Idź do treci
Czasowniki złożone w języku angielskim: klucz do skutecznej komunikacji w biznesie

Czasowniki złożone (ang. phrasal verbs) są nieodłączną częścią języka angielskiego i odgrywają istotną rolę w codziennej komunikacji zarówno w języku potocznym, jak i formalnym. Są to konstrukcje składające się z czasownika i jednego lub więcej przyimków lub przysłówków. Wiele czasowników złożonych ma kilka znaczeń. 

Dlaczego warto uczyć się czasowników złożonych?

Nauka czasowników złożonych przynosi wiele korzyści zarówno w kontekście ogólnym, jak i w środowisku biznesowym. Warto poświęcić czas na zdobycie umiejętności posługiwania się nimi ponieważ:

 • czasowniki złożone są powszechnie używane w języku angielskim. Znajomość ich znaczenia i zastosowania pozwoli Ci lepiej zrozumieć rozmówcę oraz wyrazić swoje myśli w sposób bardziej precyzyjny.
 • czasowniki złożone dodają dynamiki i zwięzłości do twojego stylu pisania i mówienia. Potrafią przekazać wiele informacji w krótkim zdaniu, co jest niezwykle przydatne w komunikacji codziennej, a także w świecie biznesu.
 • czasowniki złożone są nieodłącznym elementem komunikacji ustnej i pisemnej w środowisku biznesowym. Używanie ich w odpowiednich kontekstach sprawia, że Twoje wypowiedzi są bardziej profesjonalne i skuteczne.

Jak uczyć się czasowników złożonych?

 • Nauka w kontekście – zamiast zapamiętywać listę słów, ucz się ich w konkretnych kontekstach zdaniowych. Spróbuj używać ich w różnych sytuacjach, aby zrozumieć ich różnorodne znaczenie i szerokie zastosowanie.
 • Zapamiętywanie fraz – skup się na zapamiętywaniu całych fraz z czasownikiem złożonym, a nie tylko samych czasowników. Często znaczenie frazy różni się od sumy znaczeń poszczególnych słów, dlatego warto nauczyć się ich jako całości.
 • Powtórki i praktyka – regularnie powtarzaj i stosuj czasowniki złożone, aby wzmocnić swoją pamięć. Korzystaj z różnych materiałów, takich jak artykuły, filmy, podcasty czy rozmowy z native speakerami, aby aktywizować i utrwalić nowe słownictwo. 

20 must-know czasowników złożonych w języku angielskim w kontekście Business English:

 • Carry out – przeprowadzać (np. badania)

We need to carry out market research before launching the new product.

 • Set up – założyć (np. firmę)

He decided to set up his own consulting company.

 • Take over – przejąć kontrolę

The company plans to take over its main competitor.

 • Carry on – kontynuować

We should carry on with the project despite the challenges.

 • Put off – przełożyć na później

The meeting has been put off until next week.

 • Bring up – poruszyć temat

Let’s bring up the budget proposal during the meeting.

 • Look into – zbadać, przyjrzeć się czemuś

The IT department will look into the network issue.

 • Come up with – wymyślić, znaleźć rozwiązanie

We need to come up with a marketing strategy for the new product.

 • Get rid of – pozbyć się

They decided to get rid of outdated inventory.

 • Work out – rozwiązać, opracować

Let’s work out the details of the contract.

 • Fill out – wypełnić (np. formularz)

Please fill out the registration form.

 • Hold on – poczekać chwilę

Can you hold on a moment? I’ll be right back.

 • Look forward to – nie móc się doczekać

We look forward to hearing your feedback on the proposal.

 • Put together – złożyć, przygotować

They put together a comprehensive report on the market trends.

 • Bring in – wprowadzić, przynieść (np. zyski)

The new marketing campaign brought in a significant increase in sales.

 • Call off – odwołać, anulować

Due to bad weather, the outdoor event has been called off.

 • Go over – przejrzeć, omówić

Let’s go over the financial report in today’s meeting.

 • Step down – ustąpić ze stanowiska

The CEO decided to step down after many years of leading the company.

 • Take on – podjąć się (np. zadania, odpowiedzialności)

She’s willing to take on the project management role.

 • Look up to – podziwiać

Many employees look up to their supervisor for guidance.

To tylko lista podstawowych czasowników złożonych w języku angielskim w kontekście Business English. Istnieje wiele innych, które również mogą być przydatne w komunikacji biznesowej. Ważne jest, aby nauczyć się ich kontekstowo i stosować w odpowiednich sytuacjach, aby skutecznie porozumieć się w środowisku zawodowym i prywatnym. 

Dołącz bezpłatnie do naszej klasy na Quizlecie i wzbogać swoje zasoby leksykalne o czasowniki złożone – Business PHRASAL VERBS – masterclass – skopiuj link quizlet.com/join/cv9NxZ82y