Idź do treci
Angielski w biznesie – dlaczego warto znać?

Biznes to pojęcie niezwykle szerokie i pojemne. Etymologicznie wywodzący się od słowa busy, czyli zajęty, business można najogólniej zdefiniować jako bycie zajętym wytwarzaniem dowolnych usług lub dóbr / rzeczy materialnych w celach komercyjnych. Współczesny biznes nie zna granic i coraz więcej firm decyduje się na wejście na rynki międzynarodowe. Co za tym idzie? Większa ilość wyzwań i większa odpowiedzialność!

Obsługa międzynarodowych klientów oraz nawiązywanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami wymaga również od przedsiębiorców i ich pracowników znajomości języka angielskiego biznesowego w takim zakresie i na takim poziomie, które umożliwiają swobodną i pewną komunikację. Czym charakteryzuje się angielski w biznesie i dlaczego warto go znać? Gdzie i jak uczyć się języka angielskiego dla biznesu?

Język angielski w biznesie – porozumiewaj się bez barier

Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem angielskim umożliwia swobodne prowadzenie mniej i bardziej formalnych rozmów biznesowych, prezentacji i zebrań oraz negocjacji handlowych. Angielski język biznesu, czyli Business English, to przede wszystkim branżowe słownictwo, którego znajomość pozwala na rzeczowe opisywanie najistotniejszych kwestii związanych z danym biznesem, procesami realizowanymi przez poszczególne przedsiębiorstwa oraz oferowanymi przez nie usługami lub produktami – tutaj nie ma miejsca na zawiłe wyjaśnienia i rozległe opisy!

Uniwersalne umiejętności językowe powinny pozwalać na budowanie rzeczowych i klarownych wypowiedzi. Porozumiewanie się bez barier po angielsku w świecie biznesu wymaga również znajomości etyki biznesowej, a także znajomości zasad i norm kulturowych obowiązujących w krajach naszych partnerów biznesowych.

Czym charakteryzuje się język angielski biznesowy?

Język angielski biznesowy to tzw. lingua franca świata biznesu, czyli uniwersalny język używany przez przedsiębiorców z całego świata i stosowany w kontaktach zawodowych. Biznesowego angielskiego używa się przede wszystkim podczas różnego rodzaju spotkań, konferencji, zebrań i negocjacji. Od zwykłego języka angielskiego odróżnia go słownictwo oraz konteksty, w których jest stosowany.

Kwintesencją angielskiego w biznesie jest zwięzłość, precyzja i pełna transparentność. W języku biznesowym nie stosuje się ozdobników czy wyrażeń nacechowanych kulturowo lub historycznie, unikając tym samym wszelkich niedomówień. W końcu czas to pieniądz, wiec wszystko, co chcemy zakomunikować po angielsku w biznesie powinno być wyrażane szybko, prosto, rzeczowo i zrozumiale.

Angielski dla biznesu – w mowie i w piśmie

Te cechy angielskiego biznesowego widać zarówno w komunikacji pisanej (mailach, oficjalnych listach czy zaproszeniach, ofertach itp.), jak i w komunikacji ustnej. W języku biznesowym gramatyka może być maksymalnie uproszczona (choć oczywiście stosowana poprawnie i z zachowaniem najważniejszych zasad!)- unika się skomplikowanych struktur i zdań wielokrotnie złożonych. Kluczowa jest natomiast znajomość biznesowego słownictwa, czyli specjalistycznych słów i zwrotów, charakterystycznych dla biznesu w ogóle oraz stosowanych w poszczególnych branżach (niezbędnych do efektywnego opisywania branżowych zagadnień).

Pracujesz w biznesie? Wybierz kurs angielski dla biznesu!

Kursy angielskiego biznesowego to intensywne szkolenia skoncentrowane na rozszerzaniu branżowego / specjalistycznego słownictwa w oparciu o uniwersalne umiejętności językowe. Profesjonalne, świetnie przygotowane kursy angielskiego dla biznesu powinny być prowadzone przez doświadczonych lektorów i native speakerów, którzy biznes znają nie tylko z teorii, ale również z praktyki. Dynamiczny charakter biznesu powinien znajdować odzwierciedlenie w stale aktualizowanych materiałach szkoleniowych.

Angielski w biznesie online  – dla kogo kursy?

Język angielski w biznesie w formie kursów to propozycja dla wszystkich osób, które prowadzą przedsiębiorstwa i myślą o rozszerzaniu swojej działalności o rynki zagraniczne lub pracują w biznesie i chcą podnieść swoje umiejętności językowe. Takie kursy mogą być organizowane indywidualnie, przez osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kwalifikacji, jak i grupowo – przez osoby zarządzające firmami, które chcą zainwestować w rozwój swoich pracowników.

Z kursów angielskiego biznesowego mogą również skorzystać osoby, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy i zależy im na zoptymalizowaniu swoich kompetencji. Po kursy angielskiego dla biznesu sięgają także osoby planujące emigrację – znajomość języka zwiększa ich szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy za granicą, zgodnej z kwalifikacjami i doświadczeniem.

Język angielski biznesowy przydaje się nie tylko w biznesie! Z kursów mogą skorzystać politycy, prawnicy (zwłaszcza specjalizujący się w prawie międzynarodowym) i medycy oraz pracownicy i wolontariusze różnego rodzaju instytucji i organizacji o międzynarodowym zasięgu.

Podsumowanie

Angielski w biznesie to szczególny rodzaj języka angielskiego, stosowany przede wszystkim w pracy i przez przedsiębiorców działających na rynkach międzynarodowych. Biznes jest dynamiczny i bardzo konkretny, wymaga rzetelności i rzeczowości, czego odzwierciedleniem jest biznesowy angielski.

Język angielski w biznesie powinien umożliwiać sprawne i pewne komunikowanie się, prowadzenie spotkań i negocjacji oraz mniej lub bardziej formalnych rozmów z partnerami – podstawą jest więc znajomość biznesowego słownictwa oraz swobodne posługiwanie się uniwersalnymi umiejętnościami językowymi. Kursy angielskiego dla biznesu powinny być prowadzone przez doświadczonych specjalistów, lektorów i native speakerów, w oparciu o stale aktualizowane materiały szkoleniowe i zgodnie z etyką biznesową.