Idź do treci
Organizacja szkolenia językowego w firmie – od czego zacząć?

Organizacji szkolenia językowego w firmie zawsze towarzyszy wiele pozytywnych emocji. Jest to taki rodzaj szkolenia, na który liczy wielu pracowników w danej firmie. To znak, że pracodawca dba o swoją kadrę, o dobry poziom edukacji, myśli o rozwoju swojej działalności i otwiera się na zagraniczne rynki. Świadczy to o uważności i zaangażowaniu Właściciela.

Jak przygotować się do zorganizowania szkolenia w firmie – 7 najważniejszych aspektów

Podczas planowania szkolenia językowego w firmie ważne jest rozważenie wszystkich najważniejszych aspektów, aby czas oraz pieniądze były wykorzystane efektywnie oraz aby inwestycja w szkolenie przyniosła długoterminowe efekty obu stronom.

Dzięki dokładnej analizie konkretnych wytycznych, możemy mieć pewność, że szkolenie będzie ogromną wartością dodaną, przynoszącą rzeczywiste korzyści.

Oto 7 najważniejszych punktów, które pomogą w zaplanowaniu najbardziej produktywnego szkolenia językowego w firmie.

Wybór odpowiedniego języka

Można powiedzieć, że język angielski jest uniwersalny w biznesowej przestrzeni. Niezależnie od większej czy mniejszej popularności innych języków coraz mocniej daje się zauważyć, a przede wszystkim odczuć, globalny trend do językowej unifikacji. Zawsze przyjaznej użytkownikowi. A gdy w grę wchodzi jeszcze praktyczność, to tutaj właśnie króluje język angielski.

Decydując się na firmowe szkolenie z języka angielskiego, automatycznie poszerzamy horyzonty i możliwości naszych pracowników, a w konsekwencji całej firmy. Mamy dostęp do światowych zasobów (artykuły, prasa, media, grupy zainteresowań, społeczności, kontakty). Dlatego pierwszym krokiem jest zdecydowanie się przede wszystkim na uniwersalne narzędzie biznesowe, którym jest język angielski.

Firmowe potrzeby językowe

Kolejny krok to bardzo precyzyjne zdefiniowanie dla jakich celów chcemy zorganizować firmowe szkolenie z angielskiego, aby jak najlepiej je sprofilować pod konkretnego pracownika bądź grupę uczących. W tym miejscu warto przemyśleć czy szkolenie ma docelowo pomóc w pozyskiwaniu nowych kontrahentów, promocji firmowych działań, obsłudze sprzedażowej, ekspansji, rozwoju, etc. Jest to o tyle ważne, ponieważ pozwoli dostosować charakter szkolenia oraz dobrać najbardziej odpowiednie środki realizacji.

Jednym razem będzie to rozwój kompetencji komunikacyjnych (mówienie, pisanie) a innym razem nauka sprofilowana pod konkretne stanowisko pracy. Oczywiście najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest podejście holistyczne, niemniej szkolenie powinno mieć bardzo precyzyjnie zdefiniowane potrzeby. Dla każdej firmy są one różne.

Efektywne szkolenie językowe to takie, które przede wszystkim jest dobrze przemyślane i zaplanowane. Profesjonalny plan powinien uwzględniać słownictwo branżowe w języku docelowym, aby osoba ucząca się umiała swobodnie posługiwać się kluczową wiedzą. W planie szkolenia powinien zostać ujęty zakres tematyczny i terminologia charakterystyczna dla danego stanowiska pracy. Organizator szkolenia powinien zadbać o bardzo dobrze przygotowany sylabus.

Określenie poziomu językowego i możliwości pracowników

Wyjątkowo istotnym aspektem jest precyzyjna analiza poziomu językowego pracownika. Wykonawca zlecenia na szkolenie firmowe powinien pomóc w określeniu kompetencji osoby uczącej za pomocą testu poziomującego, rozmowy lub autorskich narzędzi. Jeżeli szkolenie jest organizowane dla grupy, trzeba upewnić się, że różnice w poziomie i kompetencjach językowych są bardzo małe.

Rozbieżny poziom wśród uczących może ich zniechęcić i wprowadzać nieustanne poczucie „stania w miejscu” z językiem.

Szkolenie językowe dla firm online

Decyzja o podjęciu formy szkolenia językowego powinna uwzględnić system pracy osoby, która będzie się szkolić. Forma online daje ogromne możliwości w doborze lektora oraz wykorzystanie jego/jej dostępności. Można powiedzieć, że nie jesteśmy ograniczeni logistyczną barierą decydując się na formę zdalną.

Dzięki tej formie, szkolący się wykorzystują jednocześnie nowoczesne narzędzia edukacyjno-komunikacyjne (kamera, czat, interaktywne quizy, ćwiczenia) oraz zdobywają jednocześnie nową kompetencję – umiejętność wystąpień publicznych przed kamerą (komunikat niewerbalny, dykcja, wymowa). Szkolenie w formie online daje możliwość jego zapisu wideo (również zapisu historii czatu), a to z kolei pozwala wrócić do lekcji i przeanalizować błędy w obszarze języka oraz samego wystąpienia.

Zaplecze techniczne

Istotnym elementem podczas organizacji językowego szkolenia firmowego jest przestrzeń do nauki. Decydując się na formę online, tym miejscem jest zazwyczaj stanowisko pracy, komputer, dobre łącze internetowe, kamera, mikrofon, słuchawki. Warto sprawdzić zaplecze techniczne, aby szkolenie mogło przebiegać bez zakłóceń dla każdej ze stron.

Idealnym rozwiązaniem zarówno dla zajęć online, jak i offline jest wyznaczenie sali szkoleniowej, pokoju konferencyjnego lub pomieszczenia, które zapewnia warunki sprzyjające nauce. Tak przygotowana przestrzeń będzie mocno wspierać cały proces szkolenia.

Częstotliwość lekcji językowych w firmie

Profesjonalnie przemyślane i zaplanowane językowe szkolenie dla firm powinno uwzględniać godziny pracy osoby lub osób uczących się. Organizator powinien zadbać i wypracować z nimi systematyczny tryb pracy. Regularność przynosi najlepsze efekty w obszarze nauki języka.

Kwestia czy szkolenie będzie odbywać się raz w tygodniu po sześćdziesiąt minut lub częściej jest absolutnie indywidualna i uzależniona od potrzeb uczestnika szkolenia.

Podsumowanie

Organizację szkolenia językowego w firmie należy z pełną stanowczością powierzyć profesjonalnej firmie szkoleniowej. Pomoże ona zbadać dokładnie potrzeby językowe, poziom kompetencji, jak również dobrać najbardziej optymalne narzędzia do nauki i wreszcie zdecydować o charakterze pracy. Każde szkolenie jest odpowiedzialnością, szczególnie gdy jest organizowane w firmie i ma służyć jej rozwojowi. Wyzwanie jest duże, ale przy znakomitej organizacji przyczyni się do wymiernych korzyści.