Idź do treci
Jak napisać CV w języku angielskim?

Zadanie pt. napisz CV po angielsku jest dla wielu kandydatów sporym wyzwaniem. Trzeba stworzyć profesjonalny dokument, a do tego przekonująco opisać doświadczenie zawodowe i umiejętności, używając właściwego słownictwa i konstrukcji gramatycznych. W internecie jest bardzo dużo informacji w stylu cv po angielsku wzory, gdzie jednak znaleźć rzetelny przykład cv po angielsku?

A to bardzo ważne, aby angielskie CV wzór było prawidłowe. Błędy językowe, niepoprawne formatowanie i nieodpowiednia klauzula po angielsku mogą przekreślić Twoje szanse na sukces w rekrutacji. Jeśli nie chcesz mieć tego problemu, sprawdź nasze wzory CV po angielsku, zastosuj wskazówki i stwórz CV po angielsku, które wygląda i brzmi profesjonalnie.

Kiedy będzie Ci potrzebne angielskie CV?

Znajomość języków sprawia, że praca w zawodzie jest możliwa poza granicami kraju. Pośród wielu języków obcych to właśnie angielski jest najbardziej uniwersalny. To język biznesu, przemysłu, nauki i nowoczesnych technologii. Jest obecny na każdym kontynencie. Jest też coraz częstszym językiem procesów rekrutacyjnych, nawet jeśli firma, do której aplikujesz znajduje się w Polsce.

Jak aplikować do pracy – CV czy resume?

CV i resume to dokumenty, które składa się podczas aplikowania o pracę. Jeśli aplikujesz do pracy w Europie, będziesz posługiwał się określeniem CV, jeśli w Ameryce Północnej — napiszesz resume.

Między tymi dwoma dokumentami występują subtelne różnice. Oto one.

Czym charakteryzuje się CV in English?

CV to dokument, który składasz, gdy aplikujesz na dane stanowisko. Musi on być dostosowany do oferty pracy. Powinien zawierać najważniejsze informacje na temat przebiegu Twojej kariery i doświadczenia zawodowego, a także edukacji. Wysyłasz go do rekrutera drogą mailową.

Co to jest resume?

Resume, zapisywane też jako résumé, ma taką samą funkcję jak CV. Jest wysyłane w odpowiedzi na ofertę pracy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Résumé to zwięzły dokument, najczęściej mieści się na jednej stronie, maksymalnie 2 stronach maszynopisu. Dobre resume powinno podkreślać Twoje osiągnięcia i wkład, jaki wniosłeś w poprzedniej pracy.

W resume dużą rolę odgrywają umiejętności przydatne w pracy na stanowisku, o które się ubiegasz, dlatego warto w odpowiedni sposób je wyróżnić. Tu przy okazji trzeba dodać, że resume nie ma zawsze kolejności chronologicznej. Nie musi również obejmować całej Twojej kariery i jest dokumentem, który można w dużym stopniu dostosować do wymagań stanowiska, o które się ubiegasz.

Co powinno zawierać CV w języku angielskim?

CV nagłówki po angielsku

Kontakt: Contact, Contact Details, Contact & Personal Details

O mnie, Profil: About Me, Profile, Professional Profile, Summary, Overview, Summary, At A Glance

Doświadczenie zawodowe: Work Experience, Professional Experience, Professional Background,  Career & Achievements, Career & Accomplishments, Relevant Career Details

Wykształcenie i kwalifikacje: Education, Qualifications, Professional Education & Training, Professional Development, Professional Training

Umiejętności:  Skills, Key Skills,  Principal Skills, Notable Skills, Core Competencies

Języki: Languages, Foreign Languages

Poziomy umiejętności:

A1 basic (elementary) podstawowy;

A2 pre-intermediate średniozaawansowany niższy,

B1 intermediate średniozaawansowany,

B2 upper intermediate średniozaawansowany wyższy,

C1 advanced zaawansowany, fluent płynny,

biegły, C2 proficient biegły, poziom natywny.

