Idź do treci
Jak napisać list motywacyjny po angielsku?

List motywacyjny po angielsku, podobnie jak list motywacyjny w języku polskim, powinien być napisany z uwzględnieniem stanowiska pracy, na które akurat aplikujemy. Tak samo jak po polsku, również po angielsku powinniśmy podkreślić swoje mocne strony, które predestynują akurat nas do objęcia upragnionego stanowiska. Musimy zatem zaakcentować te z dotychczas zajmowanych miejsc pracy, w których mieliśmy największe szanse na wykorzystanie cech i umiejętności wymaganych na stanowisku pracy na które aplikujemy. Możemy też wspomnieć o naszym wykształceniu, kursach i certyfikatach, jeśli jest to ważne z punktu widzenia naszego potencjalnego pracodawcy.

List motywacyjny po angielsku

List motywacyjny po angielsku wymaga od nas zadania sobie odrobiny trudu i wykonania odpowiedniego researchu. Musimy dowiedzieć się nieco o firmie, do której aplikujemy oraz przede wszystkim tego, do kogo kierujemy nasz list. Oczywiście, jak już napisano powyżej, musimy także świetnie znać specyfikę preferowanego stanowiska.

Jak nazwać poprawnie list motywacyjny?

Nazwa listu motywacyjnego po angielsku to “cover letter”. I tak też winniśmy zatytułować nasz dokument. Jeśli jednak zastanawiamy się, jak nazwać plik, to proponujemy nazwę: “CoverLetter_ImieNazwisko”. Warto zapisać plik w formacie pdf, gdyż stwarza to wrażenie większego profesjonalizmu.

Długość listu motywacyjnego ma znaczenie

List motywacyjny ma potencjalnego pracodawcę (a zapewne zwykle: reprezentującego go rekrutera) zainteresować, a nie znudzić. Ważne więc, żeby był na tyle długi, byśmy zdołali omówić nasze przymioty, jednak również na tyle krótki, by pracodawca z łatwością go przeczytał. Proponowana długość: od pół/ dwóch trzecich strony do strony.

Co powinien zawierać list motywacyjny w języku angielskim?

List motywacyjny po angielsku powinien zawierać tytuł, tj. zwrot “cover letter”, a także (w prawym górnym rogu) miejscowość i datę, nieco poniżej po lewej stronie nasze dane osobowe i kontaktowe, jeszcze niżej zaś, znów po stronie prawej zwrot “Dear Sir/ Madam” oraz nazwisko osoby, do której się zwracamy, opcjonalnie także nazwę i adres firmy.

Poprawnie napisany językowo

Musimy pamiętać o tym, że nasz list motywacyjny, podobnie zresztą przecież jak wszystkie dokumenty różnego typu, musi być napisany poprawnym językiem, Warto więc go napisać ze swoim lektorem języka angielskiego lub zwrócić się w tej sprawie do profesjonalnego tłumacza.

Cel listu motywacyjnego

Nigdy nie możemy stracić z oczu celu naszego listu motywacyjnego, którym jest otrzymanie upragnionej pracy. Pamiętając o tym całość komponujemy tak, aby było to wyraźne dla wszystkim zainteresowanych, po co i z jakiego powodu list powstał. Nie rozpisujemy się w trzech akapitach o swoim zainteresowaniu hodowlą rybek wschodnioazjatyckich, skupiamy się za to na cechach i umiejętnościach, których uwypuklenie może nas przybliżyć do upragnionego celu.

Jaka jest poprawna budowa listu motywacyjnego w języku angielskim?

List motywacyjny tak jak każdy inny list, cechuję się specyficzną budową o, której nie możemy zapominać, aby treść listu byłą zrozumiała oraz spójna.

Wstęp

Wstęp to kilka słów o tym, na jakie stanowisko aplikujemy i dlaczego. Nie wymieniamy w nim cech i umiejętności dotyczących wymagań pracodawcy, możemy jedynie wspomnieć, że spełniamy kryteria zawarte w ogłoszeniu.

Rozwinięcie

Tu przychodzi czas na informacje o naszych cechach, umiejętnościach i kwalifikacjach zbieżnych z tymi wymienionymi w ofercie pracy. Dobrze też potwierdzić przynajmniej niektóre z nich określonymi przykładami z obszaru naszego doświadczenia zawodowego.

Zakończenie

W zakończeniu nawiązujemy do Wstępu i podkreślamy, że to my jesteśmy kandydatem, którego poszukuje firma, a także wyrażamy chęć przedstawienia naszej kandydatury podczas rozmowy osobistej.

List motywacyjny po angielsku – zwroty które stosujemy w listach motywacyjnych

I would like to apply for the position of… – Chciałbym ubiegać się o stanowisko…

My professional qualifications/skills appear to be well suited to your company’s requirements… – Moje doświadczenie i umiejętności zawodowe wydają się świetnie pasować do wymagań Państwa firmy…

One of my key achievements… – Jednym z moich głównych osiągnięć…

My previous work experience…. – Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe….

Please, feel free to contact me… – Proszę o kontakt.

List motywacyjny po angielsku – wzór, wraz z tłumaczeniem

Jonathan Burke 29.05.2021, Los Angeles
Technology Engineer
22 Beverly Hills
Los Angeles, CA 90520
+1-739-203-7289
burkej@gmail.com
linkedin.com/in/burkej

Elon Musk
Space Director
Spacex, Inc.
90502 Rocket Road
Hawthorne
CA 90520 United States.

+1-529-926-9752

Dear Mr. Musk

from the very beginning, I have been following Spacex’s activities, development and involvement in many modern projects. I am delighted to learn that you are looking for technological engineers. Currently I work at ABC, where I hold the position of chief engineer. I upgraded the tech analysis and increased my results by 30% per year. My goal is for the industry to develop even more and improve results that will result in an even more dynamic company. I’m sure my expertise will translate into similar results for your organization. Working for you would be a privilege.

Please let me know if there are any other details you need. Meanwhile, I look forward to hearing from you.

Sincerely
Jonathan Burke

Szanowny Panie Musk

od samego początku śledzę działania, rozwój i zaangażowanie Spacex w wiele nowoczesnych projektów. Jestem zachwycony wiadomością, że poszukują Państwo inżynierów technologów. Obecnie pracuję w firmie ABC, gdzie zajmuję stanowisko głównego inżyniera. Ulepszyłem analizę techniczną i podniosłem wyniki firmy o 30% w skali roku. Moim celem jest, aby branża rozwijała się jeszcze bardziej i poprawiała wyniki, co zaowocuje jeszcze bardziej dynamiczną firmą. Jestem pewien, że moja wiedza przełoży się na podobne wyniki w Pańskiej firmie. Praca dla Państwa byłaby zaszczytem.

Proszę o kontakt, gdyby potrzebowali Państwo jeszcze jakiś informacji na mój temat.

Z poważaniem

Jonathan Burke

Podsumowanie

Chcąc podsumować zagadnienie napisania listu motywacyjnego w języku angielskim, musimy pamiętać o tym, że owo zagadnienie nie jest proste. Trzeba być w trakcie wykonywania go skoncentrowanym, trzeba nabyć sporej ilości informacji o firmie, jej kulturze organizacyjnej oraz rekruterze, a także samym stanowisku. Na naszych zajęciach na pewno znajdzie się miejsce na wszystkie zagadnienia związane z aplikowaniem na stanowiska, na których koniecznie jest używanie języka angielskiego, w tym na napisanie z naszymi lektorami listów motywacyjnych!