Idź do treci

Do kogo kierujemy ofertę coachingu językowego?

Do wyższej kadry menadżerskiej, która pomimo komunikatywnej znajomości języka angielskiego (poziom B1 lub wyższy) nadal czuje się niepewnie w sytuacjach biznesowych, zwłaszcza online (eWarszaty, ePrezentacje, eSpotkania biznesowe itd.)

Na czym polega Language and Career Coaching?

  • Na harmonijnej współpracy coacha i Klienta w celu osiągnięcia wspólnie ustalonego celu językowego przy zastosowaniu skutecznych narzędzi coachingowych.
  • Na opracowaniu strategii rozwoju zawodowego, którego elementem jest rozwój językowy i krok po kroku wcielaniu go w życie.
  • Na usuwaniu barier językowych natury psychologicznej i emocjonalnej.
  • Na ustaleniu priorytetów i planu działania w oparciu o wyzwania „tu i teraz”.
  • Na zmianie sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości (mind maps, paradigmas) a w konsekwencji na zmianie zachowania i ograniczających nas nawyków myślowych.
  • Na ustaleniu bardzo konkretnego i realnego celu do osiągnięcia; ściśle określonego w czasie.
  • Na większej satysfakcji ze spotkań, które motywują i inspirują do dalszej nauki języka i rozwoju osobistego.

Jak prowadzimy sesje:

Sesje odbywają się online. Jesteśmy dostępni 24/7.

Z ilu sesji składa się pakiet?

Minimalna liczba sesji to 10 spotkań 90-minutowych.