Hobby i zainteresowania: Hobby, Hobbies, Interests, Hobbies And Interests,  Outside Interests, Activities

Referencje: References, Professional References, Supporting References

Osiągnięcia: Achievements, Key Achievements, Major Contributions, Track Record

Doświadczenie w CV wzór po angielsku– przykłady:

 • acquiring customers and maintaining positive relationships with them — zdobywanie klientów i utrzymywanie z nimi pozytywnych relacji
 • building relationships with clients — budowanie relacji z klientami
 • conducting trainings — prowadzenie szkoleń
 • customer service — obsługa klienta
 • database management — prowadzenie baz danych
 • implementation of sales plans — realizacja planów sprzedażowych
 • negotiating contracts — negocjowanie umów
 • operating office equipment — obsługa urządzeń biurowych
 • preparation and shipment of goods — przygotowywanie towarów do wysyłki
 • producing meeting reports — przygotowywanie raportów ze spotkań
 • running the store’s website and profiles on social media — prowadzenie strony internetowej sklepu i profili w mediach społecznościowych

Skills, czyli umiejętności do CV po angielsku 

 • active listening — umiejętność słuchania
 • adaptability — umiejętność adaptacji
 • collaboration — umiejętność współpracy
 • communication — umiejętności komunikacyjne
 • creativity — kreatywność
 • critical thinking — krytyczne myślenie
 • customer service — obsługa klienta
 • decision making — umiejętność podejmowania decyzji
 • emotional intelligence — inteligencja emocjonalna
 • leadership — umiejętności przywódcze
 • management — zarządzanie
 • persuasion — umiejętność przekonywania
 • problem-solving — umiejętność rozwiązywania problemów
 • teamwork — umiejętność pracy w zespole

Co jeszcze powinno zawierać CV angielskie wzór?

Pozytywne cechy charakteru i osobowości, które powinny znaleźć się w cv po angielsku przykłady: 

above average   – powyżej średniej

active –  aktywny

adaptable   – potrafiący się przystosować

ambitious  – ambitny

attentive – uważny

comfortable with…   – dobrze czuje się w …..

committed   –  zaangażowany

communicative – komunikatywny

competent   – kompetentny

competitive   – lubiący współzawodnictwo, ambitny

confident   – pewny, pewny siebie

convincing  – przekonujący

creative  – twórczy

dedicated  – oddany (czemuś), poświęcony (czemuś)

