Idź do treci
Jak prawidłowo napisać formalny e-mail po angielsku?

Napisanie poprawnego emaila w stylu formalnym wymaga pewnych umiejętności. Jeśli więc chcesz pisać perfekcyjnie lub zrobić jak najlepsze wrażenie na swoim szefie albo kontrahencie, skorzystaj z naszych wskazówek.

Zazwyczaj formalny e-mail wysyłamy do naszych współpracowników, partnerów biznesowych,  do kogoś, kogo nie znamy zbyt dobrze lub do kogoś, kto cieszy się bardzo dużym uznaniem.

  • Formalny e-mail różni się od oczywiście od nieformalnego. Główna różnica polega na strukturze i stylu. Formalny e-mail ma bardzo określoną strukturę, z określoną częścią otwierającą, wstępem, rozwinięciem, zakończeniem i podpisem.
  • Ton formalnej wiadomości e-mail także jest inny. Nieformalny e-mail może nawet nie zawierać pełnych zdań lub prawidłowej gramatyki, ale formalny e-mail zawsze.

Oto przykład formalnego języka używanego w korespondencji email:

The meeting is scheduled for May 15th at 9:30 a.m. All members of the team should attend. Your project updates are needed.

Porównaj teraz język formalny z nieformalnym językiem e-mail poniżej:

Meeting – May 15, 9:30 a.m. Updates needed. See ya there.  🙂

Oba oświadczenia mają te same informacje. Ale ton i styl pierwszego jest znacznie bardziej formalny. Zwróć uwagę na niepełne zdanie, slang i emotikon w nieformalnym przykładzie.

  • Porozmawiajmy więcej o stylu.

W przeciwieństwie do języka polskiego, który wymaga długich złożonych zdań w języku formalnym, angielski jest bardzo zwięzły i ma tendencję do krótkich zdań i prostej struktury. Podziel tekst na akapity – pomoże to czytelnikowi szybko dostrzec kluczowe punkty.

  • Nigdy nie używaj potocznego angielskiego (gonna, wanna) lub slangu. W angielskim mówionym używamy oczywiście wielu skrótów (np. can’t, won’t, shouldn’tand hasn’t), należy jednak unikać ich w formalnej korespondencji.

Formalny angielski używa bardziej złożonego słownictwa niż język potoczny. Przykładami są słowa składające się z wielu sylab, takie jak: compensate, ascend i interrogate. Język formalny preferuje także czasowniki jednoczęściowe (np. establish) zamiast prostszych czasowników frazowych (np. set up).

FormalInformal
enormous whopping 
on the one hand,  as indicated above by the way, that reminds me 
comprehend, understandget

 

  • Last but not least, sprawdź swój email przed wysłaniem!

Nigdy nie wysyłaj wiadomości e-mail bez ponownego przeczytania tego, co napisałeś, zwłaszcza jeśli wysyłasz formalnego e-maila. Błędy gramatyczne lub literówki są bardzo częste, zdarzają się nawet najbardziej zaawansowanym użytkownikom języka. Dokładne sprawdzenie tego, co napisałeś, to najprostszy krok, który może sprawi, że będziesz prezentował/-a się bardzo profesjonalnie!

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie sprawdzania swoich prezentacji lub innych wypowiedzi pisemnych?

Skorzystaj z naszej usługi  WSPARCIE ONLINE