Idź do treci
First Conditional – Pierwszy tryb warunkowy w języku angielskim

W języku angielskim istnieje kilka trybów warunkowych, które służą do wyrażania hipotetycznych sytuacji. Jednym z nich jest pierwszy tryb warunkowy (ang. first conditional), który stosujemy w odniesieniu do sytuacji teraźniejszych i wydarzeń w przyszłości, które są możliwe lub prawdopodobne. Możesz też spotkać się z nazwą “okres warunkowy”.

W tym artykule dowiesz się, jak stosować pierwszy tryb warunkowy, poznasz jego strukturę i zasady użycia, a także zobaczysz wiele przykładów jego użycia w zdaniach.

Spis treści:

Co to jest First Conditional, czyli pierwszy tryb warunkowy?

Pierwszy tryb warunkowy stosujemy w odniesieniu do sytuacji teraźniejszych i wydarzeń w przyszłości, które są możliwe lub prawdopodobnie. Na przykład:

 • If I have time, I will go to the cinema. (Jeśli będę miała czas, pójdę do kina.)
 • If it rains, we will stay at home. (Jeśli będzie padać, zostaniemy w domu.)
 • If you learn English, you will have more opportunities. (Jeśli nauczysz się angielskiego, będziesz miała więcej możliwości.)

W tych zdaniach if wprowadza warunek, który musi zostać spełniony, aby doszło do wydarzenia opisanego przez drugi czasownik. W pierwszym przykładzie powyżej warunkiem jest to, że będę miała czas. Wydarzeniem jest to, że pójdę do kina.

1 tryb warunkowy budowa:

Struktura pierwszego trybu warunkowego jest następująca:

If + czasownik w czasie teraźniejszym, + czasownik w czasie przyszłym

If I have time, I will go to the cinema.

Ważne jest, aby pamiętać, że w polskim tłumaczeniu pierwszego trybu warunkowego używamy czasu przyszłego.

Możesz też zastosować czasowniki modalne, np.: can, must, should, may lub tryb rozkazujący.

If I have time, I may go to the cinema.

If you have time, go to the cinema.

Pierwszy tryb warunkowy – zasady użycia

Pierwszy tryb warunkowy stosujemy w następujących sytuacjach:

 • Gdy mówimy o planach na przyszłość.
 • Gdy mówimy o prawdopodobnych wydarzeniach.
 • Gdy mówimy o możliwościach.

Plany na przyszłość:

 • If I get a new job, I will move to a new city. (Jeśli dostanę nową pracę, przeprowadzę się do nowego miasta.)
 • If we save enough money, we will buy a new house. (Jeśli zbierzemy wystarczająco dużo pieniędzy, kupimy nowy dom.)

Prawdopodobne wydarzenia:

 • If it gets colder, the snow will fall. (Jeśli zrobi się zimniej, spadnie śnieg.)
 • If you study hard, you will pass the exam. (Jeśli będziesz się dużo uczyć, zdasz egzamin.)

Możliwości:

 • If you want to learn English, you can take an English course. (Jeśli chcesz się nauczyć angielskiego, możesz zapisać się na kurs angielskiego.)
 • If you are interested in traveling, you can visit our website. (Jeśli jesteś zainteresowana podróżami, możesz odwiedzić naszą stronę internetową.)

Użycie pierwszego trybu warunkowego w różnych kontekstach

Pierwszy tryb warunkowy można wykorzystać w różnych kontekstach. Oto kilka przykładów:

 • W prośbach:

If you have some time, could you help me with this? (Jeśli masz trochę czasu, czy mogłabyś mi pomóc z tym?)

 • W przeprosinach:

I’m sorry, but if I don’t get enough sleep, I will be tired. (Przepraszam, ale jeśli nie wyśpię się, będę zmęczony.)

 • W sugestiach:

If you are feeling sick, please see a doctor. (Jeśli czujesz się źle, idź do lekarza.)