dependable   – godny zaufania, niezawodny

determined   – zdeterminowany

diligent   – pilny, staranny, sumienny

diplomatic   – dyplomatyczny

dynamic – dynamiczny

effective  – skuteczny, efektywny

efficient  –  kompetentny, skuteczny, wydajny

enthusiastic   – entuzjastyczny

excellent   – doskonały, znakomity

exceptional   – wyjątkowy, wybitny

familiar with…  – znający się na…

flexible   –  elastyczny

full knowledge of…  – posiadający pełną wiedzę o…

goal-oriented  –  nastawiony na osiągnięcie konkretnego celu, nastawiony na cel

hard-working – pracowity

highly experienced  – z dużym doświadczeniem

highly motivated  – o silnej motywacji, wysoce zmotywowany

honest   –  uczciwy

imaginative  – obdarzony wyobraźnią, o bujnej wyobraźni

in-depth knowledge of…  – posiadający dogłębną wiedzę o…

innovative  – innowacyjny

interested   – zainteresowany

logical   – logiczny

loyal  – lojalny

methodical   – metodyczny, systematyczny

motivated   – zmotywowany

organized   – zorganizowany

outstanding  – wyróżniający się, wybitny

patient   – cierpliwy

practical   – praktyczny

pro-active  – pełny inicjatywy, proaktywny

productive   – produktywny, efektywny

professional   – profesjonalny, zawodowy

punctual   – punktualny

reliable  – solidny, niezawodny, wiarygodny

resourceful   – pomysłowy, zaradny, przedsiębiorczy

respected   – poważany, szanowany

responsible   – odpowiedzialny

results-driven   – nastawiony na rezultaty, zorientowany na wyniki

self-disciplined   –  zdyscyplinowany

self-motivated   – mający silną motywację wewnętrzną

sincere  – szczery

skilled in…  – wykwalifikowany w…

specialised   – wyspecjalizowany

successful  – odnoszący sukcesy

tactful  – taktowny

talented   – utalentowany

tolerant  – tolerancyjny

trustworthy  – godny zaufania

versatile  –  wszechstronny

Czego nie pisać w CV angielskim? – błędy, których należy unikać

CV angielskie – najczęstsze błędy

1. Niewłaściwe stosowanie przyimków

Podczas tłumaczenia CV na angielski przyimki pojawiają się tam, gdzie być ich nie powinno. Brakuje ich tam, gdzie są niezbędne. Nierzadko je przekręcamy, stosując uproszczenia wynikające z nauki angielskiego na podstawowym poziomie.

Skoro “na” to po angielsku “on”, a więc “zaproszenie na konferencję” kandydat przetłumaczy na “invitation on a conference”.

Niestety, nie do końca tak to działa.

To, co sprawdza się w przypadku określania położenia przedmiotów (czyli “na stole”, “w pokoju”) niekoniecznie będzie pasowało w zwrotach bardziej metaforycznych (“czekać na wypłatę”, “w wyniku sprzedaży”).

Upewnij się, że masz dobry słownik zawierający przykłady zastosowania danego zwrotu w obcym języku (Google Translate i większość polskich słowników nie sprawdzi się w tym wypadku) i sprawdź dokładnie, jakiego przyimka użyć w danym kontekście. Szukaj całych zwrotów – nie tylko samego przyimka.

Źle użyty przyimek zmieni “advise”, czyli “radzić”, na “informować”. Błędnie użyty zwrot
z autorespondera “I am out of work” oznacza, że adresat jest bezrobotny, zamiast informować, że przebywa on poza biurem. Upewnij się, że Twoje tłumaczenie CV nie zawiera takich błędów.

Przyimki w tłumaczeniu CV z polskiego na angielski – jak uniknąć błędów?

 • w tym / następnym / przyszłym roku nie wymagają przyimka “in” – mówimy this / next / last year
 • knowledge of law (błąd popełniany przez większość to: knowledge from law)
 • wzrost / spadek czegoś – increase / drop in (błąd to: increase of)
 • discuss” nie występuje z “about” – mówimy discuss a problem
 • graduate in marketing (błąd to: graduate from marketing)
 • I contacted my manager (błąd to: I contacted with my manager)
 1. Rzeczowniki niepoliczalne

Warto pamiętać, że po angielsku “dane” występują tylko w liczbie mnogiej. Dlatego mówimy “data are collected”. Chcesz “policzyć” informacje? Musisz ratować się wersją opisową: “This is a valuable piece/ item of information”.

 1. Liczebniki i waluty

Pamiętaj, że oznaczenie waluty w języku angielskim zawsze jest przed liczbą.

Jeśli chcesz podać ułamek dziesiętny, użyj kropki a nie przecinka, czyli “5.5” zamiast “5,5”. Przecinek pojawia się dopiero w tysiącach i milionach – np. “47,352” lub “5,000,000”. Pamiętaj, że liczebniki nie mają liczby mnogiej.

 1. Fałszywi przyjaciele w języku angielskim i kalki językowe

Sprawdź dokładnie, czy dane sformułowanie jest używane w języku angielskim w tym samym znaczeniu. Jeśli nie jesteś tego pewien, poszukaj przykładów jego użycia na wiarygodnych anglojęzycznych stronach.

Błędne użycia: “Civil status” jako “stan cywilny”, “actually” jako “aktualnie”

 1. Brak naturalności językowej

Pewne sformułowania brzmią lepiej w danym kontekście. “Przygotowywanie umów” brzmi lepiej, kiedy jest przetłumaczone jako “drafting agreements”, a nie ”’preparation of agreements”.

Często pozornie dobre i oczywiste tłumaczenie okazuje się błędne, niezdarne lub kompletnie niezrozumiałe dla angielskiego odbiorcy.

