Idź do treci
Rozmowa biznesowa po angielsku – przydatne zwroty

Rozmowy o pracę, zebrania zespołów lub zarządu burze mózgów mające na celu poszukiwanie rozwiązań lub pomysłów – słowem: różnorakie rozmowy biznesowe po angielsku. Mogą być różne, ale wszystkie mają, a właściwie powinny mieć, jasno wytyczony cel. Ale czy to wystarczy, żeby spotkanie było efektywne? Z pewnością jednym z kluczowych czynników udanego spotkania jest dobra komunikacja. Zadanie robi się trudniejsze, gdy językiem spotkania jest język dla nas obcy.

Czym jest angielski biznesowy?

Angielski biznesowy (Business English) różni się nieco od podstawowego języka ogólnego, który znamy ze szkolnych lekcji czy seriali. Wymaga pewnego wyczucia, specyficznego słownictwa i zachowania bardziej formalnej formy.

Angielski biznesowy ma też charakterystyczne dla siebie słownictwo. Istnieją typowo biznesowe idiomy i phrasal verbs (czasowniki złożone). Warto je przyswoić, jeśli chcecie swobodnie porozumiewać się z klientami czy współpracownikami. Rozmowa o biznesie czasami jest niełatwa nawet po polsku. Warto się przygotować i przyswoić słownictwo biznesowe!

Spotkanie biznesowe – jak powinno przebiegać?

Pamiętaj o:

 1. Przygotowaniu, idiomach używanych w negocjacjach, powitaniu i rozpoczęciu.
 2. Ustaleniu planu spotkania i połączeniu poszczególnych elementów wypowiedzi.
 3. Bezpośredniej i pośredniej komunikacji, zadawaniu pytań i reagowaniu.
 4. Aktywnym słuchaniu i efektywnym zadawaniu pytań.
 5. Rozwiązywaniu konfliktów.
 6. Intonacji.
 7. Unikaniu osobistej krytyki rozmówcy.

Jak zrobić dobre wrażenie na spotkaniu biznesowym
po angielsku?

 • Przygotuj się. Upewnij się, że wiesz o czym będziesz rozmawiać lub czego będziesz słuchać. Możesz zapisać listę zwrotów do swojej rozmowy biznesowej w języku angielskim lub zaplanować swoją wypowiedź lub pytania, które chciałbyś zadać
  w języku obcym.
 • Słowa kluczowe. Przygotuj sobie listę najważniejszych słów i wyrażeń z danego tematu, zwłaszcza jeśli zostałeś poproszony wcześniej o wypowiedź. Upewnij się, że Twoja wymowa i intonacja są naprawdę wyraźne, szczególnie w przypadku połączeń konferencyjnych, gdy jakość dźwięku może nie być idealna.
 • Poproś o agendę spotkania. Pomoże Ci to przewidzieć język, którego będziesz słuchać.

Czego unikać podczas oficjalnej rozmowy biznesowej po angielsku?

 • Podczas oficjalnych spotkań warto mówić pełnymi zdaniami i unikać wszelkiego rodzaju skrótów oraz skróconych form czasowników. Zamiast mówić I’ve been to Portugal, powiedz I have been to Portugal (Byłem w Portugalii), a zamiast I’ll read this articleI will read this article (Przeczytam ten artykuł). Skróty i bezpośrednie zwroty, które czasem dodaje się na końcu zdania typu ‘you know’ (no wiesz) albo ‘you see; (rozumiesz) zachowaj na mniej oficjalne okazje, jak na przykład spotkanie ze znajomymi.
 • Pamiętaj też, by podczas rozmowy unikać potocznych wyrażeń i używać oficjalnych zwrotów, więc jeżeli czujesz, że brakuje Ci płynności w używaniu formalnego czy biznesowego języka, wykorzystaj czas przed rozmową, aby przygotować się również w tym zakresie.
 • Nie tylko język angielski ale także mowa ciala – kontakt wzrokowy, odpowiednia postawa, pozytywne nastawienie, pewny uścisk dłoni (w przypadku spotkań face-2-face:-) to zachowania, które mogą przyczynić się do zakończenia rozmowy biznesowej z pełnym sukcesem.

Spotkanie biznesowe po angielsku – najważniejsze wyrażenia i słownictwo

Rozpoczęcie rozmowy w języku angielskim:

Thank you everyone for coming. – Dziękuję wszystkim za przybycie.

Welcome everyone. – Witam wszystkich.

Is everyone here? – Czy wszyscy są?

Can we start? – Czy możemy zaczynać?

