Idź do treci
Certyfikaty z angielskiego – jakie warto wybrać?

Certyfikat z angielskiego może stanowić ważny dokument, obiektywnie potwierdzający nasze umiejętności językowe. W zależności od indywidualnych potrzeb, możemy wybrać certyfikat, który pozwoli nam realizować się w określonych dziedzinach życia, np. spełnić marzenie o studiach zagranicą, rozpocząć karierę w międzynarodowej korporacji lub być ważnym krokiem w kierunku zdobycia uprawnień do nauczania języka. Warunkiem uzyskania większości certyfikatów z angielskiego jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedniego, właściwego dla danego organu i rodzaju / poziomu certyfikatu, egzaminu. Niektóre certyfikaty mogą być przyznawane po zaliczeniu określonych kursów, zakończonych egzaminem.

Certyfikat a poziom znajomości języka angielskiego

Większość certyfikatów ma za zadanie potwierdzić naszą znajomość języka angielskiego na określonym poziomie. Najczęściej bierze się pod uwagę Skalę Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference, w skrócie CEFR), która wyróżniła sześć poziomów biegłości językowej i podzieliła je na trzy grupy / stopnie:

 • grupa początkująca – poziom A1 (Elementary) i poziom A2 (Pre-Intermediate)
 • grupa średniozaawansowana – poziom B1 (Intermediate) i poziom B2 (Upper-Intermediate)
 • grupa zaawansowana – poziom C1 (Advanced) i poziom C2 (Proficiency)

Bazując na tej skali oraz umiejętnościach, które powinny charakteryzować osobę kończącą kurs z danego poziomu lub grupy / stopnia – możemy zdecydować się o przystąpieniu do egzaminu na odpowiednim poziomie zaawansowania, który potwierdzi naszą znajomość angielskiego.

Rodzaje certyfikatów z języka angielskiego

Certyfikaty z angielskiego są organizowane i przyznawane przez różne, niezależne instytucje. Oto najpopularniejsze z nich:

Angielski – certyfikat Cambridge

University of Cambridge organizuje egzaminy, pozwalające na uzyskanie certyfikatów honorowany niemal na całym świecie. Egzaminy organizowane są przez wybrane, certyfikowane jednostki, w trzech sesjach rocznie. Każdy egzamin składa się z 3-5 części (w zależności od poziomu zaawansowania). Aby zdać egzamin i tym samym uzyskać certyfikat, konieczne jest zdobycie minimum 60% punktów i uzyskanie jednej z ocen pozytywnych (A, B lub C). Oceny negatywne (D i E) oznaczają niezdanie egzaminu.

Cambridge organizuje następujące certyfikowane egzaminy:

 • A2 Key (dawniej KET – Key English Test) – najprostszy egzamin spośród organizowanych przez Cambridge, dedykowany osobom dorosłym, odpowiadający poziomowi A2 (według CEFR); uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu (A, B lub C) oznacza uzyskanie certyfikatu KET, który jest ważny przez całe życie i oznacza, że dana osoba zna język angielski na poziomie podstawowym (A2);
 • B1 Preliminary (dawniej PET – Preliminary English Test) – egzamin dedykowany osobom dorosłym, odpowiadający poziomowi B1 (według CEFR); uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu (A, B lub C) oznacza uzyskanie certyfikatu PET, który jest ważny przez całe życie i oznacza, że dana osoba zna języka angielski na poziomie średniozaawansowanym (B1);
 • B2 First (dawniej FCE – First Certificate in English) – najpopularniejszy egzamin spośród organizowanych przez Cambridge, odpowiadający poziomowi B2 (według CEFR); certyfikat FCE jest honorowany na całym świecie, w Polsce certyfikat FCE umożliwia m.in. zdobycie zwolnienia z uczęszczania na lektorat językowy (w toku wybranych kierunków studiów na uniwersytetach) oraz zwolnienia z konieczności pisania egzaminu końcowego z języka angielskiego (w toku wybranych kierunków studiów na uniwersytetach); osoby posiadające certyfikat FCE oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne mogą uczyć języka angielskiego w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych oraz klasach nauczania początkowego (klasy I – III); posiadania certyfikatu FCE wymaga od kandydatów do pracy coraz więcej pracodawców;
 • C1 Advanced (dawniej CAE – Certificate in Advanced English) – egzamin odpowiadający poziomowi C1 (według CEFR); certyfikat CAE jest honorowany na niemal całym świecie i potwierdza umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym (C1); osoba posiadająca ten certyfikat może m.in. aplikować na uniwersytety w krajach anglojęzycznych, a na polskich uniwersytetach uzyskać zwolnienie z lektoratu i egzaminów końcowych z języka angielskiego; posiadanie certyfikatu CAE oraz odpowiedniego przygotowania pedagogicznego pozwala na podjęcie pracy nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej i szkole średniej;
 • C2 Proficiency (dawniej CPE – Certificate of Proficiency in English) – egzamin dedykowany osobom władającym językiem angielskim na poziomie C2 (według CEFR); to najwyższy poziom egzaminu przeprowadzanego przez Cambridge, a uzyskanie certyfikatu CPE potwierdza biegłą znajomość angielskiego w mowie i w piśmie.

