Idź do treci
Spotkanie biznesowe po angielsku – jak się dobrze przygotować?

Każdego dnia, na całym świecie, odbywają się tysiące spotkań biznesowych, w których uczestniczą przedstawiciele rozmaitych branż, działający na różnych szczeblach i stawiający czoła licznym wyzwaniom. Masz przed sobą business meeting? Jesteś przygotowana / przygotowany merytorycznie, doskonale orientujesz się w temacie, a Twoja wiedza i doświadczenie mogą okazać się kluczowe dla danej sprawy? Jeżeli spotkanie będzie odbywać się w międzynarodowym towarzystwie – warto przygotować się do niego również w kontekście umiejętności językowych. Spotkanie biznesowe po angielsku to szereg charakterystycznych zwrotów i słówek, które powinniśmy znać, by móc swobodnie i pewnie porozumiewać się z innymi uczestnikami, zrozumiale prezentować swoje pomysły i śmiało zabierać głos w branżowych dyskusjach. Jakie słówka i zwroty będą przydatne podczas spotkania biznesowego po angielsku? Podpowiadamy!

Biznesowy angielski i spotkania biznesowe po angielsku

Uniwersalne umiejętności językowe to ogólna znajomość języka i jego gramatyki, możliwość swobodnego tworzenia wypowiedzi na rozmaite tematy na wybranym / aktualnym poziomie zaawansowania. Pod pojęciem biznesowego angielskiego kryje się przede wszystkim branżowe słownictwo, czyli opanowanie słówek i zwrotów charakterystycznych dla biznesu, konkretnego segmentu biznesu bądź branży. Opanowanie biznesowych wyrażeń ułatwia udział w spotkaniach biznesowych oraz pozwala czuć się swobodnie i pewnie w komunikacji z zagranicznymi partnerami i współpracownikami.

Spotkania biznesowe to szeroka kategoria zebrań, którym można nadać nazwę m.in. w zależności od czasu trwania lub pory dnia (np. all-day meeting, breakfast meeting), uczestników biorących w nich udział (np. board meeting, staff meeting, annual general meeting, committee meeting) czy ich celu (np. initial meeting, kick-off meeting, preparatory meeting, team building meeting).

Przydatne zwroty po angielsku – spotkanie biznesowe

Rozmówki angielskie spotkanie biznesowe to wyrażenia najczęściej stosowane podczas zawodowych i branżowych zebrań. Zanim przedstawimy zwroty, których można użyć w celu rozpoczęcia spotkania biznesowego, podzielenia się opinią, skomentowania propozycji oraz zakończenia i podziękowania uczestnikom po angielsku – warto poznać podstawowe frazy, dotyczące organizacji i uczestnictwa w spotkaniu. Oto one:

 • arrange a meeting – organizować spotkanie
 • call a meeting – zwoływać naradę
 • fix / set a date for a meeting – ustalić termin spotkania
 • schedule a meeting – zaplanować posiedzenie
 • attend a meeting – brać udział w spotkaniu
 • be in a meeting – być na spotkaniu
 • have a meeting – mieć spotkanie
 • chair the meeting / preside over a meeting – przewodniczyć spotkaniu
 • take the minutes from the meeting – protokołować spotkanie
 • call off/ cancel a meeting – odwołać spotkanie
 • put off / postpone a meeting – przekładać spotkanie

Rozpoczęcie spotkania biznesowego po angielsku

Zanim rozpoczniemy spotkanie biznesowe, możemy podziękować za przybycie wszystkim uczestnikom: Thank you for coming i/lub podkreślić naszą wdzięczność za obecność konkretnych osób: We’re pleased to welcome Mr Smith. Następnie skorzystać z jednego z poniższych zwrotów:

 • It’s 9 a.m. Let’s start our meeting. – Jest 9:00. Zacznijmy nasze spotkanie.
 • It looks like we’re all here. – Wygląda na to, że jesteśmy w komplecie.
 • I’d like to begin by… – Chciałbym/Chciałabym zacząć od…
 • Shall we commence? – Możemy zaczynać?

Cele, opinie, komentarze, wnioski…

Każde spotkanie biznesowe ma konkretny cel, o którym warto przypomnieć na początku zebrania. Można to zrobić w mniej lub bardziej formalny, sposób:

 • We’re here today to… – Jesteśmy tu dziś, żeby…
 • I’ve called this meeting to… – Zwołałem/am to zebranie, żeby…
 • Our objective is to discuss… – Naszym głównym celem jest omówić…
 • Our main aim today is… – Naszym głównym celem na dziś jest…
 • What we would like to achieve today is… – To, co chcielibyśmy dziś osiągnąć, to…

W ramach spotkania przeprowadzana jest burza mózgów? Pracujecie nad jakąś innowacją, opracowujecie strategię, omawiacie kluczowy projekt lub próbujecie znaleźć rozwiązanie trudnego problemu? Żeby włączyć się do dyskusji, wyrazić swoją opinię, poprzeć czyjś pomysł lub przedstawić własną propozycję – można skorzystać z jednego z poniższych zwrotów:

 • That’s interesting! – To interesujące!
 • That’s a good point. – Celna uwaga.
 • I think you’re right. – Myślę, że masz rację.
 • I totally agree. – Całkowicie się zgadzam.
 • I’m certain that… – Jestem pewna/pewny, że…
 • I’m of exactly the same opinion. – Mam dokładnie takie samo zdanie.
 • That’s exactly how I feel. – Myślę dokładnie to samo.
 • I see what you mean. – Rozumiem, o co ci chodzi.
 • I might add that… – Mógłbym/Mogłabym dodać, że…
 • Unfortunately I see it differently. – Niestety widzę to inaczej.
 • You’re completely mistaken. – Jesteś w błędzie.
 • I’m afraid I can’t agree. – Obawiam się, że nie mogę się zgodzić.

Zakończenie i podziękowanie za spotkanie biznesowe po angielsku

Wszystko omówione? Spotkanie biznesowe po angielsku można zakończyć ogólnym podziękowaniem: Thank you for the meeting… lub podziękowaniem specjalnym, dla konkretnej osoby: Special thanks go to… Aby skutecznie zakończyć business meeting lub zasugerować, że zebranie dobiega końca – można użyć jednego z następujących zwrotów:

 • That’s it for today. The next meeting will be… – To wszystko na dziś. Kolejne spotkanie odbędzie się…
 • I think we can close the meeting now. – Myślę, że możemy zakończyć spotkanie.
 • So, we have decided that… –  Zdecydowaliśmy więc, że…
 • To summarize… – Podsumowując…
 • I’d like to finish by… – Chciałbym/Chciałabym zakończyć…
 • At the very end I’d like to… – Na sam koniec chciałbym/chciałabym…
 • Let’s call it a day. – Na dzisiaj tyle.

Podsumowanie

Spotkanie biznesowe po angielsku nie musi być wyzwaniem ponad nasze siły! Jeśli jesteśmy przygotowani do zebrania merytorycznie, możemy skupić się na odświeżeniu biznesowego angielskiego. Opanujmy słówka i przydatne zwroty, by móc prowadzić swobodny dialog, skutecznie i efektywnie dyskutować oraz dzielić się swoją wiedzą i opiniami bez zawahania.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w szybkim czasie przygotować się do spotkań biznesowych po angielsku.