworcu, w galerii handlowej itp.?
 • czy potrafimy opisać konkretny problem i poprosić o pomoc w jego rozwiązaniu?
 • czy potrafimy opisać dowolne zdarzenie z przeszłości?
 • czy potrafimy jasno i bez pomocy rozmówcy wypowiedzieć się na dowolny, aktualny temat (np. dotyczący polityki, edukacji, sytuacji gospodarczej na świecie)?
 • czy potrafimy jasno i w sposób zrozumiały przedstawić swój punkt widzenia / swoje zdanie na wybrany temat, popierając je sensownymi argumentami?
 • czy potrafimy opowiedzieć o swoich planach i przewidywaniach dotyczących przyszłości?
 • czy potrafimy przeprowadzić rozmowę telefoniczną (w każdym z wymienionych wyżej zakresów)?
 • czy potrafimy przeczytać samodzielnie, ze zrozumieniem dowolny tekst w języku angielskim dotyczący życia codziennego / naszych spraw zawodowych?
 • czy potrafimy samodzielnie, wyczerpująco napisać maila / odpisać na maila dotyczącego życia codziennego / naszych spraw zawodowych?

Jeżeli na większość powyższych pytań odpowiedzieliśmy tak – możemy o sobie powiedzieć, że osiągnęliśmy znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywny (w mowie i piśmie lub wyłącznie w mowie).

Angielski komunikatywny – jaki to poziom?

Obiektywnym sposobem na dokładne określenie poziomu naszych umiejętności językowych jest opisanie ich za pomocą międzynarodowej normy opisu kompetencji językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Skala opisująca zaawansowanie znajomości języka jest sześciostopniowa: stopnie A1 i A2 przeznaczone są dla osób początkujących i będących na poziomie podstawowym, a C1 i C2 dla tych, którzy opanowali język angielski w najwyższym stopniu i bez problemu / biegle posługują się nim w mowie i piśmie. Przyjmuje się, że o angielskim komunikatywnym mówimy na poziomie stopni B1 i B2.

Jak nauczyć się angielskiego w stopniu komunikatywnym?

Nauka języka obcego odbywa się… stopniowo. Każdy z przytoczonej wyżej, sześciostopniowej skali opisuje umiejętności, które powinniśmy posiąść po zakończeniu kursu realizowanego na danym poziomie – są one swego rodzaju przepustką do kolejnych stopni zaawansowania nauki angielskiego.

Znajomość angielskiego – poziomy

Co potrafimy, znając język angielski na określonych poziomach?

 • Poziom A1 – potrafimy się przedstawić i podać podstawowe dane osobowe (wiek, miejsce zamieszkania), potrafimy przeprowadzić bardzo prostą rozmowę (najczęściej pod warunkiem, że nasz rozmówca mówi wolno i wyraźnie), rozumiemy podstawowe zwroty i wyrażenia dotyczące życia codziennego;
 • Poziom A2 – potrafimy w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, zainteresowania oraz aktualne zajęcie, potrafimy porozumieć się w podstawowych / rutynowych sytuacjach życiowych;
 • Poziom B1 – potrafimy płynnie opisywać różne zdarzenia i sytuacje, doświadczenia i plany, posiadamy umiejętność krótkiego uzasadniania swoich decyzji, poglądów i opinii oraz tworzyć proste wypowiedzi na rozmaite tematy; znajomość języka angielskiego na poziom B1 uznawana jest za komunikatywną, choć powinniśmy mieć świadomość konieczności dalszej pracy, m.in. nad rozbudową słownictwa czy poznawaniem bardziej skomplikowanych / zaawansowanych konstrukcji gramatycznych;
 • Poziom B2 – potrafimy płynnie rozmawiać z obcokrajowcami, swobodnie wypowiadać się na temat zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i planów na przyszłość oraz argumentować swoje decyzje i poglądy czy opisywać wady i zalety rozmaitych rozwiązań; znajomość języka angielskiego na poziomie B2 jest uznawana za komunikatywną, najczęściej w mowie i w piśmie;
 • Poziom C1 – potrafimy prowadzić płynną i swobodną rozmowę na większość zaproponowanych tematów oraz wypowiadać się na temat złożonych problemów, szeroko argumentując swoje opinie i decyzje, potrafimy czytać teksty o wysokim stopniu skomplikowania (również specjalistyczne czy wymagające rozszyfrowania znaczeń ukrytych);
 • Poziom C2 – potrafimy prowadzić płynną, spontaniczną rozmowę na każdy temat (również taki, który leży poza kręgiem naszych zainteresowań), precyzyjnie wyrażając swoje myśli i werbalizując emocje, potrafimy skutecznie korzystać z różnych źródeł informacji – pisanych i mówionych; znajomość języka angielskiego na poziomie C2 uznawana jest za biegłą znajomość angielskiego.

Podsumowanie

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym odpowiada umiejętności języka na poziomie B1 i B2. W praktyce oznacza to możliwość prowadzenia swobodnej rozmowy na wiele tematów dotyczących życia codziennego, bezproblemowego opisywania zdarzeń i sytuacji oraz efektywnego argumentowania swoich opinii i decyzji.

Angielski komunikatywny w pracy pozwala na skuteczną komunikację ze współpracownikami, przełożonymi oraz klientami.