Idź do treci
Angielski w biznesie – słówka i zwroty

Prowadzenie biznesu w języku angielskim wymaga od nas wielu umiejętności. Przedsiębiorczość, którą wykazujemy na co dzień w pracy powinna być również odzwierciedlona w języku, którym się posługujemy. Każda branża ma swój specyficzny dyskurs – system słów i zwrotów charakterystycznych dla danej społeczności skupionej wokół tematu.

Język angielski jest bez wątpienia kluczowym narzędziem w biznesie. Dlatego, aby odpowiednio się nim posługiwać, należy z uwagą i optymizmem poznawać nowe struktury i słownictwo. Zarówno w rozmowach biznesowych, spotkaniach, negocjacjach jak również podczas prezentacji warto stosować biznesowe zwroty. Dzięki temu odbiorca naszych treści doceni nasze zaangażowanie i profesjonalizm.

Jak przygotować się do rozmowy biznesowej w języku angielskim

Przygotowanie do rozmowy biznesowej od strony językowej to kluczowe zadanie dla każdej osoby poruszającej się w świecie szeroko pojętego biznesu. To właśnie nasze przygotowanie będzie świadczyć o autentyczności, zaangażowaniu i wreszcie efekcie końcowym. Braki i nieudolna improwizacja zostaną natychmiast zauważone przez wnikliwego odbiorcę, a wtedy stawiamy siebie w wyjątkowo trudnej pozycji do zyskania autorytetu, utrzymania uwagi, lub wzbudzenia zaufania. Kredyt nieprzygotowania możemy spłacać bardzo długo, a w konsekwencji możemy stać się wizerunkowo niewypłacalni.

Słownictwo branżowe

Czy wyobrażasz sobie rozmowę biznesową bez znajomości własnej branży? Znajomość specjalistycznego słownictwa angielskiego z własnego sektora to punkt wyjścia. Każda dziedzina ma swoją specyficzną terminologię i słowa klucze. Warto nauczyć się wszystkich istotnych terminów, które dotyczą danej działalności, takich jak nazwy produktów, usług, procesów oraz najważniejszych czasowników, które opisują Twój biznes. To pozwoli na płynne i elastyczne dyskusje oraz wzbudzi poczucie profesjonalizmu ze strony odbiorcy.

Znajomość branży kontrahenta

Znajomość terminologii własnej branży to zdecydowanie za mało. Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z profilem działalności potencjalnego partnera w biznesie. Praktyczna wiedza w tym temacie daje przewagę podczas spotkania, pozwala na elastyczną rozmowę i dostarcza pewności siebie. Miejmy świadomość i wrażliwość na kontekst, który budujemy z biznesowym partnerem. Gdy poczuje, że “odrobiliśmy lekcje” i swobodnie dyskutujemy o sprawach, które go nurtują, zdobędziemy przychylność i uwagę.

Poprawna i wyraźna wymowa

Rzeczą, która jest kluczowa do budowania językowego wizerunku i profesjonalnego komunikatu biznesowego jest nienaganna wymowa. Wybaczane są błędy gramatyczne mniejszego kalibru jednak niepoprawna wymowa świadczy o niedbałości i lakonicznym podejściu podczas rozmów i spotkań biznesowych. Warto ćwiczyć, nagrywać się i konsultować poprawną wymowę, np. z native speakerem lub online z tłumaczami elektronicznymi, które mają również opcję odsłuchu.

Żart na wagę złota

Podczas przygotowań do rozmowy biznesowej uwzględnijmy żart lub ciekawą historię nawiązującą do tematu spotkania. Oczywiście, upewnijmy się, że wiemy jak powiedzieć to po angielsku. Doświadczenie pokazuje, że smaczna, humorystyczna anegdota może uratować całe spotkanie lub rozładować napięcie, stres np. w przypadku problemów technicznych, które wręcz uwielbiają zaskakiwać w najmniej oczekiwanym momencie.

Przygotowanie a pewność siebie

Rzetelne i wszechstronne przygotowanie do spotkania wpływa znacząco na naszą pewność siebie. Gdy wiemy, co chcemy przekazać, gdy wiemy jak to zrobić i w momencie gdy jesteśmy o krok przed naszymi myślami. Bez przygotowania i ugruntowanej wiedzy możemy się zestresować i w konsekwencji wypaść bardzo niekorzystnie.

Język angielski do zadań międzynarodowych

Język obcy, a w szczególności angielski, jest narzędziem, dzięki któremu wyrażamy nasze koncepty, szkolimy się, nawiązujemy współpracę, realizujemy zawodowe oraz osobiste cele, komunikujemy nasze wizje oraz rozwijamy nasz biznes, (i…, przy dobrej skuteczności) prosperujemy.

