Agile English Blog by Eklektika

Agile English Blog by Eklektika
Blog

Nasz dyrektor metodyczny Ambasadorem EPALE 2019!

12/03/2019
author: Iwona Braun-Nowak
0 Comments
Nasz dyrektor metodyczny Ambasadorem EPALE 2019!

Nasz dyrektor metodyczny dr Paweł Nowak w gronie 16 krajowych ambasadorów EPALE Polska – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych na rok 2019! Paweł objął funkcję Ambasadora EPALE w zakresie edukacji językowej osób dorosłych.

Czym jest EPALE?

Platforma EPALE jest finansowana ze środków programu Erasmus+. Stanowi element strategii Unii Europejskiej promowania możliwości kształcenia się dla wszystkich osób dorosłych. EPALE to europejska, wielojęzyczna społeczność profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych, między innymi edukatorów i instruktorów dorosłych, doradców i konsultantów, badaczy i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz decydentów.

Ambasadorzy EPALE  to naukowcy i praktycy, eksperci w swojej specjalizacji, a przede wszystkim osoby, które z pasją i zaangażowaniem podchodzą do swojej pracy. Podzielą się swoim doświadczeniem, zaproszą do dyskusji, opowiedzą o swoim warsztacie pracy, swoich sukcesach i inspiracjach, ale także o tym, co sprawia im trudność, z czym muszą się mierzyć na co dzień ucząc dorosłych.
Obszary działalność Ambasadorów EPALE to między innymi: motywacja dorosłych do nauki, rozwój pracowników, mentoring, tutoring, ewaluacja projektów szkoleniowych, edukacja językowa, działania edukacyjne dla dorosłych (w bibliotekach, instytucjach kultury, muzeach), edukacja osób z grup defaworyzowanych (seniorów, migrantów, osób niepełnosprawnych), pozbawionych wolności, metody szkoleniowe, grywalizacja, storytelling, projektowanie szkoleń, nowe technologie, webinary, podcasty, metody doskonalenia warsztatu edukatora, superwizja, doradztwo zawodowe i edukacyjne, edukacja obywatelska, antydyskryminacyjna, ekologiczna, prozdrowotna czy międzypokoleniowa i inne.

European Commission
DG Education and Culture
Unit B2 – Schools and educators; multilingualism
J-70, 04/197
B-1049 Bruksela/Belgia

 

Subscribe to our newsletter!

Get the latest news on language education, technology & business!
Free learning materials & language tips!

Sign up today and get a free 3-month online English course.


I want to receive free learning materials and information about promotions and new products. I hereby consent to the processing of my personal data and other data contained in contact forms for marketing purposes (mailing the Newsletter, special offers and promotions) by Eklektika Sp. z o.o.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w formularzach kontaktowych w celu przesyłania Newslettera, ofert handlowych i informacji o promocjach przez Eklektika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 15/31, kod 02-368, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493181.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

I want to receive free learning materials and information about promotions and new products. I hereby consent to the processing of my personal data and other data contained in contact forms for marketing purposes (mailing the Newsletter, special offers and promotions) by EKLEKTIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office at Opaczewska 15/31, 02-368 Warszawa, entered into the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000493181.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter!

Get the latest news on language education, technology & business!
Free learning materials & language tips!

Sign up today and get a free 3-month online English course.


I want to receive free learning materials and information about promotions and new products. I hereby consent to the processing of my personal data and other data contained in contact forms for marketing purposes (mailing the Newsletter, special offers and promotions) by Eklektika Sp. z o.o.

FreshMail.pl