Idź do treci
Biznesowy Small Talk po angielsku – jak robić to poprawnie?

Rozmowa o niczym – czyli czym właściwie jest small talk?

Small talk tłumaczony jako: rozmowa towarzyska, rozmowa na błahe tematy lub kolokwialnie – gadka szmatka, jest istotnym aspektem budowania relacji i zaufania, również w środowisku zawodowym. Jest to swobodna rozmowa, która pozwala ludziom lepiej się poznać i znaleźć wspólny język. Biznesowy small talk można wykorzystać do zrobienia dobrego pierwszego wrażenia i otwarcia drzwi do przyszłej współpracy. Jednak dla wielu osób small talk może być niewygodny i trudny, zwłaszcza na niwie zawodowej. W tym artykule podpowiemy Ci jak przygotować się do small talku po angielsku i jakie tematy warto poruszać w kontekście biznesowym, a także przedstawimy kilka przydatnych zwrotów oraz przykładowe dialogi.

Przygotowanie do biznesowego small talku po angielsku

Pierwszym krokiem w przygotowaniu do biznesowego small talku jest zrobienie researchu. Dowiedz się z kim się spotkasz, jakie są zainteresowania potencjalnych rozmówców i czym się zajmują. Te informacje dadzą Ci dobry punkt wyjścia do rozmowy i pomogą Ci znaleźć wspólny temat. Ważne jest również, aby być świadomym bieżących wydarzeń, takich jak wiadomości i trendy w branży – mogą być one dobrym początkiem rozmowy. Odpowiednie rozeznanie i przygotowanie pomogą Ci zrobić dobre pierwsze wrażenie i wzbudzić zainteresowanie swojego rozmówcy.

Kolejnym ważnym aspektem jest język ciała. Komunikacja niewerbalna, taka jak kontakt wzrokowy, postawa i mimika twarzy, może przekazać wiele informacji i wpłynąć na to, jak druga osoba będzie Cię postrzegać. Ważne jest, aby utrzymywać kontakt wzrokowy, mieć przyjazny wyraz twarzy, a także otwartą postawę. Unikaj krzyżowania ramion oraz garbienia się, ponieważ może to sprawiać wrażenie zamknięcia się w sobie lub braku zainteresowania. Twój język ciała powinien być otwarty i zapraszający, sygnalizując drugiej osobie, że jesteś przystępny i zainteresowany rozmową.

Pamiętaj także o byciu aktywnym słuchaczem. Oznacza to zwracanie uwagi na to, co mówi druga osoba, odpowiednie reagowanie i zadawanie pytań. Bycie aktywnym słuchaczem pomaga również zbudować zaufanie, ponieważ nasz rozmówca czuje się wysłuchany i zrozumiany.

Ważna jest również świadomość różnic kulturowych, szczególnie podczas prowadzenia rozmów międzynarodowych. Różne kultury mają różne normy i oczekiwania, które należy uszanować. Na przykład, w niektórych kulturach zadawanie pytań osobistych jest uważane za niegrzeczne, podczas gdy w innych jest oznaką zainteresowania i zaangażowania. Zrozumienie różnic kulturowych pomoże Ci uniknąć potencjalnych nieporozumień i umożliwi nawiązanie kontaktu z osobami z różnych środowisk.

O czym rozmawiać w trakcie small talku po angielsku 

Jeśli chodzi o wybór tematów do lekkich rozmów biznesowych, warto pamiętać, że celem jest znalezienie wspólnej płaszczyzny i zbudowanie relacji. Można to osiągnąć poprzez rozmowę o wspólnych zainteresowaniach – warto spróbować znaleźć coś, co jest interesujące dla obu stron, na przykład branża, w której pracujecie. Ważne jest jednak, aby unikać tematów drażliwych i kontrowersyjnych, takich jak polityka czy religia, ponieważ mogą one dzielić i sprawić, że druga osoba poczuje się niekomfortowo. Trzymaj się neutralnych i lekkich tematów, które mogą pobudzić rozmowę, takich jak pogoda, podróże, bieżące wydarzenia branżowe lub ostatnie projekty, nad którymi Ty lub Twój rozmówca pracowaliście.

