Agile English Blog by Eklektika

Agile English Blog by Eklektika
Blog

Eklektika partnerem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

05/04/2019
author: Eklektika
0 Comments
Eklektika partnerem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Z satysfakcją informujemy, że od stycznia 2019r. Eklektika jest partnerem językowym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w dwóch projektach rozwoju kompetencji kadry wyższej UMG.

W latach 2019-2020 będziemy współpracować z Uniwersytetem Morskim w Gdyni w zakresie realizacji poniższych projektów:

  1. „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” realizowany przez Uniwersytet Morski w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II.
  2. Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

W ramach powyższych projektów przygotujemy kadrę uniwersytecką m.in. do prowadzenia wykładów i prezentacji w języku angielskim, udziału w międzynarodowych projektach oraz pisania prac naukowych w języku angielskim.

 

 

 

Subscribe to our newsletter!

Get the latest news on language education, technology & business!
Free learning materials & language tips!

Sign up today and get a free 3-month online English course.


I want to receive free learning materials and information about promotions and new products. I hereby consent to the processing of my personal data and other data contained in contact forms for marketing purposes (mailing the Newsletter, special offers and promotions) by Eklektika Sp. z o.o.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w formularzach kontaktowych w celu przesyłania Newslettera, ofert handlowych i informacji o promocjach przez Eklektika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 15/31, kod 02-368, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493181.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

I want to receive free learning materials and information about promotions and new products. I hereby consent to the processing of my personal data and other data contained in contact forms for marketing purposes (mailing the Newsletter, special offers and promotions) by EKLEKTIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office at Opaczewska 15/31, 02-368 Warszawa, entered into the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000493181.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter!

Get the latest news on language education, technology & business!
Free learning materials & language tips!

Sign up today and get a free 3-month online English course.


I want to receive free learning materials and information about promotions and new products. I hereby consent to the processing of my personal data and other data contained in contact forms for marketing purposes (mailing the Newsletter, special offers and promotions) by Eklektika Sp. z o.o.

FreshMail.pl