Idź do treci
Rozmowa rekrutacyjna po angielsku – nasze wskazówki

Udział w procesie rekrutacji bywa stresujący, a już szczególnie, gdy rozmowa z potencjalnym pracodawcą odbywa się w języku obcym. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw cennych wskazówek, które pomogą Ci jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmów rekrutacyjnych po angielsku.

Po pierwsze – odpowiednie przygotowanie do Twojego job interview po angielsku

Aplikując o pracę, spędzamy dużo czasu na szlifowaniu naszego CV, pisaniu listów motywacyjnych oraz na odpowiednim przygotowaniu się do spotkania z rekruterem. Dziś bardzo często sprawdzana jest również znajomość języka obcego, najczęściej angielskiego.

Najczęstsze pytania podczas rozmowy rekrutacyjnej po angielsku

Wiele pytań zadawanych podczas rozmów o pracę powtarza się. Rekruterzy chcą jak najwięcej dowiedzieć się o doświadczeniu kandydata, jego słabych i mocnych stronach, jak zachowałby się on w konkretnej sytuacji, ile wie na temat stanowiska, na które aplikuje, a także w jakich projektach brał udział i jakie procesy udoskonalił w poprzednim miejscu.

Poniżej znajdziesz listę uniwersalnych pytań, które rekruter może Ci zadać podczas kolejnej rozmowy o pracę po angielsku. Warto się z nimi zapoznać i przygotować modelową wypowiedź jeszcze przed swoim interview po angielsku.

 • How did you hear about this job position? – Jak dowiedziałaś się o tej ofercie pracy?
 • Why have you applied for this job position? – Dlaczego zaaplikowałaś na to stanowisko?
 • Why are you interested in working with us? – Dlaczego chciałabyś pracować z nami?
 • What skills from (your previous career/job) can you adopt to software development? How will they help you be a better developer/ tester/ product owner etc. / Jakie wcześniejsze umiejętności możesz wykorzystać przy wytwarzaniu oprogramowania? Jak pomogą Ci one w pracy np. dewelopera/ testera/ product ownera etc?
 • What are your strengths and weaknesses? – Jakie są Twoje mocne i słabe strony?
 • How do you deal with time pressure? – Jak radzisz sobie z presją czasu?
 • If your boss asked you to do overtime, how would you react? – Gdyby szef poprosił Cię o pracę w nadgodzinach, jakbyś zareagował/-a?
 • Can you describe your decision-making style? – Czy możesz opisać sposób, w jaki podejmujesz decyzje?
 • How do you organise your work and manage your time? – W jaki sposób organizujesz swoją pracę i jak zarządzasz swoim czasem?
 • Can you tell me about your most successful project and how you contributed to its success? – Czy możesz mi opowiedzieć o swoim najbardziej udanym projekcie i w jaki sposób przyczyniłaś/-eś do jego sukcesu?
 • What was the most difficult technical problem you’ve encountered? How did you resolve it? – Jakie było Twoje najtrudniejsze techniczne wyzwanie? Jak je rozwiązałaś/-eś?
 • What did you do in your previous job to improve work processes in your department? – Jakie działania poczyniłaś/-eś w poprzedniej pracy, aby usprawnić procesy robocze w swoim dziale?
 • What are your predictions for the next five years in … industry? – Jakie są Twoje przewidywania na najbliższe pięć lat w branży…?
 • How do you determine the efficiency of a given process? – W jaki sposób określisz efektywność danego procesu?
 • Could you tell me about a time when you were asked to do something that you disagreed with? – Czy mogłabyś/mógłbyś mi opowiedzieć o sytuacji, w której poproszono Cię o zrobienie czegoś, z czym się nie zgadzałaś/-eś?
 • What workflow and business process software are you familiar with? – Jakie znasz oprogramowania do obsługi przepływu pracy i procesów biznesowych?
 • Describe your last / most important / most difficult / most interesting project related to… / Opisz swój ostatni/ najważniejszy/ najtrudniejszy/ najciekawszy projekt związany z…
 • Describe your favourite application (don’t forget to mention how the app is built!) / Opisz swoją ulubioną aplikację (zwróć uwagę na strukturę/budowę aplikacji!)
 • Describe the business logic in an app you developed./ Opisz logikę biznesową aplikacji, nad którą pracowałeś/ pracowałaś.
 • What does the delivery in IT depend on? / Od czego zależy charakter delivery w IT?
 • What methodologies were used in the projects in which you were involved (e.g. Scrum/ Kanban/ etc)? W jakiej metodyce prowadzone były projekty, w których uczestniczyłaś/-eś (np. Scrum/ Kanban/etc)?
 • What makes you want to change careers from (current/most recent career) to IT/ software development? / Dlaczego chcesz zmienić swoją karierę na branżę związaną z IT/ wytwarzaniem oprogramowania?

