Inne usługi

Tłumaczenia

 • Wykonujemy tłumaczenia z języków obcych na język polski i vice versa.
 • Oferujemy profesjonalne tłumaczenia ustne i pisemne.
 • Zapewniamy tłumaczenia przysięgłe i zwykłe.

W naszej ofercie mamy wszystkie najważniejsze języki europejskie.
Zapewniamy szybkie terminy (w tym tryb ekspresowy) przy zachowaniu wysokiej jakości.

Oferujemy również tłumaczenia ustne podczas spotkań biznesowych (szeptane lub konsekutywne) oraz konferencji i prezentacji (symultaniczne lub konsekutywne). Organizujemy również sprzęt konferencyjny (kabiny, słuchawki).

Audyt językowy

Chcesz uzyskać szczegółowe i aktualne informacje na temat stopnia zaawansowania i praktycznych umiejętności językowych swoich Pracowników? Chcesz sprawdzić kompetencje językowe kandydatów do pracy w swojej Firmie?

Zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie kompleksowego audytu językowego Twoich pracowników lub szybkiej telefonicznej weryfikacji językowej kandydatów do pracy.

Dostępne języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski

Korzyści:

 • Otrzymasz najbardziej aktualne informacje na temat stopnia zaawansowania i praktycznych umiejętności językowych pracowników lub kandydatów do pracy.
 • Masz możliwość porównania wyników, ocen i umiejętności w ramach całej organizacji: asesorzy posługują się ustandaryzowanymi kartami oceny, dzięki czemu raporty po testach są spójne, przejrzyste i porównywalne w obrębie całej Firmy.
 • Uzyskasz konkretnych wytycznych i rekomendacji odnośnie dalszych planów szkoleniowych w zakresie języka.
 • Masz możliwość elastycznego dostosowania formuły audytu i jego zakresu do potrzeb swojej organizacji.
 • Otrzymujesz pełne wsparcie administracyjne ze strony Eklektiki.

Lekcje indywidualne

Rozpoczynałeś naukę języka angielskiego już kilka razy, ale bez wyraźnych efektów? Nie odpowiada Ci nauka w grupie? A może żadna z grup nie odpowiada w pełni Twoim potrzebom?

Serdecznie zapraszamy na lekcje indywidualne z dojazdem do Ciebie do domu lub do Firmy!

Prowadzimy również kursy online w formie lekcji zdalnych (Skype, telekonferencje).

Nasze kursy indywidualne są w pełni dostosowane do Twoich potrzeb językowych. Badamy je bardzo wnikliwie i jesteśmy w stanie modyfikować formę oraz tematy zajęć na bieżąco, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. To niezwykle efektywna forma nauki: lektor może poświęcić 100% swojej uwagi wyłącznie Tobie!

Przy opłaceniu min. 60 godzin kursu oryginalne podręczniki do zajęć otrzymasz gratis! Oferujemy również bogaty wybór materiałów edukacyjnych, a jeśli zajdzie taka potrzeba chętnie podejmiemy się stworzenia autorskich materiałów związanych z Twoją branżą.

Zakres materiału, cele kursu, miejsce i godzina spotkań ustalane są indywidualnie, a terminy zajęć mogą być ustalane z krótkim, nawet jednodniowym wyprzedzeniem. Sprawy administracyjne załatwiamy bardzo sprawnie, masz również stały dostęp do e-sekretariatu.

Inne języki

W naszej ofercie znajdziesz również inne języki europejskie m.in. niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski, szwedzki, czeski, węgierski, rumuński, a także polski dla obcokrajowców.

Coaching językowy Language and Career Coaching

Na czym polega Language and Career Coaching?

 • Na harmonijnej współpracy coacha i Klienta w celu osiągnięcia wspólnie ustalonego celu językowego przy zastosowaniu skutecznych narzędzi coachingowych.

 • Na opracowaniu strategii rozwoju zawodowego, którego elementem jest rozwój językowy i krok po kroku wcielaniu go w życie.

 • Na usuwaniu barier językowych natury psychologicznej i emocjonalnej.

 • Na ustaleniu priorytetów i planu działania w oparciu o wyzwania „tu i teraz”.

