Idź do treci

Tłumaczenia naukowe to szeroka grupa specjalistycznych zleceń obejmujących m.in. tłumaczenie prac i artykułów naukowych. Tutaj liczy się nie tylko biegła znajomość wybranych języków, ale również rozległa wiedza z danej dziedziny, znajomość charakterystycznej dla niej terminologii i doskonały warsztat lingwistyczny. Tłumaczenia naukowe muszą być maksymalnie precyzyjne i nienaganne merytorycznie. Właśnie dlatego tłumaczenia tekstów naukowych z języka angielskiego i na język angielski powierzamy wyłącznie profesjonalistom, tłumaczom posiadającym specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie. Twoja praca naukowa w naszych rękach będzie bezpieczna!

Tłumaczenia tekstów naukowych na angielski

Największa ilość zleceń na tłumaczenia naukowe dotyczy przekładów na angielski. To uniwersalny język, który umożliwia podejmowanie międzynarodowej współpracy badaczy z różnych państw, skuteczne dzielenie się odkryciami i osiągnięciami oraz efektywne popularyzowanie wiedzy. Z przyjemnością uczestniczymy w tych procesach, biorąc na siebie odpowiedzialność za rzetelne tłumaczenie m.in. artykułów i rozpraw naukowych, prac doktorskich i referatów, których autorami są polscy badacze i naukowcy. Wykonujemy m.in. tłumaczenia artykułów naukowych i tłumaczenia prac naukowych. Przekładamy sprawozdania, referaty, odczyty i projekty badań. Możesz nam również zlecić tłumaczenia przysięgłe z dowolnej dziedziny naukowej.

Tłumaczenia prac naukowych – na angielski i z angielskiego

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jakość naszych tłumaczeń ma ogromne znaczenie w kontekście budowania wizerunku polskich naukowców i prestiżu rodzimego środowiska naukowego na arenie międzynarodowej. Wszystkie zlecenia na tłumaczenia naukowe realizujemy z zachowaniem najwyższych standardów, dbając o bezbłędność tekstów i precyzyjny dobór słów. W przypadku wyjątkowo trudnych i złożonych zleceń, dążąc do absolutnej poprawności przekładu, korzystamy z konsultacji z naukowcami reprezentującymi daną dziedzinę. Pracujemy w ramach sprawdzonego systemu, w którym każde tłumaczenie jest poddawane procedurze weryfikacji jakości. To pozwala nam wyeliminować ewentualne błędy merytoryczne oraz skontrolować przekład pod kątem czytelności, spójności i stylistyki.

Teksty naukowe tłumaczymy na język angielski i z języka angielskiego na język polski. Pracujemy zawsze z pełnym zaangażowaniem!

Tłumaczenie artykułów naukowych z Eklektiką

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, skrupulatnie analizując jego szczegóły, zakres i stopień skomplikowania. Oddelegowany do zadania tłumacz tekstów naukowych to zawsze specjalista, który doskonale zna daną dziedzinę i ma szerokie doświadczenie w realizacji przekładów naukowych – zarówno na język angielski, jak i z języka angielskiego na język polski.