Idź do treci
Nowe, innowacyjne, przełomowe – jak mówić o nowych rozwiązaniach IT w języku angielskim

W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie technologii sztuczna inteligencja (AI) stała się niezbędnym narzędziem w różnych dziedzinach. W tym artykule przedstawimy wyrażenia, które pozwolą Tobie mówić po angielsku o tych ekscytujących nowych rozwiązaniach wykorzystujących moc sztucznej inteligencji bez konieczności powtarzania słowa “new” w każdym zdaniu. Synonimy i metafory dodadzą kolorytu Twoim rozmowom i prezentacjom.

Zamiast “new”

Nasza TOP 7 lista synonimów słowa “new” to:

1. innovative (innowacyjny):

This innovative AI-powered language learning app provides personalized lessons and real-time feedback.

2. revolutionary (rewolucyjny):

The revolutionary AI-based medical diagnostic system is transforming the healthcare industry.

3. avant-garde (awangardowy):

The avant-garde AI algorithm is pushing the boundaries of creative art and generating unique masterpieces.

4. cutting-edge (najnowocześniejszy):

This cutting-edge AI technology enables real-time language translation with remarkable accuracy.

5. groundbreaking (przełomowy):

The groundbreaking AI-driven autonomous vehicles are revolutionizing the transportation industry.

6. disruptive (rewolucyjny, zmieniający zasady gry):

The disruptive AI-powered virtual assistant is reshaping the way we interact with technology.

7. ultramodern (ultranowoczesny):

The ultramodern AI-based security system utilises facial recognition and advanced analytics.

Synonimy i metafory w branżach technicznych

Używanie synonimów oraz metafor koloryzujących treści na spotkaniach w branży IT lub podczas prezentacji produktów, prototypów, postępów, itp. może mieć kilka korzyści. Po pierwsze te środki językowe mogą pomóc w przekazaniu trudnych technicznych koncepcji w sposób bardziej przystępny dla szerokiej publiczności. Po drugie użycie różnorodnych słów, zwrotów i metafor może wzbudzić większe zainteresowanie słuchaczy i uczestników spotkań. Ciekawe i nietypowe sformułowania mogą wyróżniać się wśród innych prezentacji i przemówień, przyciągając uwagę i angażując odbiorców. Co za tym idzie, lepiej (dłużej) utrzymana uwaga słuchaczy pomoże Ci w budowaniu pozytywnej atmosfery podczas spotkań. Po trzecie ciekawe i wyraziste sformułowania mają większe szanse zostać zapamiętane przez odbiorców, a to z kolei przyczynia się do skuteczniejszego przyswajania wiedzy.

Jednak ważne jest zachowanie umiaru i dostosowanie sposobu komunikacji do kontekstu spotkań. Należy pamiętać, że nie wszyscy odbiorcy będą mieć takie same zrozumienie konkretnych synonimów czy metafor, dlatego warto również stosować klarowne i jednoznaczne wyjaśnienia, szczególnie w przypadku tematów technicznych.

Dodatkowe sugestie

Gdy już wiesz dlaczego synonimy i metafory mogą i powinny być stosowane w komunikacji prowadzonej przez specjalistów z branż technicznych, zapoznaj się z dodatkowymi sugestiami wzbogacającymi powyższą listę TOP 7 synonimów.

  • earthshattering  – czyli coś, co jest ogromnie ważne, wpływowe lub radykalnie zmieniające obecny stan rzeczy. Metafora odnosi się do potężnej siły, która dosłownie wstrząsa Ziemią, np.:

The discovery of a cure for cancer would be an earthshattering breakthrough in the medical field.

  • a brain wave  – czyli nagle pojawiająca się myśl, pomysł lub inspiracja. Metafora sugeruje, że coś “zapaliło się” w umyśle, przynosząc nową ideę, np.:

I had a brain wave and came up with a brilliant solution to the problem we’ve been facing.

  • latter-day – czyli coś, co jest związane z najnowszym okresem, końcowym etapem jakiegoś zjawiska, np.:  

He is considered a latter-day visionary, introducing groundbreaking technologies to the industry.

  • game-changing  – czyli coś, co radykalnie zmienia obecny stan rzeczy lub przepisy gry, wprowadzając nowe standardy lub innowacje, które mają ogromny wpływ, np.: 

The invention of the Internet was a game-changing development that revolutionised communication and information access.

  • state-of-the-art  – czyli coś, co jest w najwyższym stopniu nowoczesne, wykorzystujące najnowsze technologie lub techniki. Metafora sugeruje, że coś jest na samym szczycie aktualnego postępu, np.: 

The new state-of-the-art research facility is equipped with the latest technology and cutting-edge equipment.

Podsumowanie

Powyżej omówiliśmy różnorodne synonimy, które można używać zamiast słowa “new” w kontekście nowych rozwiązań IT opartych na sztucznej inteligencji. Mamy nadzieję, że już od dziś będziesz stosować synonimy i barwne wyrażenia, ponieważ przynoszą one dużo korzyści w komunikacji w branży IT; dzięki nim możemy skuteczniej opisywać i komunikować innowacyjne rozwiązania IT, wzbogacając warstwę językową naszej prezentacji i przyciągając uwagę odbiorców.

Do nauki i powtórek wykorzystaj fiszki dostępne tu: quizlet.com/pl/812190028/new-innovative-blog-flash-cards/?i=211foz&x=1qqt z przydatnymi wyrażeniami z przykładowych zdań z artykułu.