Idź do treci
Jak prowadzić korespondencję po angielsku?

Pisanie listu, maila czy sms w języku angielskim może być często problematyczne. Jednak korespondencja po angielsku nie jest skomplikowana, a znając odpowiednie słownictwo i zwroty jest to o wiele prostsze. Poznasz dzisiaj najważniejsze aspekty, które pomogą ci pisać bezbłędną korespondencję w języku angielskim.

Czym jest korespondencja?

Korespondencja to jest pisemna wymiana wiadomości między osobami. Występuje korespondencja formalna i nieformalna, która jest wykorzystywana zależnie od powagi sytuacji. Korespondencja to pocztówka, email, sms, list, czat czy inne komunikatory.

Formalny czy nieformalny?

Styl formalny zwykle dotyczy rozmowy kwalifikacyjnej, wymianę maili z ważnymi osobami, listu do gazety lub innej instytucji czy sprawozdania. Jest tu wykorzystywany inny język: poważny i dostosowany do sytuacji. Styl nieformalny jest wykorzystywany w rozmowach prywatnych i wymianie korespondencji między znajomymi. Używamy go przy pisaniu pocztówek, notatki czy listu do bliskich osób. Tu występują idiomy czy wyrażenia potocznie, które nie są dozwolone w stylu formalnym.

Budowa korespondencji po angielsku

Każdą korespondencję rozpocznij od przywitania. Następnie we wstępie krótko podaj powód dla którego piszesz, jeżeli jest potrzeba odnieś się do poprzedniej wiadomości. Rozwinięcie dotyczy wyjaśnienia problemu twojej wiadomości. Tu zwróć szczególną uwagę na słownictwo, zwroty i wyrażenia, których używasz. Jest to zazwyczaj najdłuższa część korespondencji. W zakończeniu podsumuj swoją wypowiedź, nie dodawaj kolejnego argumentu, a zbierz wszystkie poprzednie razem. Poinformuj o załącznikach czy dodatkowych materiałach, które dołączasz – jeżeli piszesz email.

Jak zwracać się w korespondencji w języku angielskim?

Jak zostało wspomniano wcześniej słownictwo i zwroty zależą od stylu i sytuacji. Staraj się używać zwrotów na początku zdań, które znajdują się pod spodem, to pozwoli ci na zwięzłą korespondencję, bez zbędnych słów. Nie używaj dużo ogólników, lecz przechodź od razu do konkretnej formy twojej wypowiedzi. Korespondencja w języku angielskim nie wymaga rozpisania się i używania wielu specjalnych zwrotów.

Zwroty, które mogą się przydać przy pisaniu korespondencji po angielsku

Wstęp

– Dear Sir/Madam + Yours faithfully – gdy nie znamy naszego adresata to list zaczynamy od Dear Sir/Madam, a kończymy zwrotem Yours faithfully

– I am writing to you with regard to… – Piszę do Pana/Pani w sprawie…

– I am writing in connection with… – Piszę w związku z…

– I am writing to you on behalf of… – Piszę do Państwa w imieniu…

– I am writing to enquire about… – Piszę, aby zapytać o…

Rozwinięcie
– Would you be so kind as to… – Czy byliby Państwo tak uprzejmi…

– I would be (most) grateful if you could… – Byłbym/Byłabym wdzięczna gdybyście
Państwo…

– We would appreciate it if you could… – Bylibyśmy wdzięczni gdybyście Państwo mogli…

– Could we possibly arrange a meeting? – Czy moglibyśmy może umówić się na
spotkanie?

– Would it be possible for you to send me…? – Czy mogliby Państwo wysłać nam…?
– We are interested in… – Jesteśmy zainteresowani…

– We are happy to inform… – Z radością informujemy…

– We regret to inform you that… – Z przykrością informujemy, że…

Zakończenie

– Please find enclosed… – W załączeniu znajdą Państwo…

– I am sending you the documents as an attachment. – Wysyłam Państwu dokumenty jako załącznik.
– Please let me know if I can be of assistance. – Proszę dać mi znać czy mogę jakoś pomóc.
– Should you have any questions, don’t hesitate to contact me. – Jeśli mają Państwo jakieś pytania, proszę się ze mną skontaktować.
– I look forward to hearing from you. – Czekam na Państwa odpowiedź.
– Thank you in advance. – Z góry dziękuję.

Przykład korespondencji w języku angielskim

Dear Mr. Black,

Thank you for contacting our company. We are thrilled that you would like to start cooperation with us in the field of technology. I am writing about the terms of cooperation that were discussed at the meeting.

We are happy to inform you that the information we have received from you is completely acceptable to us. Intended in the near future, starting work on new websites. Due to the large number of orders, we will regularly inform you about the progress of work and the fulfillment of the terms of the contract. We also assure you that our employees are prepared to undertake this project that has been approved by you.

I am sending you the documents as an attachment. They have been analyzed by us. Should you have any questions, don’t hesitate to contact me.

Yours faithfully

LMB Company

Podsumowanie

Pamiętaj, o budowie korespondencji angielskiej. Używaj zwrotów, które pozwolą ci dokładnie i konkretnie rozpocząć myśl. Nie krąż, a staraj się dokładnie określić cel twojej wiadomości. Zwracaj uwagę na słownictwo, które będzie adekwatne do sytuacji, to jest zależne od stylu, w którym piszesz: formalny lub nieformalny.