Idź do treci

Chcesz uzyskać szczegółowe i aktualne informacje na temat stopnia zaawansowania i praktycznych umiejętności językowych swoich pracowników? Chcesz sprawdzić kompetencje językowe kandydatów do pracy w swojej firmie?

Dostępne języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski, norweski, duński, niderlandzki, rumuński, czeski, słowacki, inne – na życzenie.

Korzyści:

  • Otrzymasz najbardziej aktualne informacje na temat stopnia zaawansowania i praktycznych umiejętności językowych pracowników lub kandydatów do pracy.
  • Masz możliwość porównania wyników, ocen i umiejętności w ramach całej organizacji: asesorzy posługują się ustandaryzowanymi kartami oceny, dzięki czemu raporty po testach są spójne, przejrzyste i porównywalne w obrębie całej firmy.
  • Masz możliwość elastycznego dostosowania formuły audytu i jego zakresu do potrzeb swojej organizacji.
  • Otrzymujesz pełne wsparcie administracyjne ze strony Eklektiki.