Idź do treci
Jak napisać wypowiedzenie umowy po angielsku

Zmiana pracy to często możliwość rozwoju, lepsza pensja, lepsza atmosfera w pracy. Wraz z rozwojem technologii i globalizacją, firmy coraz częściej zatrudniają pracowników z różnych krajów, co sprawia, że komunikacja w języku angielskim staje się niezbędna również w kwestiach formalnych, takich jak rezygnacja z pracy. Sprawdź, jak skutecznie napisać wypowiedzenie umowy po angielsku.

Spis treści:

Napisanie wypowiedzenia umowy po angielsku może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy pewni, jak sformułować odpowiednio naszą decyzję. Dlatego też warto zapoznać się z podstawowymi zasadami i zwrotami, które pomogą nam wyrazić nasze intencje w sposób klarowny i profesjonalny. Jak napisać wypowiedzenie z pracy po angielsku? W poniższym artykule omówimy etapy pisania wypowiedzenia po angielsku, przydatne zwroty i słowa, oraz przedstawimy przykładowe struktury i teksty, które można wykorzystać przy tego typu formalnościach.

Wypowiedzenie umowy o pracę po angielsku – powody rezygnacji

Podczas pisania wypowiedzenia, warto skupić się na zawarciu powodów rezygnacji z pracy po angielsku w sposób uprzejmy i profesjonalny. Jest to szczególnie istotne, ponieważ może to mieć wpływ na utrzymanie pozytywnych relacji z obecnym pracodawcą oraz na potencjalne referencje w przyszłości. Prezentując powody rezygnacji w pozytywnym świetle, zwiększamy szanse na zachowanie dobrej reputacji i potencjalną dalszą współpracę z pracodawcą, pomimo rozwiązania umowy o pracę po angielsku.

Przykłady takich powodów to:

Transition to a different career path – Przejście na inną ścieżkę zawodową: Może to obejmować zmianę branży, poszukiwanie nowych wyzwań lub realizację długoterminowych celów zawodowych.

Accepting a new job – Podjęcie nowej pracy: W tym przypadku rozwiązania umowy po angielsku, warto podkreślić, że decyzja ta jest motywowana rozwojem kariery.

Relocating to another city/country – Przeniesienie się do innego miasta/kraju: Często zdarza się, że rezygnacja z pracy złożona po angielsku spowodowana jest relokacją z powodu osobistych lub rodzinnych zobowiązań, bądź też dla poprawy warunków życia.

Advancing professional skills – Rozwijanie umiejętności zawodowych: W przypadku szukania nowych możliwości rozwoju, nauki lub zdobycia specjalistycznych umiejętności, warto podkreślić, że rezygnacja wynika z dążenia do stałego doskonalenia się zawodowo.

Pamiętajmy, że konstruktywne uzasadnienie rozwiązania umowy po angielsku może wpłynąć pozytywnie na nasze relacje zarówno z obecnym pracodawcą, jak i przyszłymi pracodawcami.

Jak napisać wypowiedzenie po angielsku – przydatne zwroty

Podczas składania wypowiedzenia umowy po angielsku, warto korzystać z odpowiednich zwrotów i słów, które nadadzą naszej wypowiedzi profesjonalny i uprzejmy ton. Używanie odpowiednich terminów może ułatwić komunikację z pracodawcą oraz zapewnić klarowność i zrozumienie wypowiedzi. Poniżej znajdują się przykładowe zwroty i słowa, które warto uwzględnić podczas pisania wypowiedzenia po angielsku:

 • I am writing to inform you that… – Piszę, aby poinformować Cię, że…
 • I hereby give notice of my resignation. – Niniejszym zawiadamiam o mojej rezygnacji.
 • I appreciate the opportunities I have been given here. – Doceniam możliwości, jakie otrzymałem/am tutaj.
 • Please consider this letter as formal notice of my resignation. – Proszę traktować niniejszy list jako formalne zawiadomienie o mojej rezygnacji.
 • I would like to express my gratitude for the support and guidance. – Chciałbym wyrazić wdzięczność za wsparcie i wskazówki.
 • I am grateful for the opportunities I have had during my time here. – Jestem wdzięczny/a za możliwości, jakie miałem/am podczas mojego pobytu tutaj.
 • I am grateful for the opportunities for growth and development. – Jestem wdzięczny/a za możliwości rozwoju i doskonalenia się.
 • I have learned a great deal during my time here. – Dużo się nauczyłem/am podczas mojego pobytu tutaj.
 • I assure you that my decision to resign is not taken lightly. – Zapewniam Cię, że moja decyzja o rezygnacji nie została podjęta lekkomyślnie.
 • I believe this decision is in the best interest of my career. – Wierzę, że ta decyzja jest w najlepszym interesie mojej kariery.
 • I hope that my resignation does not cause inconvenience to the team. – Mam nadzieję, że moja rezygnacja nie sprawi kłopotu zespołowi.

