Idź do treci
Zwroty grzecznościowe w języku angielskim

Język angielski, jak każdy inny, ma dwa podstawowe oblicza: codzienne i oficjalne. Podczas swobodnych rozmów z rodziną, przyjaciółmi lub znajomymi z pracy używamy angielskiego w luźny sposób, nie przejmując się konwenansami. W sytuacjach oficjalnych, podczas spotkań biznesowych, wykwintnych przyjęć czy prowadzenia formalnej korespondencji – sięgamy po arsenał zwrotów grzecznościowych i z rozwagą operujemy bardziej wyszukanym słownictwem. Jakie personalne zwroty grzecznościowe po angielsku warto znać, by móc być polite w każdej sytuacji? Znajomość, jakich wyrażeń przyda się w korespondencji? Czym w uprzejmej rozmowie zastąpić what’s up, no problem, give me the suger i see you?

Being polite, czyli… być uprzejmym po angielsku!

Angielskie zwroty grzecznościowe to stosunkowo krótka lista słów, fraz i wyrażeń, po które powinniśmy sięgnąć zawsze wtedy, gdy zależy nam na pokazaniu klasy i wysokiej kultury osobistej. Mowa tutaj o różnego rodzaju oficjalnych sytuacjach, związanych przede wszystkim z życiem zawodowym (podczas spotkań biznesowych, small talków realizowanych na firmowych konferencjach czy bankietach, w firmowej korespondencji) oraz życiem kulturalnym (podczas wyjść do filharmonii, teatru lub opery), ale również wybranych sytuacjach prywatnych, mających podniosły i uroczysty charakter (np. podczas oświadczyn i spotkania z przyszłymi teściami, podczas uroczystości ślubnych, bądź ważnego, rodzinnego jubileuszu).

Angielski – zwroty grzecznościowe, które musisz znać!

Zwroty grzecznościowe w języku angielskim stosuje się zarówno w mowie, jak i w piśmie. Do podstawowych należą te, związane z bezpośrednim zwracaniem się do naszego rozmówcy. Pozostałe to wyrażenia i konstrukcje zdań, na których należy oprzeć oficjalne rozmowy toczone na żywo, w Internecie oraz w ramach korespondencji mailowej lub w tradycyjnych listach.

Jak zwrócić się do Pani, Panny lub Pana?

W języku polskim obowiązują dwa podstawowe zwroty: Pani i Pan oraz tytuły (np. profesorka, doktor, magister itp.). Stosuje się je zamiennie lub łącznie (np. Pani Profesor, Panie Dyrektorze), z reguły po tytuły sięgając w sytuacjach, które bezpośrednio dotyczą zajmowanego stanowiska lub wykształcenia danej osoby (np. podczas zebrań i szkoleń firmowych, spotkań biznesowych czy konferencji naukowych). W języku angielskim ta kwestia jest nieco bardziej skomplikowana.

Oto najważniejsze zasady stosowania personalnych zwrotów grzecznościowych:

 • Mr / Mister (Pan) – zwrot grzecznościowy używany przed imieniem i nazwiskiem lub samym nazwiskiem mężczyzny, niezależnie od jego stanu cywilnego; zwrot stosowany zarówno w języku mówionym (np.: I want to ask you something, Mr. Smith), jak i w języku pisanym (np. na początku listu: Dear Mr. Smith…)
 • Mrs / czytaj: (ˈmɪsɪz)/ (Pani) – zwrot grzecznościowy używany przed imieniem i nazwiskiem lub samym nazwiskiem kobiety zamężnej (ale również wdowy!); zwrot, podobnie jak Mr, stosowany w języku mówionym i pisanym;
 • Ms / czytaj: (mɪz)/ (Pani, Panna) – uniwersalny zwrot grzecznościowy używany przed imieniem i nazwiskiem lub samym nazwiskiem kobiety niezamężnej, lub kobiety, której stan cywilny jest nam nieznany, bądź nie chcemy do niego w ogóle nawiązywać; zwrot, podobnie jak Mr i Mrs, stosowany w języku mówionym i pisanym;
 • Miss (Panna) – zwrot grzecznościowy używany przed imieniem i nazwiskiem lub samym nazwiskiem niezamężnej / panny, najczęściej stosowany w odniesieniu do kobiet młodych.

Skróty: Mr, Mrs i Ms są stosowane bez kropek przede wszystkim w Wielkiej Brytanii (brytyjski język angielski). Z kolei ich wersje z kropkami (Mr., Mrs. i Ms.) stosuje się w Stanach Zjednoczonych (amerykański język angielski).

