Idź do treci
Jak rozmawiać o wynagrodzeniu – poznaj angielskie słówka

Umiejętność skutecznej komunikacji, szczególnie w kontekście rozmów o wynagrodzeniu, jest niesamowicie ważna. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym specjalistą czy też dopiero rozpoczynasz swoją karierę zawodową, moment rozmowy o pieniądzach z pracodawcą może być trudny i stresujący. Rozmowa o podwyżkę po angielsku często wiąże się z pewnym zakłopotaniem i niepewnością. Jednakże, znajomość odpowiedniego słownictwa i zwrotów nie tylko ułatwia te rozmowy, ale również daje Ci większą pewność siebie i kontrolę nad sytuacją.

Spis treści:

Warto poznać nie tylko podstawowe pojęcia – “brutto”, “netto” po angielsku może nie wystarczyć, ale także bardziej zaawansowane terminy, takie jak “prowizja” czy “pakiet świadczeń dodatkowych”. Wiedza na temat tych słówek pozwoli Ci klarownie wyrazić swoje oczekiwania oraz zrozumieć propozycje przedstawiane przez pracodawcę.

W niniejszym artykule omówimy nie tylko słownictwo związane z wynagrodzeniem, ale także przydatne zwroty, które mogą Ci pomóc w negocjacjach. Pamiętaj, że skuteczna rozmowa o wynagrodzeniu wymaga nie tylko znajomości słówek, ale również umiejętności formułowania argumentów i słuchania uważnie drugiej strony. Gotowość do rozmowy o podwyżkę po angielsku może być kluczowym czynnikiem w osiągnięciu satysfakcjonujących rezultatów.

“Brutto”, “netto” po angielsku – jakie słówka warto znać?

Znajomość terminologii związanej z wynagrodzeniem jest bardzo ważna dla efektywnej komunikacji zarówno z pracodawcą, jak i wewnątrz organizacji. Oto kilka podstawowych pojęć związanych z wynagrodzeniem i premią, które warto poznać, jeśli planujesz prośbę o podwyżkę po angielsku w najbliższym czasie:

1. Salary – wynagrodzenie
2. Wage – płaca, wg stawki godzinowej
3. Bonus – premia
4. Raise lub Pay raise – podwyżka
5. Commission – prowizja
6. Benefits – świadczenia dodatkowe (np. ubezpieczenie zdrowotne, fundusz emerytalny)
7. Overtime pay – wynagrodzenie za nadgodziny
8. Incentives – bodźce motywacyjne
9. Compensation package – pakiet wynagrodzeń
10. Performance-based pay – wynagrodzenie uzależnione od wyników
11. Income – dochód
12. Perks – dodatkowe korzyści (najczęściej niepieniężne np. auto służbowe)
13. Severance pay – odprawa pieniężna
14. Minimum wage – płaca minimalna
15. Sick pay – wynagrodzenie za czas choroby
16. Pension – emerytura
17. Gross pay – wynagrodzenie brutto
18. Net pay – wynagrodzenie netto
19. Base salary – pensja podstawowa
20. Profit sharing – udział w zyskach 
21. Annual bonus – roczna premia
22. Merit pay – premia za zasługi, za wyjątkowe osiągnięcia
23. Holiday pay – wynagrodzenie za czas urlopu
24. Time-and-a-half – półtorej stawki
25. Shift differential – różnica zmianowa
26. Signing bonus – premia motywacyjna dla nowego pracownika
27. Retention bonus – premia retencyjna motywująca do pozostania w danym miejscu pracy
28. Variable pay – zmienne wynagrodzenie
29. Salary review – przegląd wynagrodzeń
30. Inflation adjustment – dostosowanie do wskaźnika inflacji

Znajomość powyższych pojęć pozwoli Ci lepiej zrozumieć oferowane warunki pracy oraz prowadzić efektywne rozmowy o podwyżkę po angielsku z pracodawcą.

Zwroty przydatne podczas rozmowy o podwyżkę lub premię

Gdy nadchodzi czas na rozmowę o podwyżkę po angielsku kluczowe jest poznanie odpowiednich zwrotów, które pomogą Ci wyrazić swoje oczekiwania i argumenty w sposób klarowny i przekonujący. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych zwrotów, które możesz wykorzystać w trakcie rozmowy:

1. I would like to discuss my compensation package. – Chciałbym omówić mój pakiet wynagrodzenia.
2. I believe I have demonstrated significant value to the company. – Wierzę, że udowodniłem/am znaczną wartość dla firmy.
3. Based on my performance reviews, I feel I deserve a raise. – Na podstawie moich ocen wyników uważam, że zasługuję na podwyżkę.
4. Could we explore the possibility of a performance-based pay structure? – Czy moglibyśmy zbadać możliwość struktury wynagrodzenia opartej na wynikach?
5. What metrics are used to determine bonuses within the company? – Jakie wskaźniki są używane do określenia premii w firmie?
6. I would like to negotiate my salary to better reflect my skills and experience. – Chciał(a)bym negocjować moje wynagrodzenie, aby lepiej odzwierciedlało moje umiejętności i doświadczenie.
7. Are there opportunities for additional compensation, such as stock options or profit-sharing? – Czy istnieją możliwości dodatkowego wynagrodzenia, takie jak opcje na akcje czy udział w zyskach?
8. I am open to discussing other forms of compensation besides a salary increase. – Jestem otwarty/a na dyskusję na temat innych form wynagrodzenia niż podwyżka wynagrodzenia.

Pamiętaj, że kluczem do udanej rozmowy o podwyżkę po angielsku jest wyrażenie swoich oczekiwań w sposób profesjonalny i zrozumiały, oraz otwarcie na kompromis i dialog z pracodawcą. Dobrze jest w tej sytuacji mieć dużo bogatszy zasób specjalistycznego słownictwa niż tylko brutto i netto po angielsku. Dzięki poznaniu słówek związanych z tematyką wynagrodzenia oraz premii, oraz wykorzystaniu przydatnych zwrotów podczas rozmowy, możesz skutecznie wyrazić swoje oczekiwania i argumenty.

Pamiętaj jednak, że kluczowym elementem jest również słuchanie uważnie opinii drugiej strony i otwarcie na dyskusję i kompromis. Przygotowanie się do rozmowy, klarowne przedstawienie swoich potrzeb oraz gotowość do negocjacji mogą przynieść pozytywne rezultaty i umożliwić osiągnięcie satysfakcjonujących warunków wynagrodzenia. Zatem nie wahaj się, by skorzystać z omówionych zwrotów i słownictwa przy prośbie o podwyżkę po angielsku!

Sprawdź również naszą ofertę konwersacji z native speakerem, które przygotują Cię do rozmowy.