Small talk w biznesie – przydatne zwroty

  • Nice to meet you. – Miło cię poznać.
  • It’s great to meet someone in the same field. – Miło poznać kogoś z tej samej branży.
  • How are you (doing)? / How have you been? – Jak się masz?
  • What brings you to this city? – Co sprowadza Cię do tego miasta?
  • How long have you been in this field? – Jak długo jesteś w tej branży?
  • What kind of project are you currently working on? – Nad jakimi projektami obecnie pracujesz?
  • How is your company doing in these challenging times? – Jak Twoja firma radzi sobie w tych trudnych czasach?
  • What do you think of the industry’s recent development? – Co sądzisz o rozwoju branży w ostatnim czasie?
  • That sounds exciting / interesting. – To brzmi ekscytująco / interesująco.
  • Good luck and let me know if there’s anything I can do to help. – Powodzenia i daj mi znać jeżeli jest coś co mogę zrobić, aby pomóc. 

Przykłady biznesowego small talku

Dialog 1 – biznesowy small talk po angielsku

Sarah: Good morning, it’s nice to meet you. My name is Sarah.

Tim: Good morning, Sarah. I’m Tom. It’s nice to meet you, too.

Sarah: So, what brings you here today?

Tom: I’m here for a business meeting. How about you?

Sarah: Same here. I work in sales and I’m looking forward to discussing some new opportunities. 

Tom: That’s great. What kind of opportunities are you hoping to discuss?

Sarah: We’re looking to expand into new markets and I’m hoping to gain some insights from our team on the best approach.

Tom: That sounds exciting. I’m in marketing and I’d love to hear more about it.

Sarah: Sure, I’d be happy to share more details during the meeting. I’m looking forward to working with you on this.

Tom: Me too, it sounds like a great opportunity for us to collaborate and achieve our goals.

Sarah: Absolutely, I couldn’t agree more. Let’s get started!

Dialog 2 – biznesowy small talk po angielsku

Daren: Hi, how’s your day going?

Ted: It’s going well, thanks. How about yours?

Daren: It’s been good. I’ve just arrived back from a business trip.

Ted: Oh, where did you go?

Daren: I was in Chicago for a meeting. How about you, any upcoming business trips planned?

Ted: Yes, I’m headed to Miami next week for a conference.

Daren: Oh, that sounds nice. How’s the weather there?

Ted: It’s supposed to be sunny and warm. How was the weather in Chicago?

Daren: It was a bit cold, but I was able to enjoy some sunshine. I heard that the weather can be unpredictable this time of the year.

Ted: Yes, it can be. But I’m looking forward to the trip.

Daren: Me too, Miami is a great city. Have a safe trip!

Ted: Thanks, I will.

Dialog 3 – biznesowy small talk po angielsku

Michael: Hello, Sarah. How have you been?

Sarah: Very good, thanks. How about you?

Michael: I’ve been busy with a new project at work.

Sarah: What kind of project is it?

Michael: It’s a marketing campaign for a new product launch.

Sarah: Oh, that sounds exciting. What’s the product?

Michael: It’s a new line of eco-friendly cleaning products. We’re really excited about it.

Sarah: That’s great. It’s important to have more sustainable options on the market.

Michael: Definitely. It’s been a challenging project, but it’s been very fulfilling to work on something that aligns with our company’s values.

Sarah: That’s good to hear. Good luck with the launch and let me know if there’s anything I can do to help.

Michael: Thanks, I appreciate it.

Dialog 4 – biznesowy small talk po angielsku

Jane: Nice to meet you, John. How are you today?

John: I’m good, thanks. And yourself?

Jane: I’m well, thanks. What brings you to this conference?

John: I work in marketing and I’m interested in learning more about the latest trends.

Jane: That’s great. I’m in marketing as well. What’s your area of expertise?

John: I specialize in digital marketing and social media strategy. How about you?

Jane: I focus on branding and advertising. It’s great to meet someone in the same field.

John: Definitely. Have you attended this conference before?

Jane: Yes, I have. It’s always a great opportunity to network and learn from industry experts.

John: I completely agree. I’m looking forward to attending the keynote speaker’s presentation tomorrow.

Jane: Me too. 

Podsumowanie

Small talk jest ważnym aspektem nawiązywania kontaktu i budowania relacji w kontekście zawodowym. Dzięki niemu można zrobić świetne wrażenie w każdym otoczeniu biznesowym i odpowiednio przygotować grunt pod dalszą współpracę. Warto zatem poświęcić trochę czasu na odpowiednie przygotowanie do tych “luźnych pogawędek”, aby czuć się pewnie i komfortowo podczas rozmowy, która może okazać się początkiem lukratywnej współpracy.