Kiedy mogą przydać się nam angielskie wyrażenia i zwroty biznesowe?

Angielskie zwroty i wyrażenia biznesowe to pozycja obowiązkowa na językowej mapie. Ich znajomość można wykorzystać w konkretnych sytuacjach do budowania profesjonalnego komunikatu, owocnej dyskusji, podczas rozmów i prezentacji. Wykorzystanie takich zwrotów w praktyce buduje bardzo silny wizerunek naszej znajomości, pokazuje zaangażowanie i wreszcie dzięki nim możemy wychodzić z pozycji eksperta.

Negocjacje biznesowe

Odwiecznie towarzyszącą czynnością w biznesie są negocjacje, czy to z naszymi kontrahentami czy współpracownikami. Negocjacje rządzą się swoimi prawami, jednak mają one jeden wspólny mianownik – perswazję. Tak. Negocjacje to dyskurs perswazyjny. Umiejętność uzyskania kompromisu i rozstrzygnięcia danej kwestii. To sztuka przyjmowania odpowiedniej postawy podczas rozmowy i zręczne operowanie słowem, argumentem.

Prezentacja online i na żywo

Możemy śmiało powiedzieć, że prezentacje, zarówno online jak i na żywo to nieodłączny element biznesu. Niezależnie od tematu, prezentacja, jeśli jest przygotowana zgodnie ze sztuką, zawsze wspiera przekaz i pomaga słuchaczowi zwizualizować zagadnienie. Prelegent, realizując swój projekt powinien posługiwać się odpowiednimi zwrotami, aby utrzymywać uwagę słuchacza, przedstawiać precyzyjnie treść i osiągać założone cele. Biznesowe zwroty w języku angielskim pomagają nawigować i zarządzać prezentacją i z pewnością nie pozwolą znużyć odbiorcy.

Biznesowe rozmowy po godzinach

Odnosi się wrażenie, że rozmowy po godzinach to ogromnie istotny, lub nawet nieodłączny, element biznesu, czy to na małą czy na dużą skalę. Często zdarza się, że takie rozmowy to swoiste przypieczętowanie transakcji, negocjacji, rozpoczęcia współpracy, decydujących rozmów i strategicznego działania. Wszędzie tam towarzyszy język angielski, a za nim odpowiednie zwroty i wyrażenia.

Sprawdź, jak możesz szybko poprawić umiejętności językowe w spotkaniach biznesowych i negocjacjach po angielsku!

Najczęściej używane zwroty i słówka biznesowe w języku angielskim

Przyjrzyjmy się zatem uważnie które zwroty w języku angielskim mogą okazać się kluczowe podczas biznesowych spotkań w języku angielskim.

Prezentacja swojego stanowiska

I am (deeply) convinced that – Jestem (głęboko) przekonany/a, że

To my way of thinking – Według mnie

It seems to me that – Wydaje mi się, że

It strikes me that – Uderza mnie to, że

My firm belief tells me – Silne przekonanie podpowiada mi

I am tempted to state that – Kusi mnie, aby stwierdzić, że

Wyszczególnienie argumentów

 • Let me start by saying that – Pozwólcie, że zacznę od
 • Firstly – Po pierwsze
 • First of all – Przede wszystkim
 • In the first place – Po pierwsze
 • To start/begin with – Rozpocznę/zacznę od
 • Secondly -Po drugie
 • Thirdly – Po trzecie
 • Finally – Na koniec/Wreszcie
 • Last but not least – Wreszcie, co nie mniej ważne
 • Another point is – Kolejna rzecz to
 • Furthermore – Co więcej
 • In addition to this/that – Oprócz tego
 • Not only…but also – Nie tylko…, ale również
 • Not to mention – Nie mówiąc już o

Przedstawienie odmiennego stanowiska

 • With all due respect but – Z całym szacunkiem, ale
 • I need to disagree – Muszę się nie zgodzić
 • Nevertheless – Niemniej jednak
 • However/yet – Jednak
 • Even so – Nawet jeśli
 • Even though – Chociaż
 • Regardless of the fact that – Niezależnie od tego, że
 • Still – Nadal/wciąż/jeszcze
 • While – Podczas gdy
 • Despite the fact that – Pomimo tego, że
 • Neither…nor – Ani…ani
 • Both…and – Zarówno…jak i

