Idź do treci
Jak opisać poziom znajomości języka w CV?

Znajomość języka angielskiego to ogromny atut każdego kandydata do pracy. Konstruując CV powinniśmy pamiętać o umieszczeniu w dobrze wyeksponowanym miejscu dokumentu odpowiedniej informacji o poziomie naszych umiejętności lingwistycznych. Jak określić znajomość języka w CV? Wyłącznie zgodnie z prawdą, maksymalnie czytelnie i z wykorzystaniem ustandaryzowanej skali CEFR. Sprawdź, w jaki sposób możesz efektywnie opisać znajomość języka angielskiego w CV.

CV i znajomość języka – zaplanuj perfekcyjne CV po angielsku

Znasz zasadę pierwszego wrażenia? Opinię o nowopoznanej osobie formułujemy w ciągu kilku sekund. Jeśli nasz wygląd i mowa ciała budzą zaufanie – mamy większe szanse na wzbudzenie pozytywnych odczuć u naszego interlokutora. Twoje CV również ma szansę zrobić dobre pierwsze wrażenie! Tutaj liczy się nowoczesna szata graficzna (koniecznie dopasowana do branży i charakteru stanowiska, o które się ubiegasz!) oraz odpowiednia konstrukcja dokumentu, skutecznie eksponująca najważniejsze informacje o Tobie. CV powinno być eleganckie i czytelne, z wyraźnym podziałem na tematyczne sekcje.

Gdzie i jak pokazać znajomość języka w CV?

Informacja o znajomości języka angielskiego w CV wciąż zbyt często umieszczana jest w dolnych sekcjach dokumentu i przez to może zostać przeoczona. Twoje CV również tak wygląda? Czas to zmienić! Deklarację dotyczącą poziomu znajomości języka lub języków warto umieścić w górnej części CV, np. bezpośrednio pod danymi osobowymi lub pod krótkim opisem swojej osoby.

Znajomość języka angielskiego należy opisać zgodnie z aktualnym stanem naszej wiedzy i praktycznych umiejętności, najlepiej wspierając się ustandaryzowaną i obiektywną skalą CEFR, czyli skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference). Nic nie stoi na przeszkodzie, by dodatkowo zastosować ilustrację graficzną, oznaczając poziom znajomości języków np. za pomocą kropek, kafelków lub linii. Takie rozwiązanie przyciąga wzrok i zdecydowanie warto po nie sięgnąć, zwłaszcza w sytuacji, gdy chcemy zaprezentować poziom znajomości więcej niż jednego języka.

Skala CEFR – precyzyjny opis znajomości angielskiego w CV

Opisując znajomość języka angielskiego w CV sięgnij po oznaczenia skali CEFR. Zgodnie z tą skalą wyróżnia się sześć poziomów biegłości językowej, podzielonych na trzy stopnie znajomości języka obcego:

  • znajomość języka na poziomie początkującym – poziom A1 (Elementary) i poziom A2 (Pre-Intermediate)
  • znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym – poziom B1 (Intermediate) i poziom B2 (Upper-Intermediate)
  • znajomość języka na poziomie zaawansowanym – poziom C1 (Advanced) i poziom C2 (Proficiency).

Przyjmuje się, że informację o znajomości języka angielskiego na poziomie A1 i A2 w ogóle nie umieszcza się w CV, chyba że chcesz w ten sposób opisać jeden z kilku znanych Ci języków obcych. Popularny zwrot znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym powinna w praktyce oznaczać opanowanie umiejętności językowych na poziomie B2. Z kolei o biegłym angielskim możesz mówić posiadając umiejętności lingwistyczne na poziomie C1 i C2.

Zanim opiszesz w CV znajomość języka jako komunikatywną lub biegłą – zweryfikuj swoje przekonanie, wykonując profesjonalne testy pozycjonujące (udostępniamy taką możliwość w naszej szkole) lub zdobywając odpowiedni certyfikat, który oficjalnie potwierdza Twój poziom znajomości angielskiego.

Certyfikaty językowe – pochwal się nimi w CV!

Certyfikat językowy to oficjalny dokument, najczęściej uznawany na całym świecie przez określony czas (certyfikaty wydawane np. na 2 lata) lub bezterminowo. Do egzaminu można przystąpić w dowolnym momencie (np. po ukończeniu kursu językowego na danym poziomie), w wybranej afiliowanej szkole lub organizacji.

Certyfikaty, którymi warto pochwalić się w CV, to m.in.:

  • najpopularniejsze certyfikaty University of Cambridge: B2 First (dawniej FCE – First Certificate in English) potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 (według CEFR); C1 Advanced (dawniej CAE – Certificate in Advanced English) potwierdzający znajomość języka na poziomie C1 (według CEFR); C2 Proficiency (dawniej CPE – Certificate of Proficiency in English) potwierdzający znajomość języka na poziomie C2 (według CEFR);
  • biznesowe certyfikaty University of Cambridge, takie jak: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher oraz TOLES (certyfikat dla osób pracujących w sektorze prawniczym);
  • certyfikaty TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – certyfikaty wydawane przez ETS (Educational Testing Service), przyznawane na 2 lata;
  • certyfikaty TOEIC (Test of English for International Communication) – certyfikaty wydawane przez ETS (Educational Testing Service); certyfikowane egzaminy TOEIC kładą nacisk na praktyczne umiejętności językowe, dzięki czemu cieszą się dużym uznaniem w środowisku zawodowym; przyznawane na 2 lata;
  • certyfikaty LCCI (The London Chamber of Commerce & Industry) – certyfikaty opisujące poziom znajomości języka angielskiego biznesowego i branżowego.

Dodatkowe informacje – angielski w praktyce

Posługiwałeś się językiem angielskim podczas stażu lub w ramach wcześniej wykonywanych obowiązków zawodowych? Dobrym pomysłem będzie krótkie opisanie tego faktu w sekcji dotyczącej doświadczenia zawodowego. Wystarczy jedno zdanie dodane w ramach opisu stanowiska i zakresu obowiązków, np.: prowadzenie negocjacji biznesowych w języku angielskim, prowadzenie szkoleń w języku angielskim, przygotowywanie prezentacji po angielsku itp. To będą ważne informacje dla rekrutera i Twojego przyszłego pracodawcy!

Podsumowanie

Jak wpisać w CV znajomość języka? Zgodnie z prawdą, precyzyjnie i w dobrze wyeksponowanym miejscu! Znajomość angielskiego w CV to ważny atut, na który szczególną uwagę zwraca zdecydowana większość rekruterów. Na stanowisku, o które się ubiegasz, umiejętność swobodnego komunikowania się po angielsku jest jedną z istotniejszych kompetencji? Koniecznie umieść w CV dokładny opis swojego poziomu zaawansowania, posługując się ustandaryzowaną skalą CEFR oraz wymień posiadane certyfikaty językowe.