Idź do treci
Popularność języka angielskiego – skąd się bierze

Język angielski to pierwszy język (ojczysty) dla ponad 500 milionów ludzi, a drugi język dla ponad 600 milionów ludzi. 

Aby władać biegle językiem angielskim wiele osób zapisuje się na kursy, zarówno zdalne, jak i stacjonarne – i na pewno jest to dobry pomysł na rozpoczęcie swojej przygody z tym językiem. Popularne są także różne certyfikaty językowe (więcej o certyfikatach językowych znajdziesz tutaj). Niektóre z nich (te, które kończą się uzyskaniem odpowiedniej oceny według skali CEFR), zwalniają uczniów ze zdawania egzaminów maturalnych z języka angielskiego. Certyfikat świadczący o zdolnościach językowych na poziomie C1 (np. certyfikat Cambridge) zwalnia również studentów z udziału w lektoratach, z egzaminów końcowych z języka angielskiego lub jest dodatkowym (czasem niezbędnym [indispensable]) atutem [asset] podczas ubiegania się o miejsce w popularnych programach wymiany studenckiej. 

Już te kilka przykładów pokazuje dużo korzyści z samej nauki języka angielskiego. A poza kontekstem szkolnym i uniwersyteckim,  język angielski towarzyszy nam w wielu codziennych sytuacjach: począwszy od wakacji w prawie każdym kraju świata, gdzie pracownicy sektora turystycznego właściwie zawsze powinni znać ten język, przez ofertę kulturalno-rozrywkową, a kończąc na osobistym samorozwoju i kształceniu ustawicznym [lifelong learning]. Komunikacja w języku angielskim pomaga nam przełamać bariery geograficzne i przekroczyć własne ograniczenia [overcome one’s weaknesses], gdyż “Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata” (Ludwig Wittgenstein). I choć z neopozytywizmem naukowcy rozstali się w swoich pracach dość dawno temu, czerpiąc z jego odkryć tyle, na ile pozwalają czasy postmoderny, to cytat ten wart jest przypomnienia [worth reminding], ilekroć zastanawiamy się, który z języków naprawdę wart jest tego, żeby poświęcić mu czas, zapał [zest] i zaangażowanie.

Angielski językiem globalnym – co to oznacza?

W tej chwili język angielski to pierwszy język (język oficjalny lub półoficjalny) w około 60 krajach. W rankingach globalnej powszechności jest tuż za językiem chińskim i hiszpańskim. Popularność języka angielskiego w dużej mierze [to a large extent] bierze się z [stems from] silnej gospodarczej i politycznej sytuacji (głównie) Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. I o ile nie musimy być znawcami historii, polityki, politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii, kultury i społeczeństwa, o tyle – będąc użytkownikami języka angielskiego jako języka obcego – powinniśmy być świadomi jego potężnej roli na świecie. Jest to też język uważany za stosunkowo łatwy do nauczenia się, ponieważ: 

  • jest dźwięczny 
  • wiele zasad stosuje się intuicyjnie
  • nie funkcjonuje w nim deklinacja
  • obowiązują w nim dość proste, jasno określone reguły (oczywiście istnieją od nich odstępstwa [exceptions], ale jest ich na tyle niewiele, że dla użytkowników języka angielskiego, którzy władają nim na poziomach B2/C1, zrozumienie i zapamiętanie wyjątków jest dość łatwe).

Krótka historia języka angielskiego

Rozwój języka angielskiego podzielić można na cztery etapy:

język staroangielski (450 – 1100 n.e.)

język średnioangielski (1100 – 1500)

wczesny język nowoangielski (1500 – 1800)

współczesny język angielski (1800 – obecnie)

Język staroangielski

W V w. p.n.e. Anglowie, Sasi i Jutowie – trzy plemiona germańskie z terenów obecnej [present-day] Danii i północnych Niemiec –  najechały na tereny dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Plemiona te wypchnęły rdzenną ludność w kierunku dzisiejszych Walii, Szkocji i Irlandii, zaś język Anglów, znany dziś pod nazwą staroangielskiego, zdominował tereny podbite przez te 3 plemiona.

