Idź do treci
Czy wykorzystujesz już notatki wizualne w nauce języków obcych?

Czym jest Sketchnoting?

Notatki wizualne (ang. visual notes, sketchnotes) to bardzo skuteczne narzędzie do nauki języków obcych. Jest to forma przedstawiania wiedzy łącząca elementy graficzne z tekstowymi. Notatki wizualne ułatwiając zrozumienie, zapamiętanie, a także odtworzenie treści. Ze względu na atrakcyjną formę wizualną, uczniowie chętniej zaglądają do nich ponownie, zwiększając tym samym efektywność nauki. Notatki wizualne sprawdzają się świetnie do nauki słownictwa, a także gramatyki.

Dlaczego warto korzystać z notatek wizualnych?

Notatki wizualne sprzyjają aktywnemu zaangażowaniu w materiał. Zamiast biernie słuchać wykładu lub czytać podręcznik, uczniowie tworzą własną wizualną reprezentację informacji. To aktywne uczestnictwo pomaga pogłębić zrozumienie i zwiększyć retencję materiału.

Kolejną zaletą notatek wizualnych jest możliwość dostosowania ich do indywidualnych stylów uczenia się. Niektórzy uczniowie mogą na przykład uzupełnić swoje notatki ilustracjami, wykresami, użyć kolorów, podkreślić słowa kluczowe, a także ustrukturyzować tekst dzięki strzałkom, ramkom, czy też mapom myśli. Personalizacja notatek przyczynia się do zwiększenia uczniowskiej motywacji i zaangażowania w proces uczenia się.

Notatki wizualne pomagają również w tworzeniu powiązań między nowym materiałem, a dotychczas zdobytą wiedzą językową. Tworzenie zależności i powiązań oraz tzw. nadbudowywanie wiedzy jest metodą przyjazną mózgowi. Znacznie ułatwia zrozumienie języka oraz zapamiętywanie, a następnie odtwarzanie informacji. 

Notatki wizualne stanowią także świetną bazę wiedzy, do którego można powrócić i przejrzeć w dowolnym momencie. Jest to szczególnie pomocne podczas przygotowań do egzaminów. Co więcej, notatki wizualne mogą być wykorzystywane do śledzenia postępów i wyznaczania celów nauki. 

Czym jest Teoria Podwójnego Kodowania?

Teoria Podwójnego Kodowania zakłada, że nasz mózg przetwarza informacje za pomocą dwóch oddzielnych, ale połączonych ze sobą kanałów: wizualnego (obrazowego) i werbalnego (słownego). Według tej teorii, aktywowanie obu kanałów podczas nauki pomaga nam lepiej zrozumieć i efektywniej zapamiętać informacje. Ucząc się nowego słowa powinniśmy zatem zwizualizować sobie jego pisownię i znaczenie. Taki sposób nauki sprzyja tworzeniu większej ilości połączeń w naszym mózgu, a tym samym wspiera procesy pamięciowe i ułatwia nam późniejszy dostęp do informacji / wiedzy. 

Jak tworzyć notatki wizualne dla skutecznej nauki angielskiego?

Najprościej i najszybciej notatki wizualne tworzy się własnoręcznie. W dosłownie kilka minut możemy zrobić notatkę w formie tzw. lesson takeaways, czyli notując to, co szczególnie chcemy zapamiętać z danych zajęć. Może to być mapa myśli ze słownictwem tematycznym dotyczącym omawianego zagadnienia lub zwrotami spełniającymi konkretną funkcję językową np. wyrażanie opinii. 

Oto kilka wskazówek:

  • Zacznij od prostego i przejrzystego układu notatek: podziel stronę na sekcje, aby uporządkować treść i ułatwić sobie zapamiętanie ważnych informacji
  • Użyj symboli i obrazów: włączenie ilustracji i elementów graficznych sprawi, że Twoje notatki będą bardziej przyjazne dla oka i łatwiej zapadną Ci w pamięć
  • Wyróżnij informacje kluczowe: podkreśl, obramuj lub zaznacz kolorem to, co najważniejsze np. nowe słowa, problematyczne zwroty, charakterystyczne dla danego czasu sformułowania 
  • Twórz połączenia: użyj strzałek lub linii, aby pokazać zależności między poszczególnymi elementami notatek np. słowem, jego definicją i przykładem zastosowania
  • Zachowaj prostotę: nie próbuj zawrzeć zbyt wielu informacji w jednej notatce
  • Dołącz spersonalizowane przykłady: uzupełnij swoje notatki o przykłady ilustrujące zastosowanie zasad gramatyki, czy też nowego słownictwa w zdaniach

I najważniejsza rada na koniec – dobrze się baw! Sketchnoting powinien być przyjemnym i wciągającym sposobem na naukę języka. Nie bój się eksperymentować z różnymi stylami i technikami – poszukaj swojej ulubionej metody tworzenia notatek wizualnych. 

Podsumowanie

Notatki wizualne są przydatnym narzędziem, które z powodzeniem może zostać wykorzystane również do nauki języków obcych. Sketchnotes zapewniają wizualną reprezentację informacji, która jest nie tylko przyjemna dla oka, ale także przyjazna mózgowi. Notatki wizualne sprzyjają aktywnemu zaangażowaniu w materiał, mogą być dostosowane do indywidualnych stylów uczenia się i preferencji ucznia, a także ułatwiają tworzenie połączeń między nowymi informacjami, a wcześniej nabytą wiedzą. Najlepiej sprawdzą się notatki autorskie, gdyż samo ich tworzenie jest już nauką. Sketchnoting zakłada zapoznanie się z treścią, przetworzenie informacji i stworzenie swoistego podsumowania. Jeżeli jednak nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie tworzyć notatki wizualne, możesz skorzystać z gotowych. 

A oto przykład notatki wizualnej przedstawiającej 8 idiomów zawierających nazwy części ciała: