Idź do treci

Czesi to nie tylko nasi sąsiedzi, ale również sprawni biznesmeni, współpracę z którymi podejmuje coraz więcej polskich firm. Prowadzisz interesy z Czechami? Twoi kontrahenci lub klienci mieszkają za naszą południową – zachodnią granicą? Twoi pracownicy powinni więc władać językiem czeskim w stopniu umożliwiającym im swobodną komunikację i godne reprezentowanie Twojej firmy. Jeśli zależy Ci na rzetelnym zweryfikowaniu poziomu umiejętności językowych członków Twojego zespołu lub kandydatów do pracy – jesteś we właściwym miejscu! Oferujemy profesjonalne audyty językowe, które zawsze dopasowujemy do konkretnych potrzeb naszych Klientów. Audyt z języka czeskiego w naszym wykonaniu da Ci odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące kompetencji językowych wskazanych przez Ciebie osób.

Język czeski – szybki i rzetelny audyt

Profesjonalny audyt językowy to zadanie, które powierzamy wyłącznie naszym najlepszym metodykom, posiadającym niezbędną wiedzę i kompetencje oraz doświadczenie. To specjaliści, którzy biegle posługują się językiem czeskim oraz doskonale znają branżę, w której działasz. Dzięki znajomości szerokiego wachlarza sprawdzonych metod diagnostycznych, audytorzy są w stanie szybko i maksymalnie rzetelnie zweryfikować i ocenić poziom zaawansowania znajomości języka czeskiego u poddanych badaniu osób.

Audyt językowy zgody z Twoimi oczekiwaniami

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, opracowując narzędzie, które pozwoli zweryfikować kompetencje językowe w stopniu i zakresie, który jest potrzebny Tobie i Twojej firmie. Przygotowując audyt z języka czeskiego dla Twojej firmy, wybierzemy te metody i środki komunikacji, które pozwolą nam w krótkim czasie uzyskać rzetelną wiedzę o umiejętnościach językowych Twoich pracowników (indywidualnie bądź grupowo) lub kandydatów do pracy. Skupimy się na sprawdzeniu umiejętności i potencjału wybranych osób, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Audyt przeprowadzimy zdalnie lub we wskazanym przez Ciebie miejscu oraz w ustalonym przedziale czasowym.

Jaki audyt z języka czeskiego jest Ci potrzebny?

Audyt z języka czeskiego przygotujemy na Twoje zlecenie, w taki sposób, by móc zagwarantować Ci uzyskanie wszelkich potrzebnych Ci informacji – szybko i precyzyjnie. Umiejętności językowe pracowników lub kandydatów do pracy możemy sprawdzić kompleksowo lub przesiewowo – tutaj wszystko zależy od Ciebie, Twoich wytycznych i wymagań.

Dla Twojej firmy możemy opracować m.in.: kompleksowy audyt z języka czeskiego (zarówno dla pracowników, jak i kandydatów do pracy), standardowy lub rozbudowany rekrutacyjny audyt językowy, screening językowy (skrócony audyt rekrutacyjny) oraz audyt poziomujący i/lub weryfikujący znajomość języka czeskiego (najczęściej przeprowadzany przez zaplanowanym rozpoczęciem firmowego kursu językowego i/lub podczas trwania takiego kursu, w celu sprawdzenia stopnia realizacji materiału i zaangażowania kursantów w naukę).

Szczegółowy raport z audytu językowego

Po zakończeniu audytu przygotujemy dla Ciebie szczegółowy raport, w którym dokładnie opiszemy kompetencje językowe badanych osób. W raporcie znajdziesz m.in. informacje na temat poziomu zaawansowania językowego i opis mocnych i słabych stron audytowanych osób (oczywiście w kontekście oczekiwanych kompetencji językowych), a w przypadku audytu poziomującego – również informacje o proponowanym podziale na grupy szkoleniowe.

Jesteśmy pewni, że wnioski zawarte w raporcie ułatwią Ci podjęcie wszelkich decyzji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi Twojej firmy lub rozstrzygnięciem procesu rekrutacyjnego, a także pozwolą opracować odpowiednie programy szkoleniowe i motywacyjne dla Twoich pracowników.