Idź do treci
Nasz dyrektor metodyczny Ambasadorem EPALE 2019!

Nasz dyrektor metodyczny dr Paweł Nowak w gronie 16 krajowych ambasadorów EPALE Polska – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych na rok 2019! Paweł objął funkcję Ambasadora EPALE w zakresie edukacji językowej osób dorosłych.

Czym jest EPALE?

Platforma EPALE jest finansowana ze środków programu Erasmus+. Stanowi element strategii Unii Europejskiej promowania możliwości kształcenia się dla wszystkich osób dorosłych. EPALE to europejska, wielojęzyczna społeczność profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych, między innymi edukatorów i instruktorów dorosłych, doradców i konsultantów, badaczy i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz decydentów.

Ambasadorzy EPALE  to naukowcy i praktycy, eksperci w swojej specjalizacji, a przede wszystkim osoby, które z pasją i zaangażowaniem podchodzą do swojej pracy. Podzielą się swoim doświadczeniem, zaproszą do dyskusji, opowiedzą o swoim warsztacie pracy, swoich sukcesach i inspiracjach, ale także o tym, co sprawia im trudność, z czym muszą się mierzyć na co dzień ucząc dorosłych.

Obszary działalność Ambasadorów EPALE to między innymi: motywacja dorosłych do nauki, rozwój pracowników, mentoring, tutoring, ewaluacja projektów szkoleniowych, edukacja językowa, działania edukacyjne dla dorosłych (w bibliotekach, instytucjach kultury, muzeach), edukacja osób z grup defaworyzowanych (seniorów, migrantów, osób niepełnosprawnych), pozbawionych wolności, metody szkoleniowe, grywalizacja, storytelling, projektowanie szkoleń, nowe technologie, webinary, podcasty, metody doskonalenia warsztatu edukatora, superwizja, doradztwo zawodowe i edukacyjne, edukacja obywatelska, antydyskryminacyjna, ekologiczna, prozdrowotna czy międzypokoleniowa i inne.

European Commission
DG Education and Culture
Unit B2 – Schools and educators; multilingualism
J-70, 04/197
B-1049 Bruksela/Belgia