Rozmowa o pracę po angielsku – przydatne zwroty

Podczas rozmowy w języku angielskim rekruter będzie analizował nie tylko treść Twoich odpowiedzi, ale z pewnością sposób wysławiania się. Pamiętaj zatem o odpowiednim rejestrze oraz tonie wypowiedzi. Poniżej znajdziesz listę z przydatnymi zwrotami i wyrażeniami w języku angielskim, które możesz śmiało wykorzystać podczas spotkania.

Jak się przywitać i podziękować za spotkanie w języku angielskim:

 • I’m pleased to meet you. – Cieszę się, że mogę Panią/Pana poznać.
 • Thank you for scheduling a meeting with me. – Dziękuję za zaproszenie mnie na spotkanie.
 • Thank you for taking the time to meet with me today. – Dziękuję za poświęcenie czasu na dzisiejsze spotkanie ze mną.
 • I’m looking forward to talking about my skills and experience. – Z wielką chęcią opowiem o moich umiejętnościach i doświadczeniu.

Jak opowiedzieć o swoim doświadczeniu po angielsku:

 • I worked for … for … – Pracowałam dla … przez …
 • I have a lot of experience in working as a (job position). – Mam duże doświadczenie w pracy jako …
 • I have (number) years’ experience in… – Mam … lat doświadczenia w…
 • I have worked for several companies including…. – Pracowałem dla kilku firm, w tym….
 • I have a proven track record in… – Mam udokumentowane osiągnięcia w…
 • I was responsible for… – Byłam odpowiedzialna za…
 • An example of a problem that I solved is… – Przykładem problemu, który rozwiązałam jest…
 • I coordinated a project in… – Koordynowałam projekt w…

Jak opowiedzieć o swoim wykształceniu w języku angielskim:

 • I graduated from … in …- Ukończyłam studia na … w … roku
 • I have an MA / a BA in… – Mam tytuł magistra / licencjata w zakresie…
 • I studied … at … where I learnt how to… – Studiowałam … na …, gdzie nauczyłam się jak…
 • I did a … course in … and this helped me to… – Ukończyłam kurs … w roku … i to pomogło mi…
 • I completed a course in…- Ukończyłam kurs…
 • I am a qualified … – Jestem wykwalifikowaną …
 • I have a …. certificate with a score of … – Posiadam certyfikat … z wynikiem …

Jak opowiedzieć o swoich cechach i umiejętnościach po angielsku:

 • I am good at… – Jestem dobra w…
 • My top skills are… – Moje największe umiejętności to…
 • I perform well under pressure. – Dobrze radzę sobie pod presją.
 • I would love to work for your company because I am… – Chciałabym pracować w Państwa firmie, ponieważ jestem…
 • I believe I could be an asset in your company because I am … – Uważam, że mogłabym być atutem w Państwa firmie, ponieważ jestem …
 • I think I’m the right choice for this job because I know how to… – Myślę, że jestem odpowiednią kandydatką na to stanowisko, ponieważ wiem jak…

Jak poprosić rekrutera o powtórzenie pytania:

 • Excuse me, I didn’t hear you well. Could you please repeat the question? – Przepraszam, nie usłyszałam Pana/Pani dobrze. Czy mógłby Pan/mogłaby Pani powtórzyć pytanie?
 • I think you broke up for a second. Could you repeat, please? – Chyba coś Panu/Pani przerwało, czy mógłby Pan/mogłaby Pani powtórzyć?
 • Would you please say that again? – Czy mógłby Pan/mogłaby Pani powtórzyć?
 • I didn’t hear the last part. Could you repeat it, please? – Nie dosłyszałam reszty zdania. Czy mógłby Pan/mogłaby Pani powtórzyć?

Jak zadać pytanie rekruterowi po angielsku:

 • Could you tell me something about…? – Czy mógłby Pan/mogłaby Pani opowiedzieć o?
 • Could you tell me more about…? – Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o…?
 • I was wondering if the company… – Zastanawiałam się, czy firma…
 • When can I expect your feedback? – Kiedy mogę spodziewać się Pana/Pani opinii zwrotnej?
 • What are the next steps in the interview process? – Jakie są kolejne kroki w procesie rekrutacyjnym?

Jak dobrze zakończyć rozmowę o pracę po angielsku:

 • I would like to thank you for the meeting. – Chciałabym podziękować za spotkanie.
 • Before I leave, I would like to thank you for the meeting. – Zanim wyjdę, chciałabym jeszcze podziękować za spotkanie.
 • Thank you for the opportunity to speak with you. – Dziękuję za możliwość porozmawiania z Panem/Panią.
 • It was a pleasure to meet you. – To była przyjemność spotkać się z Panem/Panią.
 • Thank you for having me. – Dziękuję za spotkanie.
 • I’m looking forward to hearing from you. – Czekam na wiadomość od Pana/Pani.
 • I hope to hear from you soon. – Mam nadzieję, że wkrótce otrzymam od Pana/Pani wiadomość

Wszystkie powyższe zwroty i wyrażenia możesz już teraz powtórzyć w aplikacji Quizlet. Dla naszych czytelników – bezpłatny zestaw do ćwiczeń znajdziesz pod linkiem: quizlet.com/_a1o6o5?x=1jqt&i=1jbvr7. Good luck!