Idź do treci
Era AI w edukacji językowej

Podążając za zmianami technologicznymi, zmieniamy też nasze narzędzia pracy i styl nauczania. Posługujemy się przy tym, między innymi, najnowszymi konwerterami opartymi na sztucznej inteligencji, które zmieniają tekst w mowę [text-to-speech converters]. Dzięki tym zabiegom urozmaicamy nasze kursy językowe, webinaria i warsztaty. A skoro doniesienia z całego świata wypełnione są nowinkami o czacie GPT i jego wpływowi na procesy edukacyjne i rolę edukatorów, śledzimy, co w temacie ma do powiedzenia jedna z większych osobistości świata IT – Bill Gates.

Twórca Microsoft to także filantrop, któremu zależy na rozwoju edukacji, w szczególności na eliminacji barier w dostępie do edukacji. Na swoim blogu zamieścił wpis “The Age of AI Has Begun”, w którym interesująco omawia obecny stan sztucznej inteligencji [artificial intelligence] i jej potencjał do zrewolucjonizowania nie tylko edukacji, ale też opieki zdrowotnej i rolnictwa. Jednocześnie autor bloga zajmuje obiektywne i bezstronne stanowisko, przyznając, że technologia budowana na sztucznej inteligencji niesie ze sobą ryzyko i wyzwania.

AI w edukacji i na kursach językowych

Być może nowością dla niektórych czytelników będzie fakt, że AI istnieje od wielu lat. Oszałamiające wejście czatu GPT do naszych firm i domów w listopadzie 2022 roku to wcale nie początek lecz ukoronowanie lat pracy wielu specjalistów. Obecnie AI rozwija się w bezprecedensowym tempie dzięki postępowi w zakresie mocy obliczeniowej [computing power], dostępności ogromnych ilości danych oraz przełomowych algorytmów uczenia maszynowego [machine learning] i głębokiego uczenia. Przykładami mogą być samojeżdżące samochody, asystenci głosowi [voice assistants] i systemy rozpoznawania twarzy, które stały się możliwe dzięki AI.

W kontekście edukacji, którym jesteśmy żywo zainteresowani, Bill Gates zauważa, że sztuczna inteligencja mogłaby zostać wykorzystana do spersonalizowania nauki i uczynienia jej bardziej angażującą dla uczniów. Idąc tym tropem Eklektika już pracuje nad wykorzystaniem dobrodziejstw [boons] AI i dostarczaniem naszym Kursantom zindywidualizowanych informacji zwrotnych na temat ich postępów w nauce języka obcego i dostosować się do ich stylów uczenia się. Zapraszamy więc do śledzenia tego, co u nas się dzieje.

Choć Bill Gates nie zagłębia się w temat AI w edukacji bardzo szczegółowo (dedykując sporo miejsca we wpisie opiece zdrowotnej, rolnictwu i zrównoważonemu rozwojowi), to jednak wyraźnie widzi potencjał tej technologii do zmiany sposobu nauczania i uczenia się. Uważa, że AI może pomóc w rozwiązaniu niektórych z największych wyzwań stojących obecnie przed sektorem edukacji, takich jak potrzeba spersonalizowanego nauczania i konieczność rozszerzenia dostępu do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich.

Rozsądne wykorzystanie potencjału AI

Artykuł Gatesa podnosi też naszą świadomość zagrożeń związanych z AI. Jednym z największych wyzwań jest prywatność i bezpieczeństwo [privacy and security]. W kontaktach międzyludzkich, gdzie budowanie relacji i komunikacja są teraz priorytetami, powinniśmy wystrzegać się utrwalania istniejących uprzedzeń [biases] i dyskryminacji. Tymczasem algorytmy mogą być szkolone na tendencyjnych zestawach danych [biased datasets]. Dlatego tak ważna jest rola edukatorów (lektorów, szkoleniowców, instruktorów, prezenterów) w procesie przekazywania wiedzy. Staramy się, aby nasi Lektorzy korzystali mądrze z nowoczesnych technologii, zawsze mając na uwadze potrzeby Kursantów.

Z racji swojej wpływowej pozycji na światowej arenie, Bill Gates apeluje także do decydentów, inwestorów i badaczy by w odpowiedzialny sposób promowali rozwój AI. Podkreśla przy tym potrzebę multidyscyplinarnego podejścia [multidisciplinary approach] do rozwoju tej technologii i znaczenie współpracy ekspertów z takich dziedzin jak informatyka, etyka i nauki społeczne.

Optymizm i rozwój kompetencji językowych z AI

W podsumowaniu Gates optymistycznie wypowiada się o potencjale AI w zakresie poprawy życia ludzi. Zainspirowani tym ciekawym artykułem, w Eklektice również jesteśmy pozytywnie nastawieni do wykorzystania AI w edukacji. 

Zestaw przydatnych wyrażeń w języku angielskim i fiszki do powtórek znajdziesz pod tym linkiem: quizlet.com/pl/788811287/era-ai-w-edukacji-jezykowej-useful-vocabulary-flash-cards/?x=1jqt

  • konwerter tekstu na mowę – a text-to-speech converter
  • sztuczna inteligencja  – artificial intelligence (AI)
  • moc obliczeniowa – computing power
  • uczenie maszynowe – machine learning
  • asystenci głosowi  – voice assistants
  • dobrodziejstwo – boon
  • prywatność i bezpieczeństwo – privacy and security
  • uprzedzenie – bias
  • tendencyjne zestawy danych – biased datasets
  • multidyscyplinarne podejście – a multidisciplinary approach