Idź do treci
Iwona Nowak

Lektor zwraca ogromną uwagę na odpowiedni akcent, często ćwiczy prawidłową wymowę, udziela wskazówek pozwalających
na profesjonalizację wypowiedzi po angielsku.