Praca dla lektorów i tłumaczy

Prowadzimy otwartą rekrutację lektorów języków obcych i tłumaczy w całej Polsce.  Uczymy zdalnie i stacjonarnie. Pracujemy również z klientami bezpośrednio z zagranicy. Wyślij nam swoje CV. Chcemy być z Tobą w kontakcie!

Cenimy jakość i profesjonalizm i to samo chcemy zaoferować swoim lektorom: dajemy szansę rozwoju poprzez warsztaty i konferencje, umożliwiamy rozwój na polu tworzenia autorskich materiałów (dodatkowo płatne).

Wiemy, że przygotowanie i przeprowadzenie dobrych zajęć wymaga czasu, dlatego oferujemy konkurencyjne stawki godzinowe.

Zapewniamy stabilne godziny zajęć oraz terminowe rozliczenia z lektorami.

Naszą kadrę wspieramy zapleczem merytorycznym (materiały, programy zajęć, opieka metodyczna)

Współpracujemy z lektorami i trenerami językowymi o różnym doświadczeniu zawodowym.

Lektorzy, których szukamy:

 • mają nieszablonowe podejście do prowadzonych zajęć oraz profesjonale podejście do pracy
 • swobodnie poruszają się w świecie cyfrowym, mają doświadczenie w nauczaniu zdalnym
 • mają doskonały kontakt z Uczestnikami zajęć
 • chcą się rozwijać na różnorodnych polach związanych z nauczaniem
 • są absolwentami wybranych kierunków filologicznych
 • mają co najmniej 2 lata doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego dorosłych
 • mile widziane jeśli mają jeden z certyfikatów dla nauczycieli języka angielskiego (np. CELTA, Delta).

Jesteś studentem i chciałbyś profesjonalnie rozwinąć swoje umiejętności jako lektor in-company? Dołącz do nas jako Junior Teacher! Obejmiemy Cię programem TEACHERS’ DEVELOPMENT PROGRAMME. 

Dołącz do nas! W formularzu podaj swoją lokalizację.

Jeśli jesteś lektorem języka obcego aplikuj  tutaj

Jeśli jesteś tłumaczem języka obcego aplikuj tutaj

Jak rekrutujemy

Proces rekrutacji naszych lektorów składa się z kilku etapów.

 • wstępna rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (telefon/ skype/ zoom)
 • przygotowanie przez kandydata przykładowego planu lekcji biznesowej
 • właściwa rozmowa kwalifikacyjna nt. planu lekcji/doświadczenia/metodyki nauczania, itd. (skype/zoom)
 • zaproszenie do współpracy/ warunki umowy/ kwestie administracyjne

Oferty pracy

  Formularz aplikacyjny

  Obowiązek informacyjny - RODO

  Obowiązek informacyjny

  Administratorem danych jest EKLEKTIKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 15/31, kod 02-368, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493181. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@eklektika.pl formularz kontaktowy pod adresem eklektika.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 226228669 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

  Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT.

  Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

  Zapisz się na newsletter i odbierz rabat 10% na dowolny kurs na platformie!

  W każdym newsletter bezpłatne materiały do nauki, lekcje video i nowości w naszej ofercie.