Who have we got with us today? – Kto jest dzisiaj z nami?

Let’s go around and introduce ourselves. – Przejdźmy dookoła i przedstawmy się.

Can you please introduce yourself? – Czy możecie się przedstawić?

Has everyone got the agenda? – Czy wszyscy mają program?

Has everyone received the agenda? – Czy wszyscy otrzymali program?

Let’s go through the agenda first… – Przejdźmy szybko przez punkty programu…

The agenda for today is… – Dzisiejszy program to…

Can I have your attention? – Czy mogę prosić o uwagę?

Let’s get down to business – Przejdźmy do rzeczy

We have to stick to the agenda – Musimy trzymać się porządku obrad

The purpose of the meeting is to discuss … – Celem tego spotkania jest omówienie …

Omawianie kwestii biznesowych po angielsku:

Can you clarify what you mean? – Proszę bliżej wyjaśnić, co Pan ma na myśli

Let’s move on to the next topic – Przejdźmy teraz do następnego tematu

Can we take a vote on this proposal? – Czy możemy głosować nad tą propozycją?

Let’s go over what we’ve agreed – Omówmy jeszcze raz to, co zostało uzgodnione.

I declare the meeting closed – Uważam zebranie za zamknięte.

Thank you for your participation – Dziękuję za uczestnictwo.

Can you tell us if the project is progressing? – Możesz nam powiedzieć czy prace nad projektem posuwają się do przodu?

Could you update us on …? – Czy możesz przekazać nam najnowsze informacje na temat …?

Let’s skip item 2 and move on to item 3 – Pomińmy kwestię 2. i przejdźmy do kwestii 3.

I’d like to come in here – Chciałbym się wtrącić w tym miejscu.

Sorry, could I interrupt you? – Przepraszam, czy mogę się wtrącić/ przerwać?

Can I mention / say something? – Czy mogę coś nadmienić / powiedzieć?

Would you like to add anything else? – Czy chciałby Pan/Pani dodać coś jeszcze?

Sorry, I didn’t catch that – Przepraszam, ale nie zrozumiałem tego

Podsumowanie i zakończenie spotkania biznesowego po angielsku:

Let me quickly go over today’s main points – Pozwolą Państwo, że szybko omówię dzisiejsze kwestie
To sum up – Podsumowując/ reasumując
We’ve agreed that – Uzgodniliśmy, że …
Let’s wrap it up for today – Zakończmy na dziś
If there isn’t Any Other Business, let’s conclude – Jeśli nie mają Państwo innych kwestii, zakończmy.
Can we set the date of the next meeting? – Czy możemy ustalić datę kolejnego spotkania?
Thank you for your participation in the meeting – Dziękuję za Państwa udział w spotkaniu
Is there anything else to discuss? – Czy jest coś jeszcze do omówienia?
So, to summarise we have decided to focus on online sales. – Podsumowując, zdecydowaliśmy się skupić na sprzedaży online.
Let’s finish / Close the call, thank you everyone. – Zakończmy rozmowę, dziękuję wszystkim.
Thank you for your contribution/ participation/ ideas. Let’s speak again next week. – Dziękujemy za Twój wkład / udział / pomysły, porozmawiajmy ponownie w przyszłym tygodniu.
Shall we schedule a follow-up call in 2 weeks? – Proponuję rozmowę follow up za 2 tygodnie.

Inne ważne zwroty i wyrażenie, które mogą się przydać podczas rozmowy biznesowej po angielsku

It goes without saying. – To się rozumie samo przez się.

It is no use talking. – Nie ma sensu o tym rozmawiać.

I assume that… –  Zakładam, że…

I share your point of view. – Podzielam twoje zdanie.

That is just the point. –  O to właśnie chodzi.

Keep to the point! – Trzymaj się tematu!

As far as I’m concerned. –  Według mnie…

It seems to me that. –  Wydaje mi się, że…

I suppose so. –  Tak przypuszczam.

As far as I know. – O ile wiem…

To the best of my knowledge. – O ile mi wiadomo…

I am in favour of… –  Popieram…(Jestem za)

I expressed my disapproval of… – Wyraziłem swoją dezaprobatę wobec…

I am convinced of… – Jestem przekonany o…

There is no doubt. –  Nie ma wątpliwości.

Without a shadow of a doubt. – Bez cienia wątpliwości.

There is no denying that… – Nie można zaprzeczyć, że …

There is no question about … – Nie ulega wątpliwości, że ….

Do not take any notice of… – Nie zwracaj uwagi na…

Do not exaggerate! – Nie przesadzaj!