 • Na zmianie sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości (mind maps, paradigmas) a w konsekwencji na zmianie zachowania i ograniczających nas nawyków myślowych.

 • Na ustaleniu bardzo konkretnego i realnego celu do osiągnięcia; ściśle określonego w czasie.

 • Na większej satysfakcji ze spotkań, które motywują i inspirują do dalszej nauki języka i rozwoju osobistego.

Do kogo kierujemy ofertę coachingu językowego?

Do wyższej kadry menadżerskiej, która pomimo komunikatywnej znajomości języka angielskiego (poziom B1 lub wyższy) nadal czuje się niepewnie w sytuacjach biznesowych (spotkania, prezentacje, konferencje, warsztaty itp.) w języku angielskim.

Gdzie prowadzimy sesje?

Aktualnie ofertę coachingu językowego proponujemy naszym Klientom w Warszawie.

Z ilu sesji składa się pakiet?

Minimalna liczba sesji to 10 spotkań 90-minutowych.

 

O prowadzącej:

Od ponad 17 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego dla Klientów biznesowych – zarówno w kraju, jak i za granicą – kładąc bardzo duży nacisk na komunikację. Szkoliła się w największej szkole coachingu w Londynie (The Coaching Academy in London, 2015), cały czas pogłębiając swoją wiedzę z zakresu coachingu językowego na kursach i seminariach, a także prowadząc z powodzeniem indywidualne sesje coachingowe w języku angielskim. Przez ostatnie 5 lat pracuje z kadrą kierowniczą firm i korporacji w Warszawie. Podczas indywidualnych sesji wykracza poza ramy typowych zajęć językowych, kładąc duży nacisk na świadomość językową. Wspólnie z Uczestnikiem, usuwa bariery natury psychologicznej i emocjonalnej, aby osiągnąć ustalony cel, pracując nad zmianą ograniczających rozwój nawyków myślowych. Dzięki technikom coachingowym, które stosuje spotkania motywują Uczestników do dalszej nauki języka i rozwoju zawodowego.

Jako absolwentka filologii angielskiej, dziennikarstwa i Public Relations wygrała ogólnopolski konkurs Oxford Adventure na najciekawszy scenariusz zajęć językowych (Oxford University Press 2005,) otrzymując w nagrodę zaproszenie na Uniwersytet w Oxfordzie (English Language Seminar for teachers of ESL/EFL). Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, zdobywając m.in. międzynarodowy certyfikat uprawniający do nauczania języka angielskiego na całym świecie (The Certificate of Proficiency in the Teaching of English as a Foreign Language, TEFL 2012).

Posiada również 6-letnie doświadczenie w międzynarodowych szkołach języka angielskiego na Malcie (The Institute of English Language Studies and Chamber College), gdzie pracowała z wielokulturowymi grupami uczestników między innymi z Japonii, Korei Południowej, Kolumbii, Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Rosji i Niemiec. Na sesjach indywidualnych szkoliła ludzi biznesu, którzy w jeszcze większym stopniu uświadomili jej problemy natury komunikacyjnej, niezwiązane bezpośrednio z nauką języka angielskiego. To podczas tych indywidualnych sesji zrozumiała, że problem z „przyswajaniem języka” często nie tkwi w nieznajomości struktur gramatycznych czy ubogim słownictwie, stąd jej zainteresowanie coachingiem językowym i chęć zgłębienia tej tematyki i zastosowania jej w praktyce.

 

 

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w formularzach kontaktowych w celu przesyłania Newslettera, ofert handlowych i informacji o promocjach przez Eklektika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 15/31, kod 02-368, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493181.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

I want to receive free learning materials and information about promotions and new products. I hereby consent to the processing of my personal data and other data contained in contact forms for marketing purposes (mailing the Newsletter, special offers and promotions) by EKLEKTIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office at Opaczewska 15/31, 02-368 Warszawa, entered into the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000493181.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter!

Get the latest news on language education, technology & business!
Free learning materials & language tips!

Sign up today and get a free 3-month online English course.


I want to receive free learning materials and information about promotions and new products. I hereby consent to the processing of my personal data and other data contained in contact forms for marketing purposes (mailing the Newsletter, special offers and promotions) by Eklektika Sp. z o.o.

FreshMail.pl