Idź do treci
Kim jest native speaker? – definicja. Korzyści nauki z native speakerem

Native Speaker to osoba, której ojczystym językiem jest dany język obcy. W praktyce oznacza to, że native speaker języka angielskiego wychowywał się w kraju, w którym obowiązuje angielski i jest językiem urzędowym. Większość naszych native speakerów pochodzi z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, ale są również tacy, którzy swoje dzieciństwo i młodość spędzili w Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Native Speaker najczęściej nie porozumiewa się w ogóle w języku rodzimym kursantów, choć może go rozumieć i znać podstawowe słowa i zwroty. Kto może zostać Native Speakerem? Jakie zalety ma angielski z native speakerem?

Native speaker – kto to jest?

Definicja native speakera jest prosta i intuicyjna: to osoba, dla której dany język jest językiem ojczystym. Językiem ojczystym nazywamy pierwszy język poznawany i doświadczany przez człowieka. To język rodzimy, wyjściowy, który został przez nas poznany w sposób maksymalnie naturalny, z którym się utożsamiamy i w którym intuicyjnie myślimy, śnimy, liczymy, a nawet… spontanicznie przeklinamy. Język ojczysty miał również ogromny wpływ na sposób, w jaki poznawaliśmy nasze otoczenie i świat oraz kształtowaliśmy własną osobowość. Wniosek? Każdy z nas jest native speakerem własnego języka – większość naszych kursantów jest native speakerami języka polskiego.

Sprawdź naszą ofertę zajęć z wykwalifikowanym Native Speakerem >>>

Native speakerzy – co powinni umieć?

Oczywiście nie każdy native speaker może być nauczycielem! Nie wystarczy bowiem posiadanie intuicyjnej znajomości języka, umiejętność swobodnego i spontanicznego rozmawiania na dowolny temat i w różnych kontekstach społecznych oraz poczucie więzi czy przynależności do rodzimej społeczności językowej!

Elokwencja i poprawność językowa

Native speaker, który myśli o wykorzystaniu swojej znajomości języka w szkole językowej, jako lektor podczas rozmaitych kursów – powinien być osobą dysponującą szerokim zasobem słów, oczytaną i posiadającą jak najszerszą, ogólną wiedzę o kraju, z którego pochodzi, jego kulturze, zwyczajach czy bieżących wydarzeniach. Nie mniej ważna jest znajomość zagadnień gramatycznych w danym języku. Native speaker aspirujący do roli nauczyciela powinien władać językiem w sposób poprawny gramatycznie oraz potrafić zrozumiale objaśnić / wyjaśnić najważniejsze / podstawowe zagadnienia gramatyczne.

Predyspozycje pedagogiczne

Bardzo istotne są również predyspozycje pedagogiczne, naturalna umiejętność przekazywania wiedzy w sposób maksymalnie angażujący odbiorcę oraz niezbędne uprawnienia (zdobyta podczas odpowiednich studiów / szkoleń / kursów). Szczegółowe wymagania względem native speakera i jego przygotowania do pracy różnią się w zależności od formuły danych zajęć oraz grona odbiorców (ich wieku, celów itd.).

Native Speakerzy w szkole Eklektika

Wszyscy native speakerzy pracujący w strukturach szkoły Eklektika mają wyższe wykształcenie i certyfikaty uprawniające do nauczania języka angielskiego jako języka obcego, takie jak: CELTA, DELTA czy TOEFL itp. To osoby reprezentujące różne regiony i posługujący się językiem angielskim z różnymi akcentami, doskonale znający nie tylko kraj / region, z którego pochodzą, ale często również mający doświadczenie w międzynarodowym biznesie. Dlaczego uczą? Bo to w nauczaniu odnaleźli prawdziwe powołanie i autentyczną pasję. Zajęcia z Native Speakerem rekomendujemy od poziomu B1 (intermediate).

Angielski z native speakerem

Nauka angielskiego z native speakerem ma wiele zalet, wśród których tą najczęściej podnoszoną i podkreślaną jest konieczność otworzenia się na konwersację w tym języku i radzenia sobie w rozmowie, bez wspomagania się językiem polskim (językiem ojczystym). Jak już bowiem wspomniano we wstępie – native speaker jest osobą nieznającą rodzimego języka kursantów (lub znającą go w stopniu minimalnym) i nieposługującą się nim na co dzień i podczas zajęć, co determinuje konieczność porozumiewania się wyłącznie po angielsku – bez względu na poziom zaawansowania kursantów oraz ich śmiałość.

Zalety nauki angielskiego z native speakerem

Szkolenia i kursy językowe prowadzone z Native Speakerami cieszą się rosnącą popularnością. Z czego to wynika? Jakie zalety mają konwersacje z native speakerem?

  • motywacja do posługiwania się wyłącznie językiem angielskim – taka forma nauki przypomina metodę językowej immersji, czyli nauki poprzez całkowite zanurzenie się w języku, w ramach której uczeń w krótkim czasie nabiera płynności w posługiwaniu się angielskim;
  • łatwiejsze, swobodniejsze przełamywanie barier językowych, zwiększenie otwartości i skuteczne eliminowanie zahamowań przed używaniem języka angielskiego, również w sytuacjach, w których nie jesteśmy pewni co do tego, jak powinna brzmieć nasza wypowiedź czy jakiego słówka / słów użyć do zbudowania wypowiedzi;
  • skuteczne poszerzanie słownictwa i zapamiętywanie nowych słówek (również dzięki metodzie skojarzeń, np. z konkretną sytuacją podczas konwersacji, próbami wytłumaczenia poszukiwanego / nowego słówka);
  • efektywny trening praktycznego wykorzystywania umiejętności językowych podczas konwersacji, zarówno indywidualnych (wyłącznie z native speakerem), jak i w grupie
  • możliwość lepszego poznania kraju / regionu, którego pochodzi native speaker.

Formy zajęć z native speakerem

Native speaker, w zależności od posiadanych predyspozycji zawodowych (formalnych i nieformalnych) może prowadzić: kursy i szkolenia (ogólne, pozwalające na osiąganie kolejnych poziomów zaawansowania w posługiwaniu się angielskim lub tematyczne, np. dotyczące biznesu, e-commerce, IT), konwersacje indywidualne i grupowe z uczniami w różnym wieku (najczęściej młodzieżą i dorosłymi), korepetycje i przygotowania do konkretnych zadań / egzaminów, language exchange (tzw. wymiana umiejętności językowych) czy wyjazdy / obozy językowe (intensywna nauka języka połączona z jakąś formą rekreacji).

Zobacz jak wyglądają nasze konwersacje z Native Speakerem

Podsumowanie

Native speaker to osoba, która swobodnie posługuje się swoim językiem ojczystym, a w kontekście nauki języków obcych – jest gotowa do prowadzenia kursów / szkoleń / konwersacji w tym języku. Doświadczony, posiadający odpowiednie predyspozycje pedagogiczne native speaker potrafi z charyzmą przekazywać wiedzę o ojczystym kraju oraz efektywnie uczyć języka, stwarzając optymalne warunki do swobodnej i otwarte konwersacji, poszerzania słownictwa i trenowania spontaniczności kursantów w kontekście tworzenia wypowiedzi na każdy temat.