Język średnioangielski
W II w.n.e. język znany wcześniej jako staroangielski, zaczął zmieniać się w formy przypominające język, który nazywamy dziś średnioangielskim. Język średnioangielski wykształcił się w wyniku inwazji ludów nordyckich (Wikingów) oraz plemion Normanów (potomków Wikingów z terenów dzisiejszej Francji). Francuski uważany był za język elegancki i wytworny, język arystokracji i rodu królewskiego. Angielski natomiast był “językiem ludu”, który chętnie przejmował słowa zaczerpnięte z łaciny i francuskiego.

Wczesny język nowoangielski
Ta historyczna forma języka angielskiego rozwinęła się pod wpływem:

  • dzieł [works] Williama Szekspira, który stworzył prawie 2000 tysiące nowych słów w języku angielskim;
  • druku (ruchomej czcionki) wynalezionego przez Gutenberga w 1450 roku w Strasburgu;
  • tzw. Great Vowel Shift w języku, czyli wielkiej zmiany w sposobie wypowiadania słów (fonetyce), która objawiała się skróceniem wypowiadania samogłosek;
  • wydania pierwszego słownika języka angielskiego (Table Alphabeticall z 1604 r.  autorstwa Roberta Cawdrey’a).

Współczesny język angielski
Rozpoczęta w drugiej poł. XVIII w., a zakończona pod koniec pierwszej połowy XIX w. Rewolucja Przemysłowa, czyli proces zmian technologicznych, gospodarczych oraz kulturalno-społecznych również wpłynął na język angielski. Kolonizowanie poszczególnych krajów i kontynentów przez Wielką Brytanię (Australia, Stany Zjednoczone, kolonie w Azji czy w Indiach) też przyczyniły się do [contributed to wzrostu znaczenia języka angielskiego na świecie – język angielski już wtedy zaczynał stawać się językiem globalnym. I tak jest do dziś.

Język angielski – popularność w Polsce

Język angielski jest w Polsce równie popularny jak w innych krajach Europy, czy świata. 

Dostępnych jest wiele form nauki i szkół oferujących różne rodzaje kursów językowych: indywidualne, grupowe, firmowe, biznesowe, ogólne, branżowe, dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych, itd. Istnieją kursy przygotowujące do egzaminów językowych, kursy konwersacyjne, kursy ukierunkowane na osiągnięcie określonego poziomu językowego CEFR, itp. Dla przykładu, popularne kursy konwersacyjne są zazwyczaj skierowane do bardziej zaawansowanych użytkowników języka angielskiego. W znakomitej większości [in the great majority] są kursy języka angielskiego skupiające się na wypracowaniu lub przypomnieniu podstaw gramatycznych, wraz z równoległym poszerzaniem zasobu słownictwa osób uczących się. Służą do tego m.in. filmy, seriale, piosenki, wiersze, książki, opowiadania, sztuki teatralne, autentyczne materiały z prasy anglojęzycznej, publikacje w mediach społecznościowych i coraz to nowe aplikacje mobilne, podcasty, serwisy językowe. 

Sposobów pracy z językiem angielskim jest wiele, a jego popularność, także w Polsce, wynika z tego, że jest to po pierwsze język (naszym zdaniem) miły dla ucha, stosunkowo łatwy w przyswajaniu [acquisition] oraz niemal wszechobecny. Język angielski to po prostu dzisiejszy ‘must have’!

Przydatne słownictwo:

niezbędny – indispensable

atut – an asset

kształcenie ustawiczne – lifelong learning

przekroczyć własne ograniczenia – to overcome one’s weaknesses

wart przypomnienia – worth reminding               

zapał – zest

w dużej mierze – to a large extent                         

brać się z – to stem from 

odstępstwo, wyjątek – an exception                       

obecny – present-day

dzieło – a work                                   

przyczynić się do – to contribute to

w znakomitej większości – in the great majority                           

przyswajanie (języka, wiedzy) – acquisition

Fiszki do nauki i powtórki słownictwa z artykułu znajdziesz tu: quizlet.com/_ck8fzo?x=1jqt&i=211foz