Take it easy. – Wyluzuj, nie przejmuj się…

Take your time. – Nie śpiesz się.

How about you? – A Ty? A co z Tobą?

Well, first of all… – No więc, po pierwsze…

To start with…Zacznę od…

It’s also true that… – Prawdą jest również to, że…

How fantastic!  – To fantastycznie!

Brilliant! – Genialnie! Wspaniale!

That’s amazing! – To wspaniale! To świetnie! To niesamowite!

Good heavens! – Wielkie nieba!

You are kidding! – Żartujesz! Chyba żartujesz!

That would be great! – Byłoby wspaniale! To byłoby wspaniale!

That’s too bad. – To szkoda. Wielka szkoda.

If I were you…- Na Twoim miejscu…

I think you should… –  Myślę, że powinieneś…

I don’t think you should… – Myślę, że nie powinieneś…

I would like to know…- Chciałbym wiedzieć…

What do you mean? – Co masz na myśli? O co Ci chodzi?

Maybe, maybe not.- Może tak, może nie.

I know what you mean but… – Wiem, co masz na myśli, ale…

Well let me think… – Cóż, niech pomyślę…

I’m not so sure.-  Nie jestem tego pewien.

Sure why not? – Pewnie, czemu nie?

Sounds good to me. – Brzmi nieźle.

I think that’s a good idea. – Myślę, że to dobry pomysł.

It is important to me because…  – To jest dla mnie ważne, ponieważ…

Yes I agree. – Tak, zgadzam się.

Yes you are absolutely right. – Tak, masz całkowitą rację.

Sorry to bother you. – Przepraszam za kłopot. (przepraszam, że przeszkadzam/ zajmuję czas).

What’s the matter? –  Co się stało? (o co chodzi?)

What’s wrong? –  Co się stało? (co jest nie tak?)

Why are you so angry? –  Dlaczego jesteś taki zły?

I don’t agree with you.  – Nie zgadzam się z Tobą.

I’m afraid that’s not possible. –  Obawiam się, że to nie jest możliwe.

I can’t make it. – Nie uda mi się (Nie dam rady).

You must be joking! – Chyba żartujesz!

What a pity! – Jaka szkoda!
How awful! – To okropne!

Bad luck. – Pech. To pech.

Better luck next time. – Powodzenia następnym razem.

Never mind. – Nic nie szkodzi. Mniejsza o to.

I will always remember… –  Zawsze będę pamiętał…

I’m looking forward to…  – Nie mogę się doczekać… Z niecierpliwością czekam…

To be honest… – Szczerze mówiąc…

I don’t mind. – Nie mam nic przeciwko. Nie przeszkadza mi to.

What is more… – Co więcej…

For example… – Na przykład…

For instance… – Na przykład…

In conclusion…  – Podsumowując…

Let’s keep in touch. – Bądźmy w kontakcie.

All the best. – Wszystkiego najlepszego (wszystkiego dobrego).

Take care. – Trzymaj się.

Thanks. Same to you. – Dziękuję. Nawzajem.

Business English Idioms – angielskie idiomy biznesowe

Angielski biznesowy to poza słownictwem i zwrotami, również idiomy tematyczne. Na przykład:

red tape – biurokracja

to have the upper hand – mieć przewagę

by the book – zgodnie z zasadami, według przepisów

to go the extra mile – dołożyć wszelkich starań

plum job – ciepła posadka

to think outside the box – myśleć nieszablonowo

loophole – kruczek, luka w prawie/umowie

cash cow – dojna krowa / kura znosząca złote jajka

to talk shop – omawiać sprawy służbowe poza godzinami pracy

hard sell – agresywna sprzedaż

to drum up business – rozkręcać interesy

monkey business – machlojki

break even point – granica opłacalności

to corner the market – zmonopolizować rynek

Business English – dlaczego warto się uczyć?

Angielski biznesowy może być bardzo pomocny, jeśli pracujemy w firmie międzynarodowej, gdzie współpracownicy lub klienci są osobami anglojęzycznymi. Jest też niezbędny, jeśli planujesz karierę w międzynarodowej korporacji lub jesteś częścią wielojęzycznego zespołu.

Podsumowanie

Przygotowanie teoretyczne jest ważne, ale prawdziwą językową wprawę zdobywa się ćwicząc swoje umiejętności podczas rozmowy. To również najszybszy sposób na opanowanie umiejętności potrzebnych do swobodnego wypowiadania się po angielsku – szczególnie gdy rozmowy biznesowe prowadzone w tym języku są dla Ciebie stresujące.