Idź do treci

    Czy chcesz przystąpić do realizacji zakupionego kursu niezwłocznie?

    "Decydujesz się na rozpoczęcie korzystania z kursu przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Dlatego też konieczna jest Twoja wyraźna i uprzednia zgoda na rozpoczęcie świadczenia usług objętych kursem. Jeśli wyrazisz taką zgodę mamy prawo przyjąć, że zgodę wyrażasz świadomie i jesteś świadomy również skutków jej wyrażenia, tj. utraty prawa do odstąpienia od umowy a tym samym zwrotu opłaty wniesionej za kurs."
    Imię i nazwisko*
    Twój email*