University of Cambridge oferuje również certyfikaty biznesowe (BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher) oraz TOLES – egzamin przeznaczony dla osób pracujących w sektorze prawniczym) oraz egzaminy i certyfikaty z języka angielskiego dla dzieci, są to: Pre A1 Starters (YLE Starters), A1 Movers (YLE Movers) oraz A2 Flyers (YLE Flyers).

Inne certyfikaty z języka angielskiego

Certyfikaty Cambridge to najbardziej znane, ale nie jedyne certyfikaty z angielskiego. Na rynku znajdziesz również:

 • certyfikaty TOEFL (Test of English as a Foreign Language) –  certyfikowane egzaminy językowe przeprowadzane przez ETS (Educational Testing Service), czyli amerykańską instytucję językową; certyfikaty TOEFL są dedykowane przede wszystkim studentom, przyznawane na dwa lata i uznawane przez wiele krajów na świecie (przede wszystkim Amerykę Północą i Kanadę);
 • certyfikat TOEIC (Test of English for International Communication)certyfikowane egzaminy językowe prowadzone przez ETS; certyfikaty TOEIC są dedykowane przede wszystkim studentom ostatnich lat studiów oraz pracownikom, a także firmom i instytucjom, egzaminy kładą nacisk na praktyczne umiejętności językowe, dzięki czemu cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowisku zawodowym;
 • certyfikaty LCCI (The London Chamber of Commerce & Industry)certyfikowane egzaminy językowe skonstruowane z myślą o sprawdzaniu i ocenianiu poziomu znajomości języka angielskiego biznesowego / branżowego; dostępne są różne rodzaje certyfikatów LCCI (zaspokajające potrzeby różnych branż), na czterech poziomach zaawansowania;
 • certyfikaty specjalistyczne STANAGegzaminy poziomujące, pozwalające określić poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego, zgodnie z wymaganiami NATO, stosowa m.in. przez Akademię Wojsk Lądowych.

Podsumowanie

Uczysz się angielskiego w konkretnym celu? Chcesz uzyskać formalne potwierdzenie swoich umiejętności? Egzaminy opracowywane i przeprowadzane przez odpowiednie, niezależne jednostki – umożliwiają zdobycie certyfikatu z języka angielskiego, który będzie dokumentem honorowanym w wybranych krajach lub na całym świecie. W zależności od indywidualnych potrzeb – możemy wybrać np. certyfikaty Cambridge: ogólne (wśród których największą popularnością cieszy się FCE), biznesowe lub przeznaczone dla dzieci, bądź certyfikaty TOEFL, TOEIC lub LCCI (przyznawane przez Londyńską Izbę Handlowo-Przemysłową i określające poziom znajomości branżowego języka angielskiego).