Nawet jeśli skorzystałeś z pomocy profesjonalnego, polskiego tłumacza, wykup dodatkowo weryfikację native speakera. Zapłacisz kilkadziesiąt złotych więcej, ale profesjonalne CV jest z pewnością tego warte.

Jeśli nie możesz skorzystać z pomocy native speakera lub profesjonalnego tłumacza, ratunkiem mogą być darmowe narzędzia, takie jak:

 • Grammarly – ta wtyczka sprawdzi poprawność tekstu Twojego przetłumaczonego CV i zasugeruje konieczne zmiany.
 • Writefull – dzięki tej aplikacji sprawdzisz, czy użyte przez Ciebie sformułowanie jest poprawne i powszechnie stosowane.
 • LanguageTool – to kolejne narzędzie korektorskie, które pomoże Ci wykryć błędy stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne.

Przydatne zwroty i słownictwo do CV w języku angielskim

I am good at dealing with people. Dobrze radzę sobie z ludźmi.

I have good interpersonal skills. Posiadam wysokie umiejętności interpersonalne.

I have excellent written and verbal communication skills. Posiadam doskonałe zdolności komunikacyjne w piśmie i mowie.

I am good at dealing with customers. Dobrze  radzę sobie z klientami.

I have excellent customer service skills. Mam doskonałe zdolności obsługi klienta.

I am good at solving problems. Jestem dobry w rozwiązywaniu problemów.

I am skilled in dealing with problems. Mam zdolności radzenia sobie z problemami.

I am ready to work hard. Jestem gotowy ciężko pracować.

I have a very good level of written and spoken English. Mam bardzo dobry poziom znajomości angielskiego w piśmie i mowie.

I have relevant qualifications, experience and knowledge. Mam odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę.

I am always enthusiastic to learn and undertake new challenges. Zawsze jestem entuzjastycznie nastawiony do nauki i podejmuję nowe wyzwania.

I am willing to learn and develop new skills. Bardzo chętnie uczę się nowych umiejętności i rozwijam je.

I have energy for long shifts and hard work often under pressure. Mam energię do długiej i ciężkiej pracy zmianowej, umiem pracować pod presją.

I have self motivation and good organisational skills. Posiadam motywację wewnętrzną i dobre zdolności organizacyjne.

I have the ability to motivate and develop your team. Posiadam umiejętność motywowania i budowania zespołu.

I am used to working in a team. Jestem przyzwyczajony do pracy w zespole.

I am able to work well both in a team environment as well as using my own initiative. Potrafię dobrze pracować zarówno w środowisku zespołowym, jak i z własnej inicjatywy.

I am a mature team worker and adaptable to all challenging situations. Jestem dojrzałym członkiem zespołu i przystosowuję się do wszystkich trudnych sytuacji.

I have an active and dynamic approach to work and getting things done. Mam aktywne i dynamiczne podejście do pracy i załatwiania spraw.

I am willing to work overtime when required. Jestem chętny do pracy w nadgodzinach, w razie potrzeby.

I am an experienced sales manager with excellent time management skills. Jestem doświadczonym kierownikiem sprzedaży z doskonałymi umiejętnościami zarządzania czasem.

I have time management capability. Posiadam zdolność zarządzania czasem.

I have the legal right to work in … (COUNTRY NAME). Posiadam pozwolenie na pracę
w …. (PAŃSTWO).

Jak wygląda prawidłowy szablon CV po angielsku ? Zapoznaj się poniżej

CV English Example – przykład CV po angielsku

CV angielski
Wzór CV po angielsku

Podsumowanie

Pisząc swoje angielskie CV pamiętaj o najważniejszych zasadach tworzenia dokumentu, według omówionych powyżej. Nie zapomnij też o poprawności gramatycznej, stylistycznej i poprawnej pisowni oraz klauzuli CV po angielsku. Twoje CV po angielsku to Twoja wizytówka i przepustka do nowej, często wymarzonej pracy. Good luck!