Pamiętajmy, że używanie takich zwrotów pomoże nam złożyć wypowiedzenie po angielsku w zachowaniu profesjonalizmu i uprzejmości w stosunku do pracodawcy, co może być istotne dla zachowania dobrych relacji biznesowych oraz dla utrzymania pozytywnej reputacji.

Jeśli jesteś przed rozmową rekrutacyjną w języku angielskim i potrzebujesz się do niej przygotować, zapraszamy do sprawdzenia naszego krótkiego specjalistycznego kursu rozmowa rekrutacyjna po angielsku dla kandydatów!

Wypowiedzenie umowy o pracę po angielsku – wzór dokumentu

Jak napisać wypowiedzenie po angielsku? Wypowiedzenie umowy po angielsku powinno być napisane w sposób klarowny i zgodny z zasadami etyki biznesu. Jego struktura powinna zawierać określone elementy, które sprawią, że wypowiedzenie będzie kompleksowe i profesjonalne. Poniżej przedstawiamy wzór wypowiedzenia umowy po angielsku, czyli podstawową strukturę, którą warto uwzględnić podczas pisania wypowiedzenia:

1. Wprowadzenie: Rozpocznij wypowiedzenie po angielsku od uprzejmego wprowadzenia, w którym wyrażasz swoją intencję złożenia rezygnacji. Możesz również podać swoje dane osobowe, stanowisko oraz datę, aby formalnie zawiadomić pracodawcę o swoich planach.

2. Powody rezygnacji: Następnie przejdź do krótkiego uzasadnienia decyzji o rezygnacji z pracy po angielsku. W tym miejscu wymień konkretne powody, które skłoniły Cię do podjęcia tej decyzji. Ważne jest, aby prezentować powody w sposób pozytywny i konstruktywny, unikając krytyki czy negatywnych komentarzy.

3. Data zakończenia: Aby złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia po angielsku, trzeba określić jego długość. Zazwyczaj jest to okres wypowiedzenia, który jest zgodny z warunkami umowy lub z obowiązującymi przepisami prawnymi. Upewnij się, że data jest jasno i wyraźnie podana, aby uniknąć nieporozumień.

4. Podziękowanie: Wyraź wdzięczność za okres zatrudnienia oraz za wszelkie możliwości i doświadczenia, jakie otrzymałeś/aś podczas pracy w firmie. Podkreśl pozytywne aspekty swojego doświadczenia zawodowego i relacji z pracodawcą oraz kolegami z zespołu.

5. Oferta pomocy: Zakończ wypowiedzenie po angielsku ofertą pomocy w procesie przejścia. Wyraź gotowość do współpracy i wsparcia podczas przejścia okresu przejściowego, który może być istotny dla ciągłości działań firmy po Twoim odejściu.

Aby wypowiedzieć umowę po angielsku, dobrze jest trzymać się tej struktury, ponieważ zapewnia ona kompletność i zrozumienie treści wypowiedzenia. Upewnij się, że każdy z wymienionych elementów jest jasno i czytelnie sformułowany, aby uniknąć niejasności.

Przykład wypowiedzenia umowy po angielsku – wzór

Poniżej przedstawiamy przykładowe wypowiedzenie umowy po angielsku, które możesz wykorzystać jako wzór przy pisaniu własnego dokumentu:

Dear Mr Johnson,

I am writing to inform you that I am resigning from my position as [Twoje stanowisko] at [Nazwa Firmy], effective [data zakończenia]. I have thoroughly enjoyed my time at [Nazwa Firmy] and am grateful for the opportunities for growth and development that I have been provided.

The decision to resign was not made lightly, but after careful consideration, I have decided to pursue a new opportunity/ accept another position/ relocate and will no longer be able to fulfill my duties here / focus on personal goals [wybierz właściwe dla Ciebie]. I believe that this decision is in the best interest of my career advancement.

I am committed to completing my responsibilities during the notice period and am willing to assist with the transition process in any way possible. Please let me know how I can be of assistance.

I want to take this opportunity to express my gratitude for the support and guidance I have received during my time at [Nazwa Firmy]. I have learned a great deal and will cherish the experiences and memories.

Thank you for the opportunity to be a part of [Nazwa Firmy]. I wish you and the company continued success in the future.

Sincerely,

XYZ

Upewnij się, że dostosowujesz powyższy przykład do swojej sytuacji, wypełniając odpowiednie pola swoimi danymi osobowymi, nazwą firmy oraz określając datę zakończenia umowy. Aby złożyć wypowiedzenie z pracy po angielsku, zadbaj o jego czytelność, uprzejmość i profesjonalizm, co pomoże w zachowaniu pozytywnych relacji biznesowych nawet po opuszczeniu firmy.