Wykazanie zrozumienia

 • I definitely/absolutely agree – Zdecydowanie/absolutnie zgadzam się
 • You have a point here – Ma Pan/Pani rację
 • I take your point – Przyjmuję Pański/Pani punkt widzenia
 • I see where it is getting – Rozumiem dokąd to prowadzi
 • I appreciate you mentioned this/that – Doceniam, że wspomniał/a Pan/Pani o tym/o tamtym
 • I feel the same on this – Mam podobne zdanie w tym temacie
 • We are on the same page – Zgadzamy się
 • This puts a whole new spin on the case – To stawia sprawę w zupełnie nowym świetle
 • I realised exactly the same thing – Zdałem/am sobie sprawę z tego samego
 • I go along with your idea – Zgadzam się z Pańskim/Pani pomysłem
 • It works for me too – Odpowiada mi to/pasuje mi to
 • I am of the same mind about it – zdecydowanie się z tym zgadzam
 • As of yet – Dotychczas
 • Up to now – Jak dotąd

Dodatkowe przydatne zwroty podczas rozmowy biznesowej w języku angielskim

Oto kilka przydatnych zwrotów, które stanowią swoisty kanon biznesowy.

Przydadzą się w każdym biznesowym kontekście.

 • Let’s get down to business – Przejdźmy do meritum
 • Keep me in the loop – Informuj mnie na bieżąco
 • Action points – Punkty działania
 • Let’s cut to the chase – Przejdźmy do sedna sprawy/do rzeczy
 • Let’s get the ball rolling – Zacznijmy działać
 • With due diligence – Z należytą starannością
 • To upskill – Podnieść kwalifikacje
 • We need to streamline this process – Musimy usprawnić ten proces
 • We need to align with customer claim department – Musimy to uzgodnić z działem reklamacji
 • At the end of the day – Prawda jest taka, że/Tak naprawdę/Najistotniejsze jest to, że
 • To bargain – Targować się/Handlować
 • The bottom line is – Wniosek jest taki
 • Counter proposal – Przeciwna/alternatywna propozycja
 • Deadlock – Impas
 • To highball/lowball (expectations) – windować/zaniżać poziom oczekiwań
 • Leverage – dźwignia

Z pewnością najbardziej pożądanym zwrotem jest Let us (Let’s…), które jest swoistym zaproszeniem do dyskusji i skupia uwagę słuchających.

Idiomy wykorzystywane w rozmowie biznesowej

Idiomy to popularne zwroty i wyrażenia charakterystyczne dla danego języka. Nie powinno nas nigdy kusić, aby tłumaczyć je dosłownie ponieważ wtedy znaczenie może być bardzo dalekie od oryginalnego. To przestrzeń dla metafory. Warto je zapamiętać i stale uczyć się nowych, ponieważ są przykładem znakomitej znajomości języka i dzięki temu zaskarbimy uwagę rozmówcy. Oto kilka idiomów, wraz z tłumaczeniem, które przydadzą się w rozmowie biznesowej w języku angielskim:

 • Small talk – Pogawędka
 • It’s not rocket science – To nie jest nic trudnego/skomplikowanego
 • Think outside the box – Myśleć nieszablonowo/oryginalnie/poza schematami
 • To miss the mark – Nie trafić w punkt/Mijać się z celem
 • Stay on your toes – Być w stanie gotowości
 • Back to square one – Powrót do początku
 • See eye to eye – Zgadzać się z kimś
 • To get your foot in the door – Mieć dobry początek/Wystartować z mniejszego pułapu
 • Monkey business – Szemrany interes
 • To be in red – Mieć długi
 • Fine print – Drobną czcionką
 • Crunch the numbers – Przeanalizować liczby/dane

Przebieg rozmowy biznesowej – przykład

 • Hello Sarah, how are things with you? I am so happy to see you as I wanted to talk with you about something. One of our contractors has been in red lately, so we should stay on our toes and monitor how their business is going.
 • Hello Simon, I appreciate you mentioned that. I’ll see how things are going.
 • Even though they have been one of our top clients, things took a different turn.
 • Do you think there has been some monkey business involving taxes?
 • That’s exactly what I think!
 • In this case, let’s get the ball rolling!
 • Absolutely!

Podsumowanie

Angielski w pracy i biznesie wymaga od mówiącego nieco większej wrażliwości na komunikat. Dlaczego? Ponieważ język używany podczas biznesowych spotkań ma swoją etykietę, odmienną od języka potocznego, a jego znajomość pozwala nam na przewagę i (z)budowanie silnej reputacji względem naszych partnerów. Warto przecież robić dobre wrażenie za każdym razem.

Jeśli poruszamy się w środowisku biznesu, a już na pewno gdy uczestniczymy w negocjacjach warto zadać sobie trochę trudu i przyswoić biznesowe zwroty i wyrażenia angielskie. Odpowiednio użyte słowa będę przede wszystkim wspierać nasz przekaz, rozmówca będzie chętniej nas słuchał, a my damy się poznać jako elokwentni i wiarygodni mówcy.