Oprócz wymienionych wyżej osobowych zwrotów grzecznościowych, w użyciu są jeszcze dwa kolejne: Sir i Madam. Stosuje się je w oficjalnych sytuacjach, w których chcemy wykazać się ponadprzeciętną uprzejmością oraz okazać naszemu rozmówcy szacunek (np. Is that your suitcase, Sir?, Madam, is there some way we can get in touch with you?). Z kolei w korespondencji (listach i e-mailach) sięga się po zwroty Sir i Madam przede wszystkim wówczas, gdy nie znamy personaliów danej osoby, np. w listach powitalnych w hotelach lub na konferencjach, a także w oficjalnych listach (np. firmowych) kierowanych do wielu osób.

Zwroty grzecznościowe – list i e-mail po angielsku

Oprócz personalnych zwrotów grzecznościowych, warto znać wyrażenia, dzięki którym nasze listy i maile po angielsku będą brzmieć nie tylko grzecznie i uprzejmie, ale również po prostu profesjonalnie.

Wyrażenia i zwroty grzecznościowe najczęściej stosowane w korespondencji po angielsku:

 • I am writing with regard to… (Piszę w związku z…)
 • I am emailing in reference to… (Piszę wiadomość w nawiązaniu do…)
 • I am contacting you to… (Kontaktuję się z tobą/ Panią/ Panem, aby…)
 • In reply to your email, I would like… (W odpowiedzi na Pani/ Pana/twój e-mail, chciałbym…)
 • Please, be informed that… (Informujemy, że…)
 • Please, could you… (Proszę, czy mógłbyś/ czy mogłaby Pani/ Pan …?)
 • We are able to confirm that… (Możemy potwierdzić…)
 • I would really appreciate if you could… (Byłbym wdzięczny, gdybyś…)
 • Thank you in advance. (Z góry dziękuję.)
 • I look forward to hearing from you. (Z niecierpliwością czekam na Państwa/ Twoją/ Waszą odpowiedź.)
 • If you have any questions, do not hesitate to contact me. (Jeśli masz jeszcze jakieś pytanie, nie wahaj się do mnie napisać.)
 • In case of any questions, do not hesitate to contact me. (Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, nie wahaj się do mnie napisać.)

Zwroty grzecznościowe – rozmowa po angielsku

Swobodna rozmowa rządzi się swoimi prawami. Możemy w niej wysławiać się bez przesadnej dbałości o dobór zwrotów i sformułowań. Rozmowa oficjalna, która powinna być maksymalnie kulturalna i uprzejma, będzie wymagała… zamienników. Oto kilka przykładowych okoliczności, w których użyjemy innych wyrażeń w zależności od tego, czy będziemy mieć do czynienia z sytuacją codzienną, czy oficjalną i elegancką.

Powitanie:

 • sytuacja codzienna: what’s up?
 • sytuacja oficjalna:  how are you, sir?

Przytakiwanie rozmówcy:

 • sytuacja codzienna: OK, sure; no problem,
 • sytuacja oficjalna:  absolutely, naturally, of course.

Odpowiadanie kelnerowi, np. na pytanie: Would you like a glass of water?

 • sytuacja codzienna (znany nam bar lub ulubiona kawiarnia, z zaprzyjaźnioną obsługą): yeah, sure;  yup, pour it! (pewnie, lej!),
 • sytuacja oficjalna: Yes, please. Thank you. 

Prośba o podanie np. cukru, soli lub jakiejkolwiek innej rzeczy:

 • sytuacja codzienna: give me the sugar / salt, please, 
 • sytuacja oficjalna:  could you pass me the sugar / salt, please?

Podsumowanie

Zwroty grzecznościowe w angielskim to pojedyncze słowa (zaimki osobowe) i wyrażenia, które stosuje się w oficjalnych sytuacjach oraz zawsze wtedy, gdy zależy nam na maksymalnie eleganckiej i uprzejmej rozmowie lub wymianie korespondencji. Obok poprawnie stosowanych personalnych zwrotów grzecznościowych (Mr, Ms, Mrs, Sir, Madam) oraz zwrotów typowych dla korespondencji mailowej lub listownej, warto również pamiętać o “kulturalnych” czasownikach, takich jak: could, would, mind, may, za pomocą których możemy dowolnie budować elegancko brzmiące zapytania i zdania.