 • W przewidywaniach:

If you are lucky, you will win the lottery. (Jeśli będziesz miała szczęście, wygrasz na loterii.)

 • W ogłoszeniach i reklamach:

If you buy this product, you will be satisfied. (Jeśli kupisz ten produkt, będziesz zadowolona.)

If you sign up for our newsletter, you will receive a discount. (Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, otrzymasz zniżkę.)

 • W warunkach:

The train will be delayed if there is a storm. (Pociąg będzie opóźniony, jeśli będzie burza.)

The concert will be cancelled if it rains. (Koncert zostanie odwołany, jeśli będzie padać.)

Zwroty i wyrażenia z pierwszym trybem warunkowym

Istnieje wiele zwrotów i wyrażeń, które można stosować w pierwszym trybie warunkowym, zamiast “if”. Oto kilka przykładów:

 • In the event of (W przypadku)
 • Provided that (Zakładając, że)
 • On condition that (Pod warunkiem, że)
 • Unless (Jeśli nie / chyba że)
 • As long as (Tak długo, jak / o ile)

Poniżej kilka przykładów wyrażeń typowych dla First Conditional:

In the event of

 • In the event of a power outage, please follow these instructions. (W przypadku awarii zasilania, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.)
 • In the event of a fire, we will evacuate the building immediately. (W przypadku pożaru, ewakuujemy budynek natychmiast.)
 • In the event of a cyberattack, the AI will/ will not be able to defend itself. (W przypadku ataku cybernetycznego, AI będzie/ nie będzie w stanie bronić się.)

Provided that

 • Provided that you meet all the requirements, you will be considered for the position. (Zakładając, że spełnisz wszystkie wymagania, będziesz wzięty pod uwagę na tę rolę.)
 • Provided that the weather is good, we will go hiking on Saturday. (Zakładając, że pogoda będzie dobra, pójdziemy na wędrówkę w sobotę.)
 • Provided that the AI is properly trained, it will be able to make accurate predictions. (Zakładając, że AI jest odpowiednio przeszkolone, będzie w stanie dokonywać dokładnych prognoz.)

On condition that

 • On condition that you complete all the tasks, you will receive a bonus. (Otrzymasz premię, pod  warunkiem, że wykonasz wszystkie zadania)
 • On condition that you pay the full amount, we will ship the product immediately. (Wyślemy produkt natychmiast, pod warunkiem, że zapłacisz pełną kwotę).
 • On condition that the AI is given access to a large amount of data, it will be able to generate creative content. (AI będzie w stanie generować kreatywne treści, pod warunkiem, że otrzyma dostęp do dużej ilości danych.)

Unless

 • You will not be able to access the website unless you create an account. (Nie będziesz mógł uzyskać dostępu do witryny, chyba że utworzysz konto.)
 • You will not be able to pass the exam unless you study hard. (Nie zdasz egzaminu, chyba że będziesz dużo się uczył.)

As long as

 • As long as you follow the instructions, you will be able to complete the task. (Tak długo, jak będziesz postępował zgodnie z instrukcjami, będziesz w stanie wykonać zadanie.)
 • As long as you have enough money, you can buy anything you want. (Tak długo, jak masz wystarczająco dużo pieniędzy, możesz kupić wszystko, co chcesz.)
 • As long as the AI is used for good, it may change the world for the better. (Tak długo, jak AI będzie używane w dobrym celu, może zmienić świat na lepsze.)

Podsumowanie – 1 okres warunkowy

Pierwszy tryb warunkowy jest jednym z najczęściej używanych trybów warunkowych w języku angielskim. Służy do wyrażania hipotetycznych sytuacji, które są możliwe lub prawdopodobne. W niniejszym artykule poznaliśmy strukturę pierwszego trybu warunkowego, zasady jego użycia oraz przykłady zastosowania. 

Bezpłatne ćwiczenia na pierwszy tryb warunkowy znajdziesz tutaj: https://eklektika.pl/ld-lessons/first-conditional/