Idź do treci
Jak napisać raport po angielsku?

Czy zastanawiałeś się czasem, jak napisać dobry raport w języku angielskim? Dowiesz się tego na naszych zajęciach, jednak już teraz chętnie udzielimy Ci kilku wskazówek! Sprawozdanie po angielsku jeszcze nigdy nie było tak łatwe do napisania!

Czym jest raport – co jest celem sprawozdania?

Raport łączy w sobie elementy artykułu i opisu. Z założenia ma być pisany stylem formalnym. Według jednej ze szkół nie powinno się w nim zawierać żadnej tezy/ opinii. Według innej: można to zrobić, ale dopiero w zakończeniu raportu. Nasi lektorzy podpowiedzą Ci, które rozwiązanie jest optymalne w której sytuacji.

Raport po angielsku – co powinien zawierać?

Raport po angielsku zazwyczaj składa się z 3 części: wstępu, części głównej i zakończenia. Jak już pisaliśmy: do jego stworzenia należy użyć języka formalnego. Cały raport musi być napisany w formie bezosobowej.

Używaj formalnego języka

Dla pewności nawet w raportach pisanych do osób znajomych używaj jedynie języka formalnego. Istnieją różne koncepcje dotyczące pisania raportów. Według części z nich piszący w żadnej części raportu nie powinien wyrażać opinii, raczej starać się zachować obiektywizm. Według innych swoją opinię można wyrazić, ale dopiero w części wieńczącej cały raport.

Jak powinien wyglądać wstęp (introduction) w raporcie?

Wstęp to krótkie wyjaśnienie tego co będzie się znajdowało w raporcie. Ważne jest określenie celu lub celów, które zostaną zawarte w głównej części tekstu. Występuje tu też krótkie scharakteryzowanie raportu, a dokładnie jego charakter oraz powód i charakter naszego udziału w wydarzeniu, które opisujemy.

Rozwinięcie raportu – część główna (main body)

Część główna raportu w języku angielskim nie ma określonych limitów, zależy to od ilości punktów, które muszą być tu zawarte. Piszemy tu o problemie zawartym w temacie.
Można rozpocząć od podania szczegół jak data, miejsce, godzinę rozpoczęcia. Odpowiednim, ale nie wymaganym jest opisanie miejsca, gdzie wydarzenie miało miejsce.

>Podsumowanie raportu (conclusion) – co powinno zawierać?

W tym punkcie należy dokładnie podsumować swoje rozważania zawarte w części głównej. W kilku zdaniach można powrócić do przedstawianej sytuacji. Sugerowane jest dodanie swojej własnej opinii – czego wcześniej w tekście nie można robić – jeżeli jest to potrzebne i wymagane.

Przydatne zwroty w raporcie

Wypisane poniżej zwroty pozwalają na dokładniejsze rozpoczęcie czy rozwinięcie myśli. Przez ich wykorzystanie jakość pracy zostanie podniesiona i nie będzie miała charakteru zwykłego tekstu, lecz poprawnie napisanego raportu. Nie zaleca się wykorzystywania wyrażeń potocznych czy mniej znanych.

The aim of this report is to …  – Celem tego raportu jest …
In order to prepare this report … – W celu przygotowania tego raportu …
The main problems/issues are … – Głównymi problemami są …
… does seem to be … – … wydaje się być …
… features … – … cechuje się/zawiera …
Therefore … – tak więc, dlatego …
By doing so, ... – Tak zrobiwszy…
Also, … – Również, …
In conclusion – Podsumowując, …
In view of this – Z tego powodu
In my view – W moim mniemaniu
On balance – Po namyśle
As mentioned earlier – Jak wcześniej wspomniałem
For this reason – Z tego powodu

Jak napisać raport po angielsku?

Przykładowy raport w języku angielskim – wzór raportu

Report of the meeting with a business partner

The aim of this report is to  present the aspects that were taken up at the meeting by both companies. Thanks to the agreement between the entities, the goals previously presented by the representatives of both companies were discussed. The meeting was purely business-related, which resulted in vigorous and quick action.

On April 13, 2021 in Park Bank at 1 p.m. the owners and representatives of X and Y companies met to discuss the goals of the newly established cooperation. The meeting was divided into two parts. In the first one, representatives of both companies presented ideas, plans and goals that the companies propose in the event of cooperation. The presented presentations met with a positive opinion and appreciation of the gathered people. In the second part, the gathered people discussed the course of cooperation and the obligations that must be taken. Each person had unlimited time to express themselves and present arguments relevant to the cause. Both companies have officially started cooperation, which is planned for one year with the possibility of extension. The meeting ended at 2:30 pm.

In conclusion, both companies share a common goal that was developed at the meeting. It is a plan for the next year of cooperation. Focusing on the most important aspects and getting started is a priority. Communication methods, which at the moment are an obstacle to the dynamically developing cooperation, should be changed. As a result, both sides will improve their results and achieve success.

Podsumowanie

Pamiętaj, raport składa się z trzech części, gdzie każda charakteryzuje osobnymi zasadami. Raport powinien być spójny, tak by osoba, która go czyta miała dokładny wgląd w przedstawioną sytuację. Cały raport po angielsku musi być napisany stylem formalnym, jest on całkowicie poprawny dla tej formy pisania. Używanie stosownych zwrotów pozwala na bardziej klarowne i poprawne napisanie tekstu, nie jest wskazane używanie potocznych słów czy wykorzystywanie nagłej inwencji twórczej.