Kogo szukamy

Prowadzimy otwartą rekrutację lektorów języków obcych i tłumaczy w całej Polsce. Wyślij nam swoje CV, nawet jeżeli aktualnie nie widzisz ofert pracy w swoim mieście. Chcemy być z Tobą w kontakcie!

Cenimy jakość i profesjonalizm i to samo chcemy zaoferować swoim lektorom: dajemy szansę rozwoju poprzez warsztaty i konferencje, współfinansujemy kursy zawodowe, umożliwiamy rozwój na polu tworzenia autorskich materiałów (dodatkowo płatne). Oferujemy różnorodne bonusy dla nauczycieli.

Wiemy, że przygotowanie i przeprowadzenie dobrych zajęć wymaga czasu, dlatego oferujemy bardzo konkurencyjne stawki godzinowe.

Naszą kadrę wspieramy zapleczem merytorycznym (materiały, programy zajęć, opieka metodyczna)

Współpracujemy z lektorami i trenerami językowymi o różnym doświadczeniu zawodowym.

Lektorzy, których szukamy:

 • mają nieszablonowe podejście do prowadzonych zajęć oraz profesjonale podejście do pracy
 • mają doskonały kontakt z Uczestnikami zajęć
 • chcą się rozwijać na różnorodnych polach związanych z nauczaniem
 • są absolwentami wybranych kierunków filologicznych
 • mają co najmniej 2 lata doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego dorosłych
 • mile widziane jeśli mają jeden z certyfikatów dla nauczycieli języka angielskiego (np. CELTA, Delta, TEFL).

Jesteś studentem i chciałbyś profesjonalnie rozwinąć swoje umiejętności jako lektor in-company? Dołącz do nas jako Junior Teacher! Obejmiemy Cię programem TEACHERS’ DEVELOPMENT PROGRAMME. 

Dołącz do nas! W formularzu podaj swoją lokalizację.

Jeśli jesteś lektorem języka obcego aplikuj  tutaj

Jeśli jesteś tłumaczem języka obcego aplikuj tutaj

Jak rekrutujemy

Proces rekrutacji naszych lektorów składa się z kilku etapów.

 • wstępna rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim
 • przygotowanie przez kandydata przykładowego planu lekcji biznesowej
 • właściwa rozmowa kwalifikacyjna nt. planu lekcji/doświadczenia/metodyki nauczania, itd. (telefonicznie bądź osobiście w siedzibie Szkoły)
 • zaproszenie do współpracy/ warunki umowy/ kwestie administracyjne

Formularz aplikacyjny

Aktualne oferty pracy

Obowiązek informacyjny - RODO

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych jest EKLEKTIKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 15/31, kod 02-368, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493181. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@eklektika.pl formularz kontaktowy pod adresem eklektika.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 226228669 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
 3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
 4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w formularzach kontaktowych w celu przesyłania Newslettera, ofert handlowych i informacji o promocjach przez Eklektika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 15/31, kod 02-368, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493181.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

I want to receive free learning materials and information about promotions and new products. I hereby consent to the processing of my personal data and other data contained in contact forms for marketing purposes (mailing the Newsletter, special offers and promotions) by EKLEKTIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office at Opaczewska 15/31, 02-368 Warszawa, entered into the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000493181.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter!

Get the latest news on language education, technology & business!
Free learning materials & language tips!

Sign up today and get a free 3-month online English course.


I want to receive free learning materials and information about promotions and new products. I hereby consent to the processing of my personal data and other data contained in contact forms for marketing purposes (mailing the Newsletter, special offers and promotions) by Eklektika Sp. z o.o.

FreshMail.pl