Inne usługi

Tłumaczenia

 • Wykonujemy tłumaczenia z języków obcych na język polski i vice versa.
 • Oferujemy profesjonalne tłumaczenia ustne i pisemne.
 • Zapewniamy tłumaczenia przysięgłe i zwykłe.

W naszej ofercie mamy wszystkie najważniejsze języki europejskie.
Zapewniamy szybkie terminy (w tym tryb ekspresowy) przy zachowaniu wysokiej jakości.

Oferujemy również tłumaczenia ustne podczas spotkań biznesowych (szeptane lub konsekutywne) oraz konferencji i prezentacji (symultaniczne lub konsekutywne). Organizujemy również sprzęt konferencyjny (kabiny, słuchawki).

Audyt językowy

Chcesz uzyskać szczegółowe i aktualne informacje na temat stopnia zaawansowania i praktycznych umiejętności językowych swoich Pracowników? Chcesz sprawdzić kompetencje językowe kandydatów do pracy w swojej Firmie?

Zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie kompleksowego audytu językowego Twoich pracowników lub szybkiej telefonicznej weryfikacji językowej kandydatów do pracy.

Dostępne języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski

Korzyści:

 • Otrzymasz najbardziej aktualne informacje na temat stopnia zaawansowania i praktycznych umiejętności językowych pracowników lub kandydatów do pracy.
 • Masz możliwość porównania wyników, ocen i umiejętności w ramach całej organizacji: asesorzy posługują się ustandaryzowanymi kartami oceny, dzięki czemu raporty po testach są spójne, przejrzyste i porównywalne w obrębie całej Firmy.
 • Uzyskasz konkretnych wytycznych i rekomendacji odnośnie dalszych planów szkoleniowych w zakresie języka.
 • Masz możliwość elastycznego dostosowania formuły audytu i jego zakresu do potrzeb swojej organizacji.
 • Otrzymujesz pełne wsparcie administracyjne ze strony Eklektiki.

Lekcje indywidualne

Rozpoczynałeś naukę języka angielskiego już kilka razy, ale bez wyraźnych efektów? Nie odpowiada Ci nauka w grupie? A może żadna z grup nie odpowiada w pełni Twoim potrzebom?

Serdecznie zapraszamy na lekcje indywidualne z dojazdem do Ciebie do domu lub do Firmy!

Prowadzimy również kursy online w formie lekcji zdalnych (Skype, telekonferencje).

Nasze kursy indywidualne są w pełni dostosowane do Twoich potrzeb językowych. Badamy je bardzo wnikliwie i jesteśmy w stanie modyfikować formę oraz tematy zajęć na bieżąco, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. To niezwykle efektywna forma nauki: lektor może poświęcić 100% swojej uwagi wyłącznie Tobie!

Przy opłaceniu min. 60 godzin kursu oryginalne podręczniki do zajęć otrzymasz gratis! Oferujemy również bogaty wybór materiałów edukacyjnych, a jeśli zajdzie taka potrzeba chętnie podejmiemy się stworzenia autorskich materiałów związanych z Twoją branżą.

Zakres materiału, cele kursu, miejsce i godzina spotkań ustalane są indywidualnie, a terminy zajęć mogą być ustalane z krótkim, nawet jednodniowym wyprzedzeniem. Sprawy administracyjne załatwiamy bardzo sprawnie, masz również stały dostęp do e-sekretariatu.

Inne języki

W naszej ofercie znajdziesz również inne języki europejskie m.in. niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski, szwedzki, czeski, węgierski, rumuński, a także polski dla obcokrajowców.

Coaching językowy Language and Career Coaching

Na czym polega Language and Career Coaching?

 • Na harmonijnej współpracy coacha i Klienta w celu osiągnięcia wspólnie ustalonego celu językowego przy zastosowaniu skutecznych narzędzi coachingowych.

 • Na opracowaniu strategii rozwoju zawodowego, którego elementem jest rozwój językowy i krok po kroku wcielaniu go w życie.

 • Na usuwaniu barier językowych natury psychologicznej i emocjonalnej.

 • Na ustaleniu priorytetów i planu działania w oparciu o wyzwania „tu i teraz”.

 • Na zmianie sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości (mind maps, paradigmas) a w konsekwencji na zmianie zachowania i ograniczających nas nawyków myślowych.

 • Na ustaleniu bardzo konkretnego i realnego celu do osiągnięcia; ściśle określonego w czasie.

 • Na większej satysfakcji ze spotkań, które motywują i inspirują do dalszej nauki języka i rozwoju osobistego.

Do kogo kierujemy ofertę coachingu językowego?

Do wyższej kadry menadżerskiej, która pomimo komunikatywnej znajomości języka angielskiego (poziom B1 lub wyższy) nadal czuje się niepewnie w sytuacjach biznesowych (spotkania, prezentacje, konferencje, warsztaty itp.) w języku angielskim.

Gdzie prowadzimy sesje?

Aktualnie ofertę coachingu językowego proponujemy naszym Klientom w Warszawie.

Z ilu sesji składa się pakiet?

Minimalna liczba sesji to 10 spotkań 90-minutowych.

 

O prowadzącej:

Od ponad 17 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego dla Klientów biznesowych – zarówno w kraju, jak i za granicą – kładąc bardzo duży nacisk na komunikację. Szkoliła się w największej szkole coachingu w Londynie (The Coaching Academy in London, 2015), cały czas pogłębiając swoją wiedzę z zakresu coachingu językowego na kursach i seminariach, a także prowadząc z powodzeniem indywidualne sesje coachingowe w języku angielskim. Przez ostatnie 5 lat pracuje z kadrą kierowniczą firm i korporacji w Warszawie. Podczas indywidualnych sesji wykracza poza ramy typowych zajęć językowych, kładąc duży nacisk na świadomość językową. Wspólnie z Uczestnikiem, usuwa bariery natury psychologicznej i emocjonalnej, aby osiągnąć ustalony cel, pracując nad zmianą ograniczających rozwój nawyków myślowych. Dzięki technikom coachingowym, które stosuje spotkania motywują Uczestników do dalszej nauki języka i rozwoju zawodowego.

Jako absolwentka filologii angielskiej, dziennikarstwa i Public Relations wygrała ogólnopolski konkurs Oxford Adventure na najciekawszy scenariusz zajęć językowych (Oxford University Press 2005,) otrzymując w nagrodę zaproszenie na Uniwersytet w Oxfordzie (English Language Seminar for teachers of ESL/EFL). Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, zdobywając m.in. międzynarodowy certyfikat uprawniający do nauczania języka angielskiego na całym świecie (The Certificate of Proficiency in the Teaching of English as a Foreign Language, TEFL 2012).

Posiada również 6-letnie doświadczenie w międzynarodowych szkołach języka angielskiego na Malcie (The Institute of English Language Studies and Chamber College), gdzie pracowała z wielokulturowymi grupami uczestników między innymi z Japonii, Korei Południowej, Kolumbii, Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Rosji i Niemiec. Na sesjach indywidualnych szkoliła ludzi biznesu, którzy w jeszcze większym stopniu uświadomili jej problemy natury komunikacyjnej, niezwiązane bezpośrednio z nauką języka angielskiego. To podczas tych indywidualnych sesji zrozumiała, że problem z „przyswajaniem języka” często nie tkwi w nieznajomości struktur gramatycznych czy ubogim słownictwie, stąd jej zainteresowanie coachingiem językowym i chęć zgłębienia tej tematyki i zastosowania jej w praktyce.