Idź do treci
Jak napisać list formalny po angielsku – na co zwrócić uwagę?

W obecnych czasach, mimo powszechnej użyteczności komunikacji elektronicznej, formy takie jak list oficjalny po angielsku utrzymują swoją wartość, szczególnie w sytuacjach, które wymagają oficjalności i powagi. List formalny angielski odgrywa kluczową rolę w takich sytuacjach jak składanie podań o pracę, przesyłanie pism urzędowych, zawiadamianie czy składanie oficjalnych gratulacji. Wybór formy listu formalnego w języku angielskim jest zatem istotny, gdy chcemy zachować profesjonalizm i stosowny ton w kontaktach pisemnych.

Jak napisać list formalny po angielsku? Nie wystarczy tutaj zakończenie listu formalnego po angielsku, kończąc go sformułowaniem “Your sincerely”, warto bliżej przyjrzeć się elementom, które składają się na skuteczne pisanie listów oficjalnych po angielsku. Poniżej przedstawimy kilka wskazówek i praktycznych przykładów, które pomogą nadać listom właściwą formę i wyraz.

Spis treści:

 1. List formalny angielski – kiedy może okazać się przydatny?
 2. Jak zacząć list po angielsku? – formalne zwroty po angielsku
 3. List oficjalny po angielsku – jak napisać wstęp?
 4. List formalny angielski – zwroty przydatne w rozwinięciu jego treści
 5. Zakończenie listu formalnego po angielsku – przykładowe zwroty
 6. Jak napisać list formalny po angielsku z klasą – urozmaicenie tekstu

List formalny angielski – kiedy może okazać się przydatny?

List formalny w języku angielskim jest często używany w sytuacjach, gdzie konieczne jest utrzymanie oficjalnego tonu komunikacji. W przypadku składania podań o pracę, listów motywacyjnych, pism urzędowych czy zawiadomień, istnieje potrzeba zachowania formalności i powagi. Przykładowo, podczas poszukiwania zatrudnienia, list formalny stanowi istotny element aplikacji, umożliwiając kandydatowi zaprezentowanie się w sposób profesjonalny.

W sytuacjach, gdzie precyzja, formalność i szacunek są kluczowe, zastosowanie listu oficjalnego po angielsku jest zdecydowanie uzasadnione. Dzięki tej formie komunikacji można skutecznie przekazać informacje, wyrazić intencje oraz utrzymać profesjonalny wizerunek, co jest niezmiernie istotne w kontekście wymienionych sytuacji.

Jak zacząć list po angielsku? – formalne zwroty po angielsku

Jak zaczynać list po angielsku? Kluczowe jest wykorzystanie formalnych zwrotów po angielsku, które odzwierciedlą szacunek i profesjonalizm wobec adresata. Oto kilka przykładowych zwrotów wraz z ich tłumaczeniem:

 • Dear Sir/Madam – Szanowny Panie/Szanowna Pani
  • Ten zwrot jest stosowany, gdy nie znamy imienia lub nazwiska adresata. Jest to neutralna i powszechnie akceptowana forma adresowania.
 • To whom it may concern – Do wszystkich zainteresowanych
  • Wykorzystywany, gdy nie znamy konkretnej osoby, do której skierowany jest list. To forma ogólna, stosowana często w sytuacjach formalnych.
 • Dear [Title] [Last Name] – Szanowny/a [Tytuł] [Nazwisko]
  • Ten zwrot jest bardziej spersonalizowany, używany, gdy znamy tytuł i nazwisko osoby, do której piszemy. Na przykład: “Dear Mr. Smith” czy “Dear Dr. Johnson”.

Pisząc list formalny angielski, odpowiednio użyte zwroty stanowią ważny krok w nawiązaniu kontaktu, dlatego warto dostosować je do konkretnego kontekstu i relacji z adresatem.

List oficjalny po angielsku – jak napisać wstęp?

Jak zacząć list po angielsku? Wstęp do listu formalnego pełni istotną rolę, ponieważ stanowi pierwszy kontakt z czytelnikiem, wprowadzając go w tematykę oraz cel przekazu. Jakich sformułowań możemy użyć?

 • I am writing to inquire about… – Piszę w sprawie zapytania dotyczącego…
  • Rozpoczyna list, w którym autor poszukuje informacji lub wyjaśnień w danej kwestii.
 • I am pleased to inform you that… – Mam przyjemność poinformować, że…
  • Stanowi doskonały początek, gdy chcemy przekazać dobrą wiadomość lub pozytywny rozwój w danej sprawie.
 • With reference to your advertisement… – W odniesieniu do Państwa ogłoszenia…
  • Idealny zwrot, gdy list dotyczy odpowiedzi na ogłoszenie lub reakcji na konkretną informację zawartą w reklamie.

Warto podkreślić, że wstęp powinien być klarowny i bezpośredni, precyzując, jaki jest cel napisania listu oficjalnego po angielsku. Wybór odpowiedniego zwrotu zależy od natury sprawy, którą omawiamy i tonu, który chcemy utrzymać w dalszej treści.

List formalny angielski – zwroty przydatne w rozwinięciu jego treści

Podczas rozwinięcia listu formalnego w języku angielskim, istotne jest przedstawienie treści w sposób klarowny, precyzyjny oraz z poszanowaniem formalności. Oto przykładowe zwroty, które mogą zostać zastosowane:

 • I would like to draw your attention to… – Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na…
  • Stosowany, gdy autor chce skoncentrować uwagę czytelnika na konkretnym aspekcie lub kwestii.
 • Further to our conversation… – Nawiązując do naszej rozmowy…
  • Wykorzystywany, aby kontynuować temat omawiany wcześniej w rozmowie lub korespondencji.
 • In addition to the above… – Dodatkowo do powyższego…
  • Używany, aby wprowadzić dodatkowe informacje, które uzupełniają poprzednio przedstawione treści.

Zastosowanie tych zwrotów pozwala na płynne przechodzenie między różnymi częściami listu, co sprawia, że treść staje się logicznie uporządkowana. Ważne jest, aby treść listu oficjalnego po angielsku była czytelna, a każda myśl była wyrażona w sposób jasny i zwięzły.

Zakończenie listu formalnego po angielsku – przykładowe zwroty

Jak zakończyć list po angielsku? Zakończenie listu formalnego po angielsku stanowi moment, w którym autor podsumowuje swoje intencje oraz wyraża szacunek dla adresata.

 • Thank you for your attention to this matter. – Dziękuję za poświęcenie uwagi tej sprawie.
  • Wyraża wdzięczność za poświęcenie uwagi czytelnika na temat poruszony w liście.
 • I look forward to hearing from you soon. – Czekam na Państwa odpowiedź.
  • Wyraża oczekiwanie na odpowiedź od adresata oraz podkreśla gotowość do dalszej współpracy.
 • Yours faithfully/sincerely – Z poważaniem / Z wyrazami szacunku po angielsku
  • Standardowe formuły zakończenia listu formalnego po angielsku, które podkreślają szacunek autora dla adresata, używane zależnie od tego, czy znamy imię i nazwisko odbiorcy (Yours sincerely) czy też nie (Yours faithfully).

Odpowiednio dobrany zwrot na zakończenie listu formalnego po angielsku wpływa na ostatnie wrażenie, jakie autor pozostawia u czytelnika. Staranność i uprzejmość w zakończeniu dodają listowi elegancji i podkreślają profesjonalizm nadawcy.

Jak napisać list formalny po angielsku z klasą – urozmaicenie tekstu

Aby nadać listowi formalnemu indywidualny charakter i uniknąć monotoniczności, warto użyć urozmaiconych formalnych zwrotów po angielsku. Oto kilka przykładów, wraz z tłumaczeniem, które pomogą wzbogacić formę listu:

 • Please do not hesitate to contact me should you require any further information. – Proszę śmiało się ze mną skontaktować, jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji.
  • Zachęta do kontaktu, podkreślająca gotowość autora do udzielenia dodatkowych informacji.
 • I appreciate your prompt attention to this matter. – Doceniam Państwa szybką reakcję w tej sprawie.
  • Wyrażenie uznania dla szybkiej reakcji czytelnika na omawianą sprawę.
 • Should you have any queries, feel free to contact me. – Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę śmiało się ze mną skontaktować.
  • Zapewnienie o gotowości autora do udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania czy wątpliwości.

Dodanie na końcu “Z wyrazami szacunku” po angielsku może być niewystarczające. Kreatywne wykorzystanie zwrotów może ułatwić nawiązanie pozytywnej relacji między nadawcą a odbiorcą, co jest szczególnie ważne w kontekście listów oficjalnych po angielsku, gdzie dbanie o dobre relacje jest jednym z kluczowych elementów.Jeśli pracownicy w Twojej firmie muszą kontaktować się w języku angielskim i chciałbyś zapewnić im najwyższej jakości szkolenia, sprawdź naszą ofertę